REN: Gir nytt navn til en eller flere filer.


... Eksemplene for kommandoen "REN"
... "REN" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "REN"-kommandoen

Kommandoen: "REN" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "REN"

De`REN`-Kommando (Gi nytt navn) i Windows Ledetekst brukes til å gi nytt navn til filer eller kataloger. Her er noen eksempler på bruk av`REN`-Kommando: Eksempel 1: Gi nytt navn til fil:

REN gammel_fil.txt Ny fil.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen gir nytt navn til filen "OldFile.txt" til "NewFile.txt". Eksempel 2: Gi nytt navn til katalogen:

REN Gammel_katalog Ny_katalog

Beskrivelse: Her er katalogen "OldDirectory" omdøpt til "NewDirectory". Eksempel 3: Gi nytt navn med relative baner:

REN ..\gammel_mappe ..\Ny mappe

Beskrivelse: Ved å bruke relative stier kan filer eller kataloger i overordnede eller underordnede kataloger gis nytt navn. Eksempel 4: Endre filtypen:

REN dokument.txt dokument.doc

Beskrivelse: Her endres filtypen fra "Document.txt" til "Document.doc". Eksempel 5: Bruk jokertegn:

REN *.txt *.bak

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer filtypene for alle tekstfiler i gjeldende katalog fra ".txt" til ".bak". Eksempel 6: Gi nytt navn til katalog med undermapper:

REN /S Old_main katalog New_main katalog

Beskrivelse: Ved å bruke alternativet`/S`Hovedkatalogen inkludert alle undermapper får nytt navn. Det er viktig å merke seg at`REN`-kommandoen er kraftig og forsiktighet bør utvises, spesielt når du bruker jokertegn eller rekursivt (`/S`) benyttes. Det anbefales at du utfører en sikkerhetskopi før du bruker kommandoen for å unngå utilsiktet tap av data.

"REN" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Gir nytt navn til en eller flere filer.

RENAME [stasjon:][bane]filnavn1 filnavn2.
REN [stasjon:][bane]filnavn1 filnavn2.

Du kan ikke angi en ny stasjon eller bane for målfilen.

Viktig informasjon, tips for "REN"-kommandoen

Når du bruker`REN`kommando (Gi nytt navn) i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Mellomrom og spesialtegn: Hvis fil- eller katalognavn inneholder mellomrom eller spesialtegn, må de omsluttes av doble anførselstegn. Dette sikrer at`REN`kommandoen tolker fil- eller katalognavnet riktig.

REN "Gammel Name.txt" "Nyere Name.txt"

2. Filutvidelser: The`REN`kommandoen kan også brukes til å endre filtypene. Sørg for å bruke riktig syntaks.

REN dokument.txt dokument.doc

3. Plassholdere og mønstre: The`REN`-Command støtter jokertegn, nyttig for å gi nytt navn til flere filer samtidig. For eksempel:

REN *.txt *.bak

Dette endrer filtypene til alle tekstfiler i gjeldende katalog fra ".txt" til ".bak". 4. Alternativ`/S`(rekursiv): Alternativet`/S`kan brukes til å bruke kommandoen rekursivt på undermapper. Vær forsiktig når du bruker dette alternativet for å unngå uønskede omnavn i mange filer og kataloger.

REN /S Old_main katalog New_main katalog

5. Vær forsiktig når du overskriver: Pass på at det nye navnet ikke allerede er i bruk av en eksisterende fil eller katalog. De`REN`-Kommando overskriver uten forvarsel. 6. Utfør en sikkerhetskopi: Spesielt når du gir nytt navn til flere filer eller kataloger, er det tilrådelig å utføre en sikkerhetskopi for å unngå utilsiktet tap av data. Det er viktig at`REN`-Kommando bør brukes med forsiktighet, spesielt når du bruker jokertegn eller det rekursive alternativet. Sjekk nøye de tiltenkte filene eller katalogene som skal gis nytt navn for å unngå uønskede konsekvenser.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje REN - Gir nytt navn til en eller flere filer.

HTTP: ... console/no/054.htm
0.218
14006
Wo kann ich einen anderen Browser herunterladen? Activate several line tabs in the Quad Explorer Q-Dir! Query of the RGBA or HLS color value via the information area of ​​the taskbar! edge://flags Open experimental hidden functions and settings! DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons! Soll ich 1, 2, 3 oder 4 Datei Explorer verwenden, was ist besser? See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS! Die Windows Maus Bälle, die oft mit Eiern verwechselt werden! Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed! Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!(0)