ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.C:\WINDOWS>HELP RECOVER
Gjenoppretter leselig informasjon fra en skadet eller ødelagt
disk.

RECOVER [stasjon:][bane]filnavn
Les kommandoreferansen i Windows Hjelp før du
bruker kommandoen RECOVER.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå.

HTTP: ... console/no/050.htm
0.14
15992

How do I know if I have TPM on Windows?

 /

Was sind Platzhalter?

 /

Windows 10 / 11 alle APPs  entfernen / deinstallieren!

 /

The most important Office keyboard shortcuts in MS Word!

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Übersetzen, oder ändern Sie die Sprache, aber wie?

 /

Can I use the old Windows Calculator on Windows 11?

 /

How to switch to the administrative mode and back?

 /

If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message!

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

 /

Turn off Bitlocker, Windows-10?

 /

Mouse traces of snow flakes under W10!

 /