ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en tekstfil.

PRINT [/D:enhet] [[stasjon:][bane]filnavn[...]]

/D:enhet Angir skriver.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Endrer Cmd.exe-ledeteksten.

PROMPT [tekst]

tekst Angir en ny kommandoledetekst.

Ledeteksten kan bestå av vanlige tegn og følgende spesialkoder:

$A & (Ampersand)
$B | (loddrett strek)
$C ( (Venstreparentes)
$D Gjeldende dato
$E Escape-kode (ASCII-kode 27)
$F ) (Høyreparentes)
$G > (større enn-tegn)
$H Tilbake (sletter forrige tegn)
$L < (mindre enn-tegn)
$N Gjeldende stasjon
$P Gjeldende stasjon og bane
$Q = (likhetstegn)
$S (mellomrom)
$T Gjeldende klokkeslett
$V Versjonsnummer for Windows
$_ Retur og linjeskift
$$ $ (dollartegn)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil PROMPT-kommandoen støtte
følgende
ekstra formateringstegn:

$+ Null eller flere plusstegn (+), avhengig av dybden på
PUSHD-
mappestakken, ett tegn for hvert nivå som er lagt på
stakken.

$M Viser det eksterne navnet som er tilknyttet gjeldende
stasjonsbokstav,
eller en tom streng hvis gjeldende stasjon er en
nettverksstasjon.
GOTO : HELP PUSHD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje POPD - Gjenoppretter den forrige verdien av gjeldende mappe, lagret av PUSHD.

HTTP: ... console/no/047.htm
0.187
19732

What is a windows console?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Search for same or similar mirrored pictures, photos or images!

 /

Standard Boot Betriebssystem bei Windows 11 PCs festlegen!

 /

Create desktop shortcut in Windows 10/11 for a program (pin to Start)?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Verzeichnisbaum in der Explorer Adresszeile verwenden!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Highlight different file types in different colors!

 /