ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en tekstfil.

PRINT [/D:enhet] [[stasjon:][bane]filnavn[...]]

/D:enhet Angir skriver.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Endrer Cmd.exe-ledeteksten.

PROMPT [tekst]

tekst Angir en ny kommandoledetekst.

Ledeteksten kan bestå av vanlige tegn og følgende spesialkoder:

$A & (Ampersand)
$B | (loddrett strek)
$C ( (Venstreparentes)
$D Gjeldende dato
$E Escape-kode (ASCII-kode 27)
$F ) (Høyreparentes)
$G > (større enn-tegn)
$H Tilbake (sletter forrige tegn)
$L < (mindre enn-tegn)
$N Gjeldende stasjon
$P Gjeldende stasjon og bane
$Q = (likhetstegn)
$S (mellomrom)
$T Gjeldende klokkeslett
$V Versjonsnummer for Windows
$_ Retur og linjeskift
$$ $ (dollartegn)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil PROMPT-kommandoen støtte
følgende
ekstra formateringstegn:

$+ Null eller flere plusstegn (+), avhengig av dybden på
PUSHD-
mappestakken, ett tegn for hvert nivå som er lagt på
stakken.

$M Viser det eksterne navnet som er tilknyttet gjeldende
stasjonsbokstav,
eller en tom streng hvis gjeldende stasjon er en
nettverksstasjon.
GOTO : HELP PUSHD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje POPD - Gjenoppretter den forrige verdien av gjeldende mappe, lagret av PUSHD.

HTTP: ... console/no/047.htm
0.155
19732

For what stop sleep computer program?

 /

Check smartphone phone credit?

 /

Desktop pictures in 3D display tool for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

What is a two-sided medal?

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Wie benutzt man MultiClipBoardSlots, Hilfe?

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /

What is a paper size?

 /

Can I securely delete the data in the business area, ergo commercially?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10!

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /