POPD: Gjenoppretter den forrige verdien av gjeldende mappe, lagret av PUSHD.


... Eksemplene for kommandoen "POPD"
... "POPD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "POPD"-kommandoen

Kommandoen: "POPD" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "POPD"

De`POPD`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å gå til den sist lagrede katalogen (som er indikert med`PUSHD`lagret). Her er noen eksempler på bruk av`POPD`-Kommando: Eksempel 1: Bruk av PUSHD og POPD:

REM Gå til katalogen "C:\Eksempel"
PUSHD C:\Eksempel

REM Vis gjeldende arbeidskatalog
ECHO Gjeldende katalog: %CD%

REM Bytt tilbake til den opprinnelige katalogen
POPD

REM Vis gjeldende arbeidskatalog igjen
ECHO Gjeldende katalog: %CD%

Beskrivelse: I dette eksemplet, med`PUSHD`endret til "C:\Example"-katalogen. Den gjeldende arbeidskatalogen vil da bli inkludert`%CD%`vises. Så med`POPD`går tilbake til den opprinnelige katalogen og arbeidskatalogen vises igjen. Eksempel 2: Bruk av PUSHD og POPD i en loop:

REM Gå gjennom kataloger og utfør handlinger
FOR /D %%G IN (C:\katalog\*) DO (
  PUSHD "%%G"
  ECHO Gjeldende katalog: %CD%
  REM Utfør handlinger i gjeldende katalog her
  POPD
)

Beskrivelse: Dette eksemplet går gjennom alle underkataloger til "C:\katalog\". Den gjeldende arbeidskatalogen vises for hver underkatalog, etterfulgt av`POPD`tilbake til den opprinnelige katalogen. Eksempel 3: Bruk av PUSHD og POPD i et batch-skript:

@ECHO OFF
REM Lagre gjeldende katalog
PUSHD C:\Min\manus\katalog

REM Utfør handlinger i ønsket katalog her
ECHO Gjeldende katalog: %CD%

REM Gå tilbake til den opprinnelige katalogen
POPD

Beskrivelse: I dette batchskriptet er gjeldende katalog inkludert`PUSHD`lagret utføres handlinger i ønsket katalog, og til slutt med`POPD`tilbake til den opprinnelige katalogen. Merk: Merk at`POPD`fungerer bare hvis før`PUSHD`ble brukt til å lagre en katalog. Ellers vil det gi en feilmelding.`PUSHD`og`POPD`er nyttige når du midlertidig vil bytte til en katalog og deretter gå tilbake til forrige katalog uten å måtte lagre hele banen manuelt.

"POPD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette 
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører 
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.

Viktig informasjon, tips for "POPD"-kommandoen

Når du bruker`POPD`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Forrige katalog: `POPD`går tilbake til forrige katalog angitt med`PUSHD`ble reddet. Derfor er det viktig å forsikre seg på forhånd`PUSHD`ble brukt til å lagre en katalog. 2. Feil hvis ikke lagret: Hvis`PUSHD`har ikke tidligere blitt brukt til å lagre en telefonbok, ringer`POPD`til en feilmelding. Sørge for at`PUSHD`ble brukt i manuset eller økten før deg`POPD`henrette. 3. Rekkefølge av`PUSHD`og`POPD`: Merk rekkefølgen på`PUSHD`og`POPD`. Katalogen vil bli gjenopprettet til den tilstanden den var i da`PUSHD`ble kalt. 4. Bruk i looper og batch-skript: `POPD`er spesielt nyttig i looper eller batch-skript når du midlertidig vil bytte til en katalog og deretter gå tilbake til den opprinnelige katalogen. 5. Bruk med absolutte baner: `PUSHD`lagrer den absolutte banen til gjeldende katalog. Ha dette i bakhodet når du arbeider med absolutte baner. 6. Bruk i underprosesser: Merk at`PUSHD`og`POPD`Utfør katalogendringen kun i den gjeldende prosessen. Hvis du kaller et batchskript fra et annet batchskript, kan ikke katalogendringen opprettholdes mellom skriptene. 7. Endringer i nestede kataloger: Hvis du`PUSHD`Du kan bruke den flere ganger på rad`POPD`bruk samme antall ganger for å gå tilbake til den opprinnelige katalogen.

PUSHD C:\katalog1
PUSHD D:\katalog2
REM ... Handlinger i katalogen2 ...
POPD
REM ... Handlinger i katalogen1 ...
POPD

8. Batchfilutvidelser: Merk at`POPD`fungerer vanligvis ikke i et skript som kalles direkte fra ledeteksten. Det er mer sannsynlig at det gjøres i batchfiler (`.bat`eller`.cmd`) eller brukes i selve ledeteksten. Hold disse punktene i bakhodet for å være sikker på at du`POPD`effektivt brukt i batch-skriptene dine eller når du bruker ledeteksten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje POPD - Gjenoppretter den forrige verdien av gjeldende mappe, lagret av PUSHD.

HTTP: ... console/no/047.htm
0.108
19732
High battery consumption from Windows 10, improve battery life! Switch to the classic Windows Defender under Windows 10! Windows 10 and 11: shell:common startup! Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10//11, warum? Einfach den benötigten Speicherplatz auf der Festplatte freigeben? Assistent zum Erstellen von Ordnerfreigaben unter Windows 11/10? Using the File Explorer address bar in Windows 11 and 10! Use the PC sleep timer on Windows 10 / 11! So geben Sie Emoji mit der Touch-Tastatur (Bildschirmtastatur) ein auf Windows 10! Windows 10 / 11 stop search processing File Explorer!(0)