PAUSE: Avbryter behandling av en satsvis fil, og viser en melding.


... Eksemplene for kommandoen "PAUSE"
... "PAUSE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "PAUSE"-kommandoen

Kommandoen: "PAUSE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "PAUSE"

De`PAUSE`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å pause utførelsen av et batchskript og vente på brukerinndata. Her er noen eksempler på bruk av`PAUSE`-Kommando: Eksempel 1: Enkel bruk av PAUSE:

ECHO Dette er en melding fra før PAUSE
PAUSE
ECHO Dette er en melding etterpå PAUSE

Beskrivelse: Skriptet skriver ut en melding, og kjører deretter`PAUSE`og venter på at brukeren trykker på en tast før han går videre til neste melding. Eksempel 2: Brukervennlig melding med PAUSE:

ECHO Velkommen til Batch-manus!
PAUSE

Beskrivelse: Viser en vennlig velkomstmelding og venter på at brukeren trykker på en tast for å fortsette. Eksempel 3: Bruk av PAUSE i en loop:

FOR /L %%G IN (1,1,5) DO (
  ECHO loop pass Nr. %%G
  PAUSE
)

Beskrivelse: Kjører en loop og viser en melding for hver iterasjon. Venter på at brukeren trykker på en tast før han går videre til neste pass. Eksempel 4: PAUSE i en tilstandsblokk:

IF EXIST fil.txt (
  ECHO Filen eksisterer.
) ELSE (
  ECHO Filen finnes ikke.
)
PAUSE

Beskrivelse: Sjekker om filen "File.txt" eksisterer, skriver ut passende meldinger og venter på at brukeren trykker på en tast. Eksempel 5: Flere PAUSE-kommandoer:

ECHO Første skritt
PAUSE
ECHO Andre trinn
PAUSE
ECHO Tredje trinn
PAUSE

Beskrivelse: Utfører og bruker flere trinn`PAUSE`mellom hvert trinn for å sette kjøringen på pause og vente på brukerinndata. Eksempel 6: PAUSE med melding og tidsavbrudd:

ECHO Manuset vil in 5 sekunder fortsatte.
PAUSE /T 5 /NOBREAK
ECHO Fortsettelse av manuset.

Beskrivelse: Viser en melding og bruker`PAUSE`-Kommando for å angi en forsinkelse på 5 sekunder med alternativet`/NOBREAK`å legge til. Brukeren kan imidlertid avbryte ventetiden ved å trykke på en knapp. Disse eksemplene illustrerer ulike anvendelser av`PAUSE`kommando i batch-skript. Noter det`PAUSE`er spesielt nyttig for å sette kjøringen av et skript på pause og gi brukeren muligheten til å se gjennom utdataene før han fortsetter skriptet.

"PAUSE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...

Viktig informasjon, tips for "PAUSE"-kommandoen

De`PAUSE`kommandoen i Windows-ledeteksten er enkel å bruke, men det er noen viktige hensyn: 1. Brukerinteraksjon: `PAUSE`er designet for å muliggjøre brukerinteraksjon. Den stanser kjøringen av et batchskript til brukeren trykker på en tast. Dette er spesielt nyttig hvis du vil at brukeren skal sjekke eller bekrefte fremdriften til skriptet. 2. Breaking the Script: Merk at`PAUSE`skriptet stopper og venter på at brukeren trykker på en tast. Dette kan være nyttig for å tillate brukerinteraksjon, men bør unngås hvis du lager et skript som er ment å kjøre helt automatisk og uten brukerinteraksjon. 3. Bruk TIMEOUT: I noen tilfeller kan det være mer fornuftig å bruke`PAUSE`kommando som skal brukes hvis du vil ha en tidsbestemt forsinkelse før skriptet fortsetter.`PAUSE`venter på ubestemt tid på en brukerhandling mens`PAUSE`fortsetter etter en viss tid.

PAUSE /T 10 /NOBREAK

Denne kommandoen vil sette skriptet på pause i 10 sekunder og deretter fortsette. 4. Observasjon av feil: `PAUSE`kan brukes i skript for å senke kjøringen slik at brukere kan se gjennom mulige feilmeldinger eller problemer. Dette er spesielt nyttig under utvikling av batchskript. 5. Tastaturinngang: Merk at`PAUSE`venter på tastaturinndata. Brukeren må trykke på en tast for å fortsette skriptet. Dette kan vise seg å være et problem med automatiserte prosesser. 6. TIMEOUT med brukeravbrudd: Hvis du`PAUSE`med`/NOBREAK`Dette lar brukeren avbryte forsinkelsen ved å trykke på en knapp. Dette kan være nyttig for å gi fleksibilitet i brukerinteraksjon.

PAUSE /T 5 /NOBREAK

Her vil skriptet fortsette etter 5 sekunder med mindre brukeren trykker på en tast på forhånd. 7. Batch Script Development: Mens du utvikler batch script, er det ofte nyttig å`PAUSE`for å pause utførelse for inspeksjon eller feilsøking. Vær sikker på at du`PAUSE`i en kontekst som er mest passende for ditt spesifikke scenario. Det er spesielt nyttig for scenarier der du ønsker å motta bekreftelse fra brukeren eller sjekke feil. Men hvis mulig, prøv å favorisere automatiserte løsninger uten brukerinteraksjon for å optimalisere skriptutførelsen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje PAUSE - Avbryter behandling av en satsvis fil, og viser en melding.

HTTP: ... console/no/046.htm
0.093
18263

Suggestions from users for the Quad Explorer!

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

Just run the free Windows 11 text writing program!

Tool mit dem Verzeichnissen gleichzeitig angezeigt und bearbeitet werden können!

Quickly cut a picture with the Photo APP under Windows!

Use the address bar to customize the directory faster on MS Windows 11, 10, ... OS!(0)