ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Oppretter, endrer, eller sletter volumnavnet på en disk.

LABEL [stasjon:][navn]
LABEL [/MP] [volum] [navn]

stasjon: Angir stasjonsbokstaven til en stasjon.
label Angir navnet på volumet.
/MP Angir at volumet skal behandles som et
monteringspunkt
eller et volumnavn.
volum Angir stasjonsbokstaven (etterfulgt av et
kolon), monte-
ringspunktet eller volumnavnet. Hvis volumets
navn er
angitt, er flagget /MP unødvendig.C:\WINDOWS>HELP MD
Oppretter en mappe.

MKDIR [stasjon:]bane
MD [stasjon:]bane

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil MKDIR få følgende
endringer:

MKDIR oppretter om nødvendig alle mellomliggende mapper i banen.
Hvis for eksempel mappen \a ikke finnes, så er:

mkdir \a\b\c\d

det samme som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet om utvidelser var
deaktivert.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Oppretter en mappe.

MKDIR [stasjon:]bane
MD [stasjon:]bane

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil MKDIR få følgende
endringer:

MKDIR oppretter om nødvendig alle mellomliggende mapper i banen.
Hvis for eksempel mappen \a ikke finnes, så er:

mkdir \a\b\c\d

det samme som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet om utvidelser var
deaktivert.
GOTO : HELP MODE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje LABEL - Oppretter, endrer eller sletter volumnavnet til den disk.

HTTP: ... console/no/039.htm
0.155
18219

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

Download free Windows 7 with Service Pack 1 as VHD for Windows 10?

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Can I compress any 1GB of data to 10MB with KGB Archiver 2?

 /

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

Quad-Explorer Address Bar One-4-All on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Help the MS Windows 11 does not have an on-screen keyboard!

 /

Difference Start DVD and Boot USB?

 /

The Group Policy for the Windows 10/11 Explorer!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /