ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.
C:\WINDOWS>HELP HELP
Gir hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjelpeinformasjon om den kommandoen.
GOTO : HELP IF

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje GOTO - Sender Windows-kommandotolken til en merket linje i et satsvist program.

HTTP: ... console/no/035.htm
0.156
20169

What is Plug and Play?

 /

The alternative test page printout for all MS Windows operating systems!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Kann man Windows-10 ohne Microsoft Account Konto installieren?

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

Cannot modify the timestamp of the file earlier than January 1, 1980?

 /

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer windows 11, 10, ...!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Would you like to display the title window in the Windows 11 taskbar?

 /