FINDSTR: Søker etter strenger i filer.


... Eksemplene for kommandoen "FINDSTR"
... "FINDSTR" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "FINDSTR"-kommandoen

Kommandoen: "FINDSTR" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "FINDSTR"

De`FINDSTR`kommandoen i Windows-ledeteksten er et kraftigere alternativ til`FIND`. Den tilbyr avanserte funksjoner og støtter vanlige uttrykk. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Enkelt tekstsøk:

FINDSTR "søkeord" fil.txt

Beskrivelse: Søker etter teksten "Søkeord" i filen "File.txt" og skriver ut alle linjer som inneholder strengen. Eksempel 2: Ignorer små og store bokstaver:

FINDSTR /I "søkeord" fil.txt

Beskrivelse: Ignorerer store og små bokstaver når du søker etter "search_term" i filen "File.txt". Eksempel 3: Bruke regulære uttrykk:

FINDSTR /R "^begynnelsen av linjen" fil.txt

Beskrivelse: Søker etter linjer i "File.txt" som starter med "start av linje" ved hjelp av regulære uttrykk (`/R`) bli brukt. Eksempel 4: Søk etter en streng og dens omgivelser:

FINDSTR /C:"søkeord" /C:"annen_streng" /B /E fil.txt

Beskrivelse: Søker etter strengene "SearchKey" eller "OtherString" i begynnelsen (/B) eller slutten (/E) av linjene i "File.txt". Eksempel 5: Søk etter flere strenger ved hjelp av regulære uttrykk:

FINDSTR /R "Mønster1.*Mønster2" fil.txt

Beskrivelse: Søker etter linjer i "File.txt" som inneholder både "Pattern1" og "Pattern2". Eksempel 6: Søk etter en streng i alle underkataloger:

FINDSTR /S "søkeord" C:\katalog\*

Beskrivelse: Søker etter "søkeord" i alle filer i den angitte katalogen og dens underkataloger. Eksempel 7: Søke etter en streng og vise linjenummeret:

FINDSTR /N "søkeord" fil.txt

Beskrivelse: Søker etter "søkeord" i "File.txt" og viser linjenumrene til linjene som ble funnet. Eksempel 8: Ekskludering av visse tegnstrenger:

FINDSTR /V "Excluded_string" fil.txt

Beskrivelse: Viser bare linjene i File.txt som ikke inneholder strengen ExcludedString. Eksempel 9: Søk etter en streng med en bestemt tegnlengde:

FINDSTR /R "^.{5}$" fil.txt

Beskrivelse: Søker etter linjer i "File.txt" med nøyaktig fem tegn. Eksempel 10: Vise rader med treff og omgivelser:

FINDSTR /C:"søkeord" /B /E /A:3 fil.txt

Beskrivelse: Søker etter strengen "Search Term" i begynnelsen (/B) eller slutten (/E) av linjer i "File.txt" og viser i tillegg tre linjer med omgivelser (før og etter kampen). Det er viktig å merke seg det`FINDSTR`tilbyr flere alternativer enn`FIND`, spesielt bruken av regulære uttrykk. De nøyaktige alternativene kan sees gjennom`FINDSTR /?`bli kalt opp i ledeteksten.

"FINDSTR" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Søker etter strenger i filene.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] 
[/P] [/F:fil]
[/C:streng] [/G:fil] [/D:mappeliste] 
[/A:fargeattributter][/OFF[LINE]]
strenger [[stasjon:][bane]filnavn[ ...]]

/B Finner like mønstre i begynnelsen av en linje.
/E Finner like mønstre i slutten av en linje.
/L Bruker søkestrengene ordrett.
/R Bruker søkestrengene som vanlige uttrykk.
/S Søker etter like filer i gjeldende mappe og alle
undermapper.
/I Det skal ikke skilles mellom store og små bokstaver 
under søking.
/X Skriver ut linjer som er helt like.
/V Skriver bare ut linjer som ikke er like.
/N Skriver linjenummer foran hver linje som inneholder 
søketeksten.
/M Skriver bare filnavnet dersom filen inneholder 
søketeksten.
/O Skriver tegnforskyvning før hver like linje.
/P Hopper over filer som inneholder ikke-utskrivbare 
tegn.
/OFF[LINE] Hopp ikke over filer med angitt "frakoblet"-
attributt.
/A:attr Angir fargeattributt med to heksadesimale sifre. Se 
"color /?"
/F:fil Leser fillisten i angitt fil (/ betyr konsoll).
/C:streng Bruker angitt søkestreng som ordrett søkestreng.
/G:fil Henter søkestrenger i angitt fil (/ betyr konsoll).
/D:mappe Søker i en semikolonseparert liste over mapper
strenger Søketekst.
[stasjon:][bane]filnavn
Angir filen eller filene som du vil søke i.

Bruker mellomrom til å skille mellom flere søkestrenger med 
mindre argumentet
inneholder en forstavelse med /C. 'FINDSTR "hei du" x.y' søker 
etter
"hei" eller "du" i filen x.y. 'FINDSTR /C:"hei du" x.y' søker 
etter
"hei du" i filen x.y.

Hurtigreferanse for regulære uttrykk:
. Jokertegn: et hvilket som helst tegn
* Gjenta: ingen eller flere tilfeller av forrige tegn 
eller klasse
^ Linjeplassering: begynnelsen av linjen
$ Linjeplassering: slutten av linjen
[klasse] Tegnklasse: et hvilket som helst tegn i settet
[^klasse] Invers klasse: et hvilket som helst tegn ikke i 
settet
[x-y] Intervall: et hvilket som helst tegn innen angitt 
intervall
\x Escape: litteralbruk av metategnet x
\<xyz Ordplassering: begynnelsen av ordet
xyz\> Ordplassering: slutten av ordet

Se den elektroniske kommandoreferansen for fullstendig 
informasjon om
regulære FINDSTR-uttrykk.

Viktig informasjon, tips for "FINDSTR"-kommandoen

Når du bruker`FINDSTR`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Skill mellom store og små bokstaver: Standard er å søke etter`FINDSTR`skiller mellom store og små bokstaver, noe som betyr at det tas hensyn til store og små bokstaver. Hvis du vil utføre et søk uten store og små bokstaver, legger du til alternativet`/I`la til.

FINDSTR /I "søkeord" fil.txt

2. Regulære uttrykk: `FINDSTR`støtter bruk av regulære uttrykk (`/R`), som aktiverer utvidede søkealternativer. Du kan bruke regulære uttrykk for å lage mer komplekse søkemønstre.

FINDSTR /R "Mønster.*søkeord" fil.txt

3. Mange alternativer: `FINDSTR`har mange alternativer og brytere for å kontrollere søket. Disse inkluderer alternativer for å vise linjenumre (`/N`), ignorerer store og små bokstaver (`/I`), søker etter hele ord (`/W`), viser antall linjer funnet (`/C`), og mange flere.

FINDSTR /N /I /W "søkeord" fil.txt

4. Filtyper og binære filer: `FINDSTR`er ment for å søke i tekstfiler som standard. Hvis du leter etter binære filer eller ønsker å bla gjennom spesifikke filtyper, bør du bruke alternativet`/P`bruk.

FINDSTR /P /I "søkeord" binær fil.bin

5. Miljøvariabler: Du kan`FINDSTR`Bruk sammen med miljøvariabler for å utføre dynamiske søk. For eksempel:

SET søkeord=Eksempel
FINDSTR /I "%søkeord%" fil.txt

6. Flere søk: Du kan`FINDSTR`Bruk for å søke etter flere strenger samtidig ved å skrive flere`/C:"søkeord"`- Spesifiser alternativer.

FINDSTR /C:"Uttrykk1" /C:"Uttrykk2" fil.txt

7. Omdirigere utdata: Samme som`FIND`kan du få utgangen av`FINDSTR`omdirigere til en fil.

FINDSTR "søkeord" fil.txt > funnet_rader.txt

8. Utgangskode: Ligner på`FIND`gir`FINDSTR`returnerer en utgangskode. En utgangskode på 0 betyr at søkeordet ble funnet, mens en utgangskode på 1 betyr at søkeordet ikke ble funnet.

FINDSTR "søkeord" fil.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Søkeordet ble ikke funnet.
) ELSE (
    ECHO Søkeordet ble funnet.
)

Det er viktig å sette pris på de omfattende alternativene og funksjonene til`FINDSTR`for å vurdere og sikre at du bruker de riktige alternativene for dine spesifikke søkebehov. Du kan se hele listen over alternativer og hjelp ved å skrive`FINDSTR /?`komme inn i ledeteksten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje FINDSTR - Søker etter strenger i filer.

HTTP: ... console/no/031.htm
0.093
13471
What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK? Zugriff auf versteckte Windows Explorer Optionen, via Maus! What is google flights? Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)? Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator! Can I create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard? Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives? Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ? Wozu der Stress-Test am Windows Computer? How can I remove the Quick Notes app from my Microsoft Windows?(0)