FC: Sammenligner to filer eller sett med filer, og viser forskjellene mellom dem.


... Eksemplene for kommandoen "FC"
... "FC" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "FC"-kommandoen

Kommandoen: "FC" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "FC"

De`FC`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å sammenligne innholdet i to filer. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Enkel filsammenligning:

FC fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Sammenligner innholdet i "File1.txt" og "File2.txt" og angir forskjellene, hvis noen. Eksempel 2: Sammenligning med egendefinert skilletegn:

FC /T"," fil1.csv fil2.csv

Beskrivelse: Sammenligner innholdet i to CSV-filer ("File1.csv" og "File2.csv") ved hjelp av en egendefinert skilletegn (i dette tilfellet et komma). Eksempel 3: Binær sammenligning:

FC /B bin_fil1.bin bin_fil2.bin

Beskrivelse: Utfører en binær sammenligning mellom to binære filer ("BinFile1.bin" og "BinFile2.bin"). Eksempel 4: Ignorer mellomrom:

FC /W fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Sammenligner innholdet i to tekstfiler, og ignorerer mellomrom. Eksempel 5: Viser heksadesimale forskjeller:

FC /C /L 32 fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Sammenligner innholdet i to tekstfiler og viser heksadesimale forskjeller. Valget`/L`angir hvor mange tegn som skal vises per linje (i dette tilfellet 32). Eksempel 6: Vise linjenumre:

FC /N fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Sammenligner innholdet i to tekstfiler og viser linjenumrene der forskjeller oppstår. Eksempel 7: Batchskript med FC og feilkontroll:

@ECHO OFF
FC fil1.txt fil2.txt > NUL
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Filene er forskjellige.
) ELSE (
    ECHO Filene er identiske.
)

Beskrivelse: Sammenligner innholdet i to filer og gir en passende melding basert på utgangskoden til`FC`kommando. Merk: Merk at`FC`kommandoen er egnet for binær sammenligning, men er kanskje ikke ideell for å sammenligne store tekstfiler eller filer med forskjellige linjeskiftformater (f.eks. Windows CRLF vs. Unix LF). I slike tilfeller kan spesialiserte verktøy som f.eks`COMP`eller tredjepartsverktøy kan være mer passende.

"FC" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Sammenligner to filer (eller grupper med filer) og viser 
forskjellene mellom
dem


FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
[stasjon1:][bane1]filnavn1 [stasjon2:][bane2]filnavn2
FC /B [stasjon1:][bane1]filnavn1 [stasjon2:][bane2]filnavn2

/A Viser bare første og siste linje i hvert sett med 
forskjeller.
/B Utfører binær sammenligning.
/C Skiller ikke mellom store og små bokstaver.
/L Sammenligner filer som ASCII-tekst.
/LBn Setter maksimalt antall uoverensstemmelser i 
rekkefølge
til angitt antall linjer.
/N Viser linjenumrene for en ASCII-sammenligning.
/OFF[LINE] Ikke hopp over filer med angitt "frakoblet"-
attributt.
/T Utvider ikke tabulatorer til mellomrom.
/U Sammenligner filer som UNICODE-tekstfiler.
/W Komprimerer blanke mellomrom (tabulatorer og 
mellomrom) før
sammenligningen.
/nnnn Angir antall påfølgende linjer som må være like 
etter
en forskjell.
[stasjon1:][bane1]filnavn1
Angir første fil eller filsett som skal 
sammenlignes.
[stasjon2:][bane2]filnavn2
Angir andre fil eller filsett som skal 
sammenlignes.

Viktig informasjon, tips for "FC"-kommandoen

Når du bruker`FC`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Forskjeller i filformater: `FC`sammenligner innholdet i filer, men forskjeller i filformater kan føre til åpenbare forskjeller. Dette gjelder spesielt for tekstfiler som kan bruke forskjellige tegnkodinger eller nylinjetegn (f.eks. Windows CRLF vs. Unix LF). 2. Sammenligning av binærfiler: The`FC`kommandoen er spesielt egnet for sammenligning av binære filer, hvor ikke-tekstbaserte filer også kan sammenlignes. Men hvis det er spesifikke krav til binær sammenligning (f.eks. for versjonskontrollsystemer), dedikerte verktøy som f.eks.`COMP`eller spesialisert programvare foretrekkes. 3. Ulike filstørrelser: `FC`returnerer en feil hvis de sammenlignede filene har forskjellige størrelser. Dette kan være tilsiktet i noen tilfeller hvis du vil sikre at filene har nøyaktig samme størrelse. I andre tilfeller kan dette føre til falske alarmer, spesielt hvis dette ikke er ment. 4. Linjeavslutninger og mellomrom: Merk som standard`FC`på linjeavslutninger og mellomrom. Ulike mellomrom eller linjeavslutninger kan forårsake dette`FC`Rapporterer forskjeller, selv om forskjellen i innhold er minimal. Du kan alternativene`/W`(Ignorer mellomrom) og`/C`(Ignorer linjeavslutninger) for å ta hensyn til disse aspektene.

FC /W /C fil1.txt fil2.txt

5. Batchscript og FEILNIVÅ: Hvis du`FC`i et batchskript kan du bruke utgangskoden`ERRORLEVEL`spørsmål om å reagere på forskjeller. En utgangskode større enn 0 indikerer forskjeller.

FC fil1.txt fil2.txt > NUL
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Filene er forskjellige.
) ELSE (
    ECHO Filene er identiske.
)

6. Større filer: For veldig store filer kan sammenligningen gjøres med`FC`være ressurskrevende. I slike tilfeller kan spesialiserte verktøy være i stand til å gi mer effektive resultater. 7. Syntaks og alternativer: Sørg for å bruke riktig syntaks og nødvendige alternativer for din spesifikke brukssituasjon. Bruken av`/?`viser hjelpen for`FC`kommandoen og gir deg informasjon om tilgjengelige alternativer.

FC /?

Til slutt er det viktig å vurdere det`FC`Selv om det er egnet for enkle sammenligninger, er det kanskje ikke det optimale verktøyet for visse scenarier, spesielt når det er komplekse eller spesifikke krav. I slike tilfeller kan mer avanserte verktøy eller skriptspråk som PowerShell være mer passende.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje FC - Sammenligner to filer eller sett med filer, og viser forskjellene mellom dem.

HTTP: ... console/no/029.htm
0.078
19941
Copying files with COPY commands, cmd with examples? Calculator or Calculator-Plus for XP, Windows 10, 8.1, ... (calc)? Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 PCs übers Mobilitätscenter! Is the CPU set to 100 percent? Wie aktiviert man Bildschirmtastatur, Windows 10/11 (starten, finden, öffnen)? Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10/11? Open MS Office documents when the computer starts, but how? Turn off and enable SmartScreen via CMD BATCH command? The file attributes are not displayed in the file list? Windows 10 / 11 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?(0)