EXIT: Avslutter programmet Cmd.exe (kommandotolken).


... Eksemplene for kommandoen "EXIT"
... "EXIT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "EXIT"-kommandoen

Kommandoen: "EXIT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "EXIT"

De`EXIT`kommando i Windows Kommandoprompt brukes til å stoppe kjøringen av et batchskript eller en kommandoprompt-økt. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Avslutt batchskript:

@ECHO OFF
ECHO De Batch-Skriptet slutter.
EXIT

Beskrivelse: Batchskriptet er opprettet med`EXIT`- Kommandoen ble avsluttet. Teksten nedenfor vil ikke lenger bli utført. Eksempel 2: Betinget avslutning av batchskriptet:

@ECHO OFF
SET Betingelse=1
IF %Betingelse% EQU 1 (
  ECHO Vilkåret er oppfylt. Manuset slutter.
  EXIT
)
ECHO Manuset fortsetter.

Beskrivelse: Batchskriptet sjekker en tilstand og avslutter med`EXIT`, dersom vilkåret er oppfylt. Eksempel 3: Avslutt med en spesifikk utgangskode:

@ECHO OFF
ECHO De Batch-Skriptet slutter.
EXIT /B 5

Beskrivelse: Batchskriptet avsluttes med utgangskode 5. Denne utgangskoden kan fås i et overordnet skript eller en ledetekstøkt. Eksempel 4: Bruk av EXIT i en loop:

@ECHO OFF
FOR /L %%A IN (1, 1, 3) DO (
  ECHO Løkkeiterasjon %%A
  IF %%A EQU 2 (
    ECHO Avslutter loopen.
    EXIT
  )
)

Beskrivelse: Batchskriptet kjører en loop og avsluttes tidlig`EXIT`, hvis sløyfebetingelsen er oppfylt. Eksempel 5: EXIT i en funksjon:

@ECHO OFF
CALL :eksempelfunksjon
ECHO De Batch-Manuset fortsetter.
GOTO :EOF

:eksempelfunksjon
ECHO Funksjonen er avsluttet.
EXIT /B

Beskrivelse: Batchskriptet kaller opp en funksjon og går ut av funksjonen`EXIT /B`. Funksjonskallet fortsetter deretter. Merk: Merk at`EXIT /B`brukes til å avslutte kun gjeldende batchskript eller jobb. Hvis`EXIT /B`ikke brukes, avslutter kommandoen hele ledetekstøkten. Det er viktig å merke seg at utgangskoden vanligvis er 0 hvis skriptet fullføres uten problemer. En utgangskode større enn 0 indikerer vanligvis en feil. Avslutningskoder kan spørres i batch-skript eller fra prosesser på høyere nivå for å overvåke suksessen eller feilen til et skript.

"EXIT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Avslutter Cmd.exe-programmet (kommandotolken) eller gjeldende 
satsvise
skript.

EXIT [/B] [Sluttkode]

/B Angir at gjeldende satsvise skript skal avsluttes i 
stedet for
Cmd.exe. Hvis utført fra utenfor et satsvist 
skript, vil
Cmd.exe avsluttes.

Sluttkode Angir et tall. Hvis /B er angitt, blir ERRORLEVEL 
satt til dette
tallet. Hvis Cmd.exe avsluttes, blir prosessens 
avslutningskode
satt til dette tallet.

Viktig informasjon, tips for "EXIT"-kommandoen

Når du bruker`EXIT`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Utgangskoder: The`EXIT`kommando kan eventuelt returnere en utgangskode. Standard utgangskode er 0, som vanligvis indikerer vellykket fullføring. Utgangskoder større enn 0 kan brukes til å indikere feiltilstander eller ulike utfall.

EXIT /B 5

2. Bruk i funksjoner: Hvis du`EXIT`i en funksjon vil batchskriptet eller den som ringer avsluttes. Bruk`EXIT /B`å bare drepe funksjonen og fortsette kjøringen i batchskriptet.

CALL :eksempelfunksjon
ECHO De Batch-Manuset fortsetter.
GOTO :EOF
:eksempelfunksjon
ECHO Funksjonen er avsluttet.
EXIT /B

3. Gå tilbake til overordnet melding: Hvis du`EXIT`uten`/B`ikke bare batchskriptet, men hele ledetekstøkten avsluttes. Dette kan føre til at du mister ledeteksten.

EXIT

4. Avslutningskoder og feilovervåking: Utgangskoder kan overvåkes i skript eller ved prosesser på høyere nivå. Dette er spesielt nyttig for å svare på feil eller forskjellige utførelsesbaner. 5. Fastsetting av gjeldende utgangskode: Du kan angi den siste utgangskoden i ledeteksten ved å bruke kommandoen`%ERRORLEVEL%`minnes.

ECHO Den siste Exit-Code var: %ERRORLEVEL%

6. Ending Loops: Du kan`EXIT`Bruk for å gå ut av en loop tidlig. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan avslutte hele batchøkten hvis`EXIT`uten`/B`benyttes.

FOR /L %%A IN (1, 1, 5) DO (
  ECHO Løkkeiterasjon %%A
  IF %%A EQU 3 (
    ECHO Avslutter loopen.
    EXIT
  )
)

Det er viktig å sørge for`EXIT`brukes forsiktig for å unngå utilsiktet avslutning av ledetekstøkter eller skript. Spesielt ved bruk`EXIT`Det bør utvises forsiktighet i skript som kalles opp av andre skript for å opprettholde forventet oppførsel.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje EXIT - Avslutter programmet Cmd.exe (kommandotolken).

HTTP: ... console/no/028.htm
0.093
15993

Wie kann ich den Favoriten Ordner ändern,  update, installieren?

Can I let it snow on the Windows 11 desktop and continue to use it?

What is a USB 3.0 SD card adapter?

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

What file system should I use with my USB storage device?

Difference between freeware and software?(0)