ERASE: Sletter en eller flere filer.


... Eksemplene for kommandoen "ERASE"
... "ERASE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "ERASE"-kommandoen

Kommandoen: "ERASE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "ERASE"

De`ERASE`kommandoen i Windows Ledetekst brukes til å slette filer. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Slett en enkelt fil:

ERASE Eksempel.txt

Beskrivelse: Sletter filen som heter "Example.txt" i gjeldende katalog. Eksempel 2: Slett flere filer:

ERASE fil1.txt fil2.txt fil3.txt

Beskrivelse: Sletter de angitte filene i gjeldende katalog. Eksempel 3: Slett alle filer med en bestemt filtype:

ERASE *.log

Beskrivelse: Sletter alle filer med filtypen ".log" i gjeldende katalog. Eksempel 4: Slett filer i en annen katalog:

ERASE "C:\sti\til\filer\*.txt"

Beskrivelse: Sletter alle filer med filtypen ".txt" i den angitte katalogen. Eksempel 5: Slett alle filer i gjeldende katalog:

ERASE *.*

Beskrivelse: Sletter alle filer i gjeldende katalog. Eksempel 6: Slett med bekreftelsesforespørsel:

ERASE /P *.tmp

Beskrivelse: Ber om bekreftelse før du sletter hver fil. Brukeren blir bedt om å svare "ja" eller "nei". Eksempel 7: Slette filer i en katalog og dens underkataloger:

ERASE /S "C:\sti\til\filer\*.bak"

Beskrivelse: Sletter alle filer med filtypen ".bak" i den angitte katalogen og alle underkataloger. Eksempel 8: Grasiøs tørke med gjenopprettingsalternativ:

ERASE /P /S /A:H "C:\sti\til\filer\*.doc"

Beskrivelse: Sletter alle skjulte filer med filtypen ".doc" i den angitte katalogen og alle underkataloger, og ber om bekreftelse før hver sletting. Merk: Merk at`ERASE`-Command sletter filer ugjenkallelig. Det er viktig å være forsiktig og sørge for at du sletter de riktige filene, siden slettede filer vanligvis ikke enkelt kan gjenopprettes. Bruk denne kommandoen nøye.

"ERASE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Sletter en eller flere filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn

navn Angir en liste over en eller flere filer eller 
mapper.
Jokertegn kan brukes til å slette flere filer. 
Hvis en
mappe angis, vil alle filene i mappen bli 
slettet.

/P Ber om bekreftelse før hver fil slettes.
/F Sletter skrivebeskyttede filer.
/S Sletter angitte filer i alle undermapper.
/Q Spør ikke om bekreftelse ved bruk av globale 
jokertegn.
/A Velger filer som skal slettes, basert på 
attributter.
attributter R Skrivebeskyttede filer S Systemfiler
H Skjulte filer A Filer som skal 
arkiveres
I ikke innholdsindekserte filer L 
Reanalyseringspunkter
- Prefiks som betyr ikke (NOT)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil DEL og ERASE få følgende 
endringer:

Resultatet av bryteren /s er byttet om slik at den bare viser 
filer som er
slettet, ikke de som ikke ble funnet.

Viktig informasjon, tips for "ERASE"-kommandoen

Når du bruker`ERASE`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Ugjenkallelig sletting: The`ERASE`-Command sletter filer permanent. Slettede filer kan vanligvis ikke enkelt gjenopprettes. Pass på at du sletter de riktige filene og vær forsiktig, spesielt når du bruker kommandoen i skript eller batchfiler. 2. Jokertegnbruk: Hvis du bruker jokertegn (f.eks.`*`eller`?`) med`ERASE`bruk, vær spesielt forsiktig. Flere filer kan slettes enn tiltenkt. En bekreftelsesmelding (`/P`) kan bidra til å forhindre utilsiktet sletting. 3. Baner med mellomrom: Hvis banene eller filnavnene inneholder mellomrom, bør du sette dem i anførselstegn for å sikre at de tolkes riktig.

ERASE "C:\Sti med mellomrom\Eksempelfil.txt"

4. Slett med bekreftelse (/P): Bruken av alternativet`/P`(Spørre) krever bekreftelse før du sletter hver fil. Dette kan bidra til å forhindre utilsiktede slettinger.

ERASE /P fil.txt

5. Slett skrivebeskyttede filer (/F): Hvis du vil slette skrivebeskyttede filer, bruk alternativet`/F`.

ERASE /F Skrivebeskyttet_fil.txt

6. Slett skrivebeskyttede og skjulte filer (/A:H, /A:S): Alternativene`/A:H`(Skjult) og`/A:S`(System) lar deg slette skjulte og systembeskyttede filer.

ERASE /A:H /A:S Skjult_og_systemfil.txt

7. Slett filer i underkataloger (/S): Alternativet`/S`tillater sletting av filer i underkataloger.

ERASE /S "C:\sti\til\filer\*.tmp"

8. Hopp over skrivebeskyttede filer (/I): Alternativet`/I`kan brukes til å hoppe over skrivebeskyttede filer uten å spørre om bekreftelse.

ERASE /I Skrivebeskyttet_fil.txt

9. Slette filer med spesifikke utvidelser: Hvis du bare ønsker å slette filer med en spesifikk filtype, kan du bruke jokertegn.

ERASE *.log

Det er viktig å merke seg at`ERASE`-Command bruker ikke papirkurven, og de slettede filene kan normalt ikke gjenopprettes. Derfor bør du sørge for at du kun sletter filer når du er sikker på at det er nødvendig.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje ERASE - Sletter en eller flere filer.

HTTP: ... console/no/027.htm
0.108
12664

What is a CPM model?

What is a recycle bin?

What is File Explorer?

Windows 7, 8.1, 10, 11 ignoriert meine boot.ini, was geht da schief?

What is formatting hard drives?

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?(0)