ECHO: Viser meldinger, eller slår kommandoekko på eller av.


... Eksemplene for kommandoen "ECHO"
... "ECHO" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "ECHO"-kommandoen

Kommandoen: "ECHO" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "ECHO"

De`ECHO`kommando i Windows Ledetekst brukes til å skrive ut tekst på skjermen. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Enkelt tekstuttrykk:

ECHO Hallo, Verden!

Beskrivelse: Returnerer teksten "Hello, world!" på skjermen. Eksempel 2: Lagre tekst til en fil:

ECHO Dette er et eksempel > Eksempel.txt

Beskrivelse: Oppretter en fil med navnet "Example.txt" og lagrer teksten "This is a example" i den. Eksempel 3: ECHO uten linjeskift:

ECHO| SET /P=Denne teksten skrives ut uten linjeskift

Beskrivelse: Skriver ut teksten uten å legge til et linjeskift. Eksempel 4: Variabler og EKKO:

SET Name=John
ECHO Min Name er %Name%

Beskrivelse: Bruker en variabel og skriver ut teksten "My name is John". Eksempel 5: ECHO i en batchfil:

@ECHO OFF
ECHO Dette er en batch-fil.
ECHO Trykk på en knapp for å fortsette...
PAUSE > NUL

Beskrivelse: En enkel batchfil som sender ut tekst og venter på brukerinndata. Eksempel 6: EKKO i en loop:

FOR /L %i IN (1, 1, 5) DO ECHO Dette er linje %i

Beskrivelse: Bruker en løkke for å skrive ut teksten "Dette er linje [nummer]" fem ganger. Eksempel 7: Vis hjelp:

ECHO.
ECHO Eksempel: Bruk av ECHO-kommando
ECHO.

Beskrivelse: Bruker ECHO for å skrive ut en tom linje og en overskrift. De`ECHO`Kommandoer er nyttige for å vise informasjon mens du kjører batchfiler eller mens du arbeider i ledeteksten. Merk at noen spesialtegn, som f.eks`>`eller`|`, kombinert med`ECHO`har spesielle betydninger og må kanskje behandles annerledes. I dette tilfellet kan du bruke anførselstegn eller bruke en dobbel pil (`^>`,`^|`) flukt.

"ECHO" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser meldinger, eller aktiverer/deaktiverer kommandoekko

ECHO [ON | OFF]
ECHO [melding]

Skriv ECHO uten parametere for å vise gjeldende ekkoinnstilling.

Viktig informasjon, tips for "ECHO"-kommandoen

Når du bruker`ECHO`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige aspekter å merke seg: 1. Spesialtegnutdata: Noen spesialtegn, som f.eks`>`eller`|`, kan føre til uønskede resultater hvis de brukes direkte`ECHO`bli brukt. I slike tilfeller er det lurt å bruke anførselstegn eller unnslippe spesialtegnene.

ECHO "Dette er et eksempel med > og |"
ECHO Dette er et eksempel med ^> og ^|

2. EKKO i batchfiler: I batchfiler er det vanlig å`@ECHO OFF`i begynnelsen for å undertrykke utdataene fra de individuelle kommandoene i batchfilen. Så hvis du vil skrive ut spesifikke kommandoer, kan du det`@ECHO ON`eller`ECHO`bruk i batchfilen. 3. Variabler og EKKO: Hvis du bruker variabler i forbindelse med`ECHO`du må sørge for at du refererer til variablene riktig. Variablenavn er inkludert`%`vedlagt.

SET Name=John
ECHO Min Name er %Name%

4. ECHO-omdirigering: Du kan omdirigere utdataene til`ECHO`omdirigere til en fil. For eksempel:

ECHO Dette er et eksempel > Eksempel.txt

5. EKKO og rør (`|`): Hvis du`ECHO`med et rør (`|`), sørg for at det er en enkelt kommando. I batchsammenheng kan det være nødvendig`CALL ECHO`skal brukes ved kombinasjon av ECHO med et rør.

CALL ECHO Dette er et eksempel | MORE

6. EKKO uten linjeskift: Hvis du`ECHO`Hvis du vil bruke den uten linjeskift, kan du`SET /P`bruk.

ECHO| SET /P=Denne teksten skrives ut uten linjeskift

7. Blank linje med EKKO: Hvis du vil skrive ut en tom linje, kan du bare`ECHO.`bruk.

ECHO.

8. Bruk escape-tegn: Hvis du arbeider direkte med spesialtegn i ledeteksten, kan det være nødvendig å bruke escape-tegn (`^`) å bruke for å forhindre uønskede effekter.

ECHO Dette er et eksempel med ^> og ^|

9. Vis hjelp: Du kan`ECHO`Brukes til å vise hjelpetekst eller instruksjoner mens du kjører batchfiler.

ECHO.
ECHO Eksempel: Bruk av ECHO-kommando
ECHO.

Det er viktig å vurdere de spesifikke kravene til oppgaven din og sørge for det`ECHO`brukes riktig for å oppnå ønsket resultat.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje ECHO - Viser meldinger, eller slår kommandoekko på eller av.

HTTP: ... console/no/025.htm
0.093
17516

Save Icon Layout at Program Start and exit!

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

Pages in Internet Explorer mode in Edge on Windows 11!

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

Verknüpfung für das Mobilitätscenter unter Windows 11?(0)