DOSKEY: Aktiverer redigering av kommandolinjer, gjenkalling av Windows-kommandoer og oppretter makroer.


... Eksemplene for kommandoen "DOSKEY"
... "DOSKEY" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "DOSKEY"-kommandoen

Kommandoen: "DOSKEY" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "DOSKEY"

De`DOSKEY`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å definere og registrere makroer for kommandolinjen. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Definer makro:

DOSKEY Macro1=echo Dette er et eksempel-makro

Beskrivelse: Definerer en makro kalt "Macro1" som kommanderer`echo Dette er et eksempel-makro`utfører. Eksempel 2: Definer makro med parametere:

DOSKEY Greet=echo Hallo $*

Beskrivelse: Definerer en makro kalt "Greet" som utfører kommandoen`echo Hallo`etterfulgt av de angitte parameterne. Eksempel 3: Listemakro:

DOSKEY /MACROS

Beskrivelse: Viser en liste over alle definerte makroer. Eksempel 4: Start opptak av makro:

DOSKEY /RECORD

Beskrivelse: Starter opptak av kommandoer for å lage en makro. Du kan legge inn kommandoer som vanlig, og DOSKEY vil registrere dem. Eksempel 5: Stopp opptak av makro:

DOSKEY /RECORD=Macro2

Beskrivelse: Stopper opptaket og lagrer de innspilte kommandoene som en makro kalt "Macro2". Eksempel 6: Vis hjelp:

DOSKEY /?

Beskrivelse: Viser hjelp og informasjon om tilgjengelige alternativer for`DOSKEY`-kommando. Eksempel 7: Utfør kommando med makro:

Macro1

Beskrivelse: Kjører den tidligere definerte makroen "Macro1", som skriver ut teksten "Dette er en eksempelmakro". Eksempel 8: Kjør makro med parametere:

Greet Verden!

Beskrivelse: Kjører "Greet"-makroen og returnerer "Hello World!" ut av. Merknader: - $: I en makro står det`$`for alle parametere som sendes når makroen kjøres. - $1, $2, ...: Du kan også`$1`,`$2`osv. for å få tilgang til spesifikke parametere. - $/L: Legger til en ny linje i makroen. Det er viktig å merke seg at DOSKEY-makroer bare er aktive i den gjeldende ledetekstøkten og går tapt etter at ledeteksten er lukket. Hvis du vil lagre dem permanent, kan du plassere dem i en batchfil som kjøres når ledeteksten starter.

"DOSKEY" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Redigerer kommandolinjer, gjenkaller Windows-kommandoer og 
oppretter makroer.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=størrelse] [/MACROS[:ALL | 
:exenavn]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exenavn] 
[/MACROFILE=filnavn]
[makronavn=[tekst]]

/REINSTALL Installerer en ny kopi av Doskey.
/LISTSIZE=størrelse Angir størrelsen til kommandologgbufferen.
/MACROS Viser alle makroer for Doskey.
/MACROS:ALL Viser alle Doskey-makroer for alle kjørbare 
program
som har Doskey-makroer.
/MACROS:exenavn Viser alle Doskey-makroer for programmet.
/HISTORY Viser alle kommandoer som er lagret i 
minnet.
/INSERT Angir at ny tekst du skriver inn, settes 
inn i den
gamle teksten.
/OVERSTRIKE Angir at ny tekst skal skrives over gammel 
tekst.
/EXENAME=exenavn Angir programmet.
/MACROFILE=filnavn Angir hvilken makrofil som skal 
installeres.
makronavn Gir et navn til makroen du lager.
tekst Angir kommandoene du vil spille inn.

PIL OPP og PIL NED henter kommandoer. ESC tømmer linjen. F7 viser
kommandologgen. ALT+F7 tømmer kommandologgen. F8 søker i 
kommandologgen.
F9 velger en kommando etter nummer. ALT+F10 tømmer 
makrodefinisjoner.

Dette er noen spesielle koder i Doskey-makrodefinisjoner:
$T Kommandoskille. Tillater flere kommandoer i en makro.
$1-$9 Satsvise parametere. Samme som %1-%9 i satsvise 
programmer.
$* Symbol erstattet av alt som følger etter makronavnet på 
kommandolinjen.

Viktig informasjon, tips for "DOSKEY"-kommandoen

Når du bruker`DOSKEY`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. DOSKEY er deaktivert som standard: På moderne Windows-systemer`DOSKEY`deaktivert som standard. Du kan imidlertid aktivere den ved å`DOSKEY`i ledeteksten eller bruk den i et batch-skript. 2. Aktivering for hver økt: Hvis du`DOSKEY`Hvis du aktiverer det i en ledetekst, gjelder det bare for den økten. Hvis du lukker og åpner ledeteksten på nytt, må du`DOSKEY`aktivere igjen. 3. Lagre DOSKEY-makroer: For å lagre DOSKEY-makroer permanent, kan du plassere dem i en batch-fil som kjøres automatisk hver gang du starter ledeteksten. Dette kan gjøres ved å legge til DOSKEY-kommandoen i din`Autoexec.nt`fil eller din egen batchfil. 4. Bruke DOSKEY i skript: Hvis du`DOSKEY`Hvis du vil bruke det i batchfiler eller skript, kan du aktivere det før du definerer makroer. Merk at makroer bare gjelder for gjeldende økt og går tapt etter at du lukker ledeteksten. 5. Parametere i makroer: Du kan bruke parametere i DOSKEY-makroer.`$*`representerer alle parametere, og`$1`,`$2`, etc. representerer spesifikke parametere. 6. Opptak av kommandoer: Ved hjelp av`DOSKEY /RECORD`du kan ta opp kommandoer og deretter lagre dem som en makro. Dette kan være nyttig for å gjenta komplekse sekvenser av kommandoer. 7. Overstyre DOSKEY: Hvis du finner ut at en bestemt DOSKEY-makro ikke viser ønsket oppførsel, kan du overstyre den ved å omdefinere den samme makroen med samme navn. 8. DOSKEY Hjelp: Du kan`DOSKEY /?`Bruk for å få hjelp og informasjon om alternativene som er tilgjengelige for`DOSKEY`kommando for å vise. 9. Bruk i PowerShell: Merk at`DOSKEY`vanligvis ikke tilgjengelig i Windows PowerShell. PowerShell tilbyr sine egne mekanismer for å jobbe med kommandoer og skript. Det er viktig å merke seg det`DOSKEY`er spesifikk for Windows-ledeteksten på grunn av dens opprinnelse og applikasjonsområder og er kanskje ikke nødvendig eller relevant i alle moderne applikasjonsscenarier. I mange tilfeller kan mer avanserte tilnærminger og skriptspråk foretrekkes, spesielt i PowerShell-miljøer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje DOSKEY - Aktiverer redigering av kommandolinjer, gjenkalling av Windows-kommandoer og oppretter makroer.

HTTP: ... console/no/024.htm
0.077
23027

Delete all emails at once in Outlook!

Hat mein Windows 10 eine Bluetooth-Unterstützung?

Can I manage the Windows 10 (management features)?

How can I print only the directory tree / folder structure?

Kostenloses Zeichenprogramm unter Windows 11/10?

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?(0)