DISKCOPY: Kopierer innholdet av en diskett til en annen.


... Eksemplene for kommandoen "DISKCOPY"
... "DISKCOPY" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "DISKCOPY"-kommandoen

Kommandoen: "DISKCOPY" er på Windows 11, 10, .. ikke tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "DISKCOPY"

De`DISKCOPY`kommando i Windows Ledetekst brukes til å kopiere innholdet på en diskett til en annen. Merk at disketter og disketter nå er utdaterte teknologier og ikke lenger finnes på de fleste moderne datamaskiner. Likevel, her er noen eksempler: Eksempel 1: Kopier diskett:

DISKCOPY A: B:

Beskrivelse: Denne kommandoen kopierer innholdet på disketten i stasjon A: til disketten i stasjon B:. Du kan bli bedt om å bytte disk ettersom kopieringsprosessen skrider frem. Eksempel 2: Kopier disk og ignorer feil:

DISKCOPY A: B: /V

Beskrivelse: Her utføres kopieringsoperasjonen og kommandoen ignorerer verifikasjonsfeil. Eksempel 3: Kopier disk og se status:

DISKCOPY A: B: /S

Beskrivelse: Denne kommandoen viser kopistatusen under prosessen. Eksempel 4: Kopier diskettinnhold til en annen diskett, overføring bare enkelte filer:

DISKCOPY A: B: /S /V /M *.txt

Beskrivelse: Her blir innholdet på disketten i stasjon A: kopiert til disketten i stasjon B:. Alternativene`/S`og`/V`vis kopistatus og ignorer bekreftelsesfeil. Valget`/M`lar deg velge spesifikke filtyper (i dette tilfellet TXT-filer). Eksempel 5: Vis hjelp:

DISKCOPY /?

Beskrivelse: Denne kommandoen viser hjelp og informasjon om alternativene som er tilgjengelige for`DISKCOPY`-kommando. Som tidligere nevnt er det viktig å merke seg at disketter og disketter har blitt sjeldne i moderne datamaskiner. I de fleste tilfeller brukes mer avanserte teknologier som USB-flash-stasjoner, eksterne harddisker eller skylagringstjenester for dataoverføring og sikkerhetskopiering i disse dager. Hvis du jobber med gamle disketter, vær oppmerksom på deres begrensede pålitelighet og levetid, og det anbefales at du migrerer data til mer moderne medier.

"DISKCOPY" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Kopierer innholdet av en diskett til en annen.

DISKCOPY [stasjon1: [stasjon2:]] [/V]

/V Kontrollerer at informasjonen er riktig kopiert.

De to diskettene må være av samme type.
Du kan angi samme stasjon for stasjon1 og stasjon2.

Viktig informasjon, tips for "DISKCOPY"-kommandoen

Når du bruker`DISKCOPY`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Floppystasjoner: Sørg for at diskettstasjonene er riktig tilkoblet og funksjonelle. Pass på at du bruker riktige stasjonsbokstaver (A: og B:). 2. Blank disk: Måldisken (stasjon B:) må være tom eller formatert fordi`DISKCOPY`kommandoen overskriver hele innholdet på måldisken. 3. Bytte disketter: Du kan bli bedt om å bytte disketter under kopieringsprosessen. Pass på at du gjør dette i tide for å fortsette kopieringsprosessen. 4. Bekreftelse: Den`DISKCOPY`Som standard utfører kommandoen verifisering for å sikre at dataene ble kopiert riktig. Du kan bekrefte med alternativet`/V`aktivere eller deaktivere.

DISKCOPY A: B: /V

5. Ignorer feil: Med alternativet`/N`du kan ignorere bekreftelsesfeil og fortsette kopieringsprosessen.

DISKCOPY A: B: /N

6. Kopier med fremdriftslinje: Alternativet`/S`viser kopistatusen under prosessen.

DISKCOPY A: B: /S

7. Velge spesifikke filtyper: Du kan velge spesifikke filtyper å kopiere. For eksempel kopierer følgende kommando bare TXT-filer.

DISKCOPY A: B: /M *.txt

8. Vis hjelp: Hvis du trenger mer informasjon om de tilgjengelige alternativene, bruk kommandoen:

DISKCOPY /?

9. Datasikkerhetskopiering: Merk at disketter er utdaterte lagringsmedier og deres pålitelighet kan reduseres over tid. Det anbefales å migrere viktige data til mer moderne medier for å unngå tap av data. 10. Flere moderne alternativer: Siden disketter og disketter er sjeldne i dag, kan du vurdere å bruke mer moderne metoder og teknologier for dataoverføring og sikkerhetskopiering, for eksempel USB-flash-stasjoner, eksterne harddisker eller skylagringstjenester.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje DISKCOPY - Kopierer innholdet av en diskett til en annen.

HTTP: ... console/no/023.htm
0.124
16564

Bei jedem Update mehrere Gigabyte Download, was mache ich falsch?

Hot Tip Windows 10/11 Activate classic GodMode!

Is running as admin program dangerous on Windows 10/11!

The cursor in text editors is too wide in Windows 10/11, why?

Understand a user profile under Windows 11, 10, 8.1 and MS server!

Scanned Documents Location In Windows 10/11!(0)