CHDIR: Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.


... Eksemplene for kommandoen "CHDIR"
... "CHDIR" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "CHDIR"-kommandoen

Kommandoen: "CHDIR" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "CHDIR"

Kommandoen`CHDIR`i Windows Ledetekst brukes til å endre gjeldende arbeidskatalog, lik kommandoen`CD`. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Gå til en bestemt katalog:

CHDIR C:\Eksempel\katalog

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer gjeldende arbeidskatalog til "C:\Example\Directory". Eksempel 2: Gå til overordnet katalog:

CHDIR ..

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer gjeldende arbeidskatalog til overordnet katalog. Eksempel 3: Bytt tilbake til brukerkatalogen:

CHDIR %HOMEPATH%

Beskrivelse: Dette tilbakestiller gjeldende arbeidskatalog til brukerkatalogen, uavhengig av hvilken stasjon brukerkatalogen er plassert på. Eksempel 4: Lagre gjeldende arbeidskatalog i en variabel:

SET gammel_katalog=%CD%

Beskrivelse: Denne kommandoen lagrer gjeldende arbeidskatalog i miljøvariabelen`%gammel_katalog%`. Eksempel 5: Gå til forrige arbeidskatalog:

CHDIR /D %gammel_katalog%

Beskrivelse: Tidligere lagrede filer lagres her`%gammel_katalog%`brukes til å gå tilbake til forrige arbeidskatalog. Parameteren`/D`lar deg også endre stasjonen. Eksempel 6: Endre arbeidskatalog og koble fra eksisterende stasjonstilkoblinger:

CHDIR /D C:\Ny\katalog

Beskrivelse: Med`/D`stasjonen kan endres. Her endres gjeldende arbeidskatalog til "C:\New\Directory" og eksisterende nettverksstasjonstilkoblinger kobles fra. De`CHDIR`kommandoen har samme funksjoner som`CD`kommando og kan brukes om hverandre. Legg merke til de samme hensynene som i`CD`, spesielt med hensyn til gyldige stier, mellomrom i banen og sikkerhetshensyn.

"CHDIR" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser navnet på, eller endrer gjeldende mappe.

CHDIR [/D] [stasjon:][bane]
CHDIR [..]
CD [/D] [stasjon:][bane]
CD [..]

.. Angir at du vil gå til overordnet mappe.

Skriv CD stasjon: for å vise gjeldende mappe på angitt stasjon.
Skriv CD uten parametere for å vise gjeldende stasjon og mappe.

Bruk bryteren /D til å endre gjeldende stasjon i tillegg til 
gjeldende
mappe for en stasjon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil CHDIR få følgende 
endringer:

Gjeldende mappestreng er konvertert til å bruke samme forhold 
mellom
små og store bokstaver som på disken. Derfor vil C:\Temp sette 
gjeldende
mappe til C:\Temp hvis dette er slik det ser ut på disken.

CHDIR-kommandoen behandler ikke mellomrom som skilletegn, så det 
er
mulig å bruke CD til en undermappe som inneholder mellomrom uten 
å
omslutte mappenavnet med anførselstegn. Eksempel:

cd \dokumenter og innstillinger\administrator\mine dokumenter

er det samme som:

cd "dokumenter og innstillinger\administrator\mine 
dokumenter"

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet hvis utvidelser var 
deaktivert.

Viktig informasjon, tips for "CHDIR"-kommandoen

Når du bruker`CHDIR`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Synonym for CD: `CHDIR`og`CD`er vanligvis synonyme og kan brukes om hverandre. Begge kommandoene brukes til å endre gjeldende arbeidskatalog. 2. Endre stasjon: Hvis du vil endre stasjonen, legg til eller bruk stasjonsbokstaven med banen`/D`-Bytte om.

CHDIR /D E:\EN\Annen\katalog

3. Bruk variabel: Du kan bruke en variabel til å lagre gjeldende arbeidskatalog og få tilgang til den senere.

SET gammel_katalog=%CD%
CHDIR C:\Ny\katalog
REM ... gjøre noe i den nye katalogen
CHDIR /D %gammel_katalog%

4. Kataloger med mellomrom: Hvis banen din inneholder mellomrom, bør du sette banen i anførselstegn for å sikre at den tolkes riktig.

CHDIR "C:\Katalog med mellomrom"

5. Gyldige baner: Sørg for at den angitte banen er gyldig og at katalogen eksisterer. Dårlige veier kan føre til uventet oppførsel.

CHDIR ukjent_katalog
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Feil ved endring av katalog.
)

6. Overgang mellom forskjellige kataloger: Merk at når du bytter mellom forskjellige kataloger, kan det hende at noen stier ikke tolkes riktig, spesielt hvis de er relative. 7. Bruk i batch-skript: Hvis du har`CHDIR`kommando i et batchskript, merk at endringer i arbeidskatalogen kan påvirke måten skriptet tolker andre kommandoer. 8. Overvåking og logging: For større skript eller applikasjoner som`CHDIR`Det er tilrådelig å bruke revisjons- og loggingsmetoder for å overvåke utførelse og mulige feil. Pass på at du vurderer punktene ovenfor for å oppnå ønsket oppførsel når du bruker`CHDIR`kommandoen i Windows-ledeteksten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje CHDIR - Viser navnet på eller endrer gjeldende mappe.

HTTP: ... console/no/009.htm
0.093
15998

Download Mouse pointer and cursor options for Windows 11, 10, ...!

Spell checker Windows 11/10 spelling mistakes, settings!

Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..!

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10 / 11!

Bei jedem Update mehrere Gigabyte Download, was mache ich falsch?

Windows 10 and 11 start the program or app as admin in admin mode!(0)