ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TYPEPERF /?

Microsoft « TypePerf.exe (6.0.6000.16386)

Met Typeperf worden prestatiegegevens naar het opdrachtvenster of
een

logboekbestand geschreven. BeŰindig Typeperf door op Ctrl+C te
drukken.

Syntaxis:
typeperf { <counter [counter ...]>
| -cf <bestandsnaam>
| -q [object]
| -qx [object]
} [opties]

Parameters:
<counter [counter ...]> De prestatiemeteritems die moeten
worden
gecontroleerd.

Opties:
-? Contextgevoelige Help weergeven.
-f <CSV|TSV|BIN|SQL> De indeling van het
uitvoerbestand. Standaard
is dit CSV.
-cf <bestandsnaam> Een bestand met de
prestatiemeteritems die
moeten worden gecontroleerd, ÚÚn
per

regel.
-si <[[hh:]mm:]ss> De tijd tussen steekproeven.
Standaard is dit
1 seconde.
-o <bestandsnaam> Het pad van het uitvoerbestand of
de
SQL-database. De standaardwaarde
is

STDOUT.
-q [object] Ge´nstalleerde items weergeven
(geen
instanties). Als u items voor ÚÚn
object wilt
weergeven, dient u de objectnaam,
zoals
Processor, te vermelden.
-qx [object] Ge´nstalleerde items met
instanties
weergeven. Als u items voor ÚÚn
object wilt
weergeven, dient u de objectnaam,
zoals
Processor, weer te geven.
-sc <samples> Het aantal te verzamelen
steekproeven.
Standaard worden steekproeven
genomen totdat
op Ctrl+C wordt gedrukt.
-config <bestandsnaam> Instellingenbestand met
opdrachtopties.
-s <computer_name> De server die moet worden
gecontroleerd als
geen server in het itempad is
opgegeven.
-y Alle antwoorden zonder te vragen
met ja
beantwoorden.

Opmerking:
Item is de volledige naam van een prestatiemeteritem in
de notatie "\\<Computer>\<Object>(<Exemplaar>)\<Item>",
zoals "\\Server1\Processor(0)\% Gebruikerstijd".

Voorbeelden:
typeperf "\Processor(_Total)\% Processor Time"
typeperf -cf counters.txt -si 5 -sc 50 -f TSV -o domain2.tsv
typeperf -qx PhysicalDisk -o counters.txtC:\WINDOWS>UNLODCTR /?


UNLODCTR
Itemnamen en verklarende tekst verwijderen voor het opgegeven
item.

Syntaxis:

UNLODCTR <stuurprogramma>
stuurprogramma is de naam van het stuurprogramma waarvan
de itemnaam-
definities en verklarende tekst moeten worden verwijderd
uit het register van het systeem.

UNLODCTR /m:<manifest>
manifest is de naam van het manifestbestand dat
prestatiemeteritem-
definities bevat. Deze items worden van het lokale
systeem verwijderd.

UNLODCTR /g:{ProviderGuid}
ProviderGuid is het prestatiemeteritem dat wordt
verwijderd.

UNLODCTR /p:<Providernaam>
Providernaam is provider van prestatiemeteritems die
wordt verwijderd.

Let op: argumenten met spaties in de naam moeten tussen dubbele
aanhalingstekens staan.C:\WINDOWS>VSSADMIN /?
vssadmin 1.1 - Opdrachtregelbeheerprogramma voor Volume Shadow
Copy-service
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Ondersteunde opdrachten ----

List Providers - geregistreerde providers van
volumeschaduwkopieŰn weergeven
List Shadows - Geeft bestaande schaduwkopieŰn weer
List ShadowStorage - de opslagkoppelingen voor
volumeschaduwkopieŰn weergeven
List Volumes - alle volumes weergeven die voor
schaduwkopieŰn in aanmerking komen
List Writers - ingeschreven schrijvers van
volumeschaduwkopieŰn weergeven
Resize ShadowStorage - het formaat van een opslagkoppeling voor
volumeschaduwkopieŰn wijzigen
GOTO : W32TM /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht typeperf - Typeperf schrijft prestaties van gegevens aan de command-venster of op een logbestand. Typeperf te stoppen, druk op CTRL + C.

HTTP: ... console/nl/170.htm
0.156
24140

What is a low-level format?

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

More space for messages in Outlook, classic view in the list!

 /

File and Files?

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Windows 7 ńndern?

 /

On Windows 10/11, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows 11,10 taskbar icons!

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10/11?

 /