SHUTDOWN: Een computer op een juiste manier lokaal of extern afsluiten.


... De voorbeelden voor het commando "SHUTDOWN"
... "SHUTDOWN" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "SHUTDOWN" commando

Het commando: "SHUTDOWN" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "SHUTDOWN"

Hier zijn enkele voorbeelden daarvan`afsluiten`-Commando in opdrachtprompt (CMD): Voorbeeld 1: computer afsluiten:

afsluiten /s /f /t 0

-`/s`: Deze parameter geeft aan dat de computer moet worden afgesloten. -`/f`: Forceert dat alle toepassingen zonder waarschuwing worden gesloten. -`/t 0`: stelt de afteltimer in op 0 seconden, wat betekent dat de computer onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Voorbeeld 2: Computer afsluiten met bericht en vertraging:

afsluiten /s /f /t 300 /c "De Computer wordt in 5 Minuten afsluiten. Bewaar uw werk!"

-`/t 300`: Stelt een afteltimer in van 300 seconden (5 minuten). -`/c "Nieuws"`: voegt een aangepast bericht toe aan de afsluitopdracht die op het scherm wordt weergegeven. Voorbeeld 3: Computer opnieuw opstarten met bericht en vertraging:

afsluiten /r /f /t 1800 /c "De Computer wordt in 30 Binnen enkele minuten opnieuw opgestart. Bewaar uw werk!"

-`/r`: Deze parameter geeft aan dat de computer opnieuw moet worden opgestart. -`/t 1800`: Stelt een afteltimer in van 1800 seconden (30 minuten). -`/c "Nieuws"`: Voegt een aangepast bericht toe aan de herstartopdracht. Voorbeeld 4: Een geplande afsluiting annuleren of opnieuw opstarten:

afsluiten /a

-`/a`: deze parameter wordt gebruikt om een ​​eerder geplande uitschakeling of herstart te annuleren. Voorbeeld 5: Een externe computer afsluiten en opnieuw opstarten:

afsluiten /s /f /m \\Computer naam

-`/s`: De externe computer wordt uitgeschakeld. -`/f`: Forceert dat alle toepassingen zonder waarschuwing worden gesloten. -`/m \\Computer naam`: specificeert de naam van de externe computer. Deze voorbeelden tonen verschillende gebruiksscenario's van de`afsluiten`opdracht in de opdrachtprompt. Houd er rekening mee dat het afsluiten en opnieuw opstarten van de computer van invloed is op alle actieve toepassingen en geopende bestanden. Dit moet dus met de nodige voorzichtigheid gebeuren en met de juiste kennisgeving. Naast de basisfuncties van afsluiten en opnieuw opstarten, zijn er ook enkele geavanceerde opties en parameters bijgeleverd`afsluiten`commando kan worden gebruikt. Hier zijn enkele andere belangrijke opties: Voorbeeld 6: Uitloggen gebruiker:

afsluiten /l

-`/l`: Met deze parameter wordt de huidige gebruiker afgemeld. Voorbeeld 7: De computer afsluiten en uitschakelen:

afsluiten /s /hybrid /f /t 0

-`/hybrid`: Schakelt de computer uit en schakelt de hybride opstartoptie in voor snellere opstarttijden. Voorbeeld 8: Windows-updates afsluiten en installeren:

afsluiten /s /f /t 0 /d p:4:1

-`/d p:4:1`: instellen dat Windows-updates worden geïnstalleerd en dat de computer wordt uitgeschakeld. Voorbeeld 9: Een uitschakeling op afstand afbreken:

afsluiten /a /m \\Van een afstand-Computer

-`/a`: Annuleer de eerder geplande afsluiting of herstart. -`/m \\Van een afstand-Computer`: specificeert de naam van de externe computer. Voorbeeld 10: Weergave van de uptime van het systeem:

afsluiten /s /f /t 0 /c "Computer afsluiten" && systeminfo | find "System Boot Time"

- Met deze opdracht wordt de computer afgesloten en wordt vervolgens de uptime van het systeem weergegeven. Het is belangrijk om de juiste opties zorgvuldig te kiezen om ongewenste effecten te voorkomen. Het gebruik van de`afsluiten`Voor deze opdracht zijn beheerdersrechten vereist, en bepaalde opties kunnen andere gebruikers of de systeemgezondheid beïnvloeden. Daarom moet het commando met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

"SHUTDOWN" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxis: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] 
[/f]
[/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "opmerking"]]

No args Help weergeven. Dit komt overeen met de 
schakeloptie /?.
/? Help weergeven. Dit komt overeen met het weglaten 
van
alle schakelopties.
/i De grafische gebruikersinterface weergeven.
Dit moet de eerste schakeloptie zijn.
/l Afmelden. Deze schakeloptie kan niet samen met de
opties /m en /d worden gebruikt.
/s De computer afsluiten.
/r De computer afsluiten en opnieuw opstarten.
/g Computer afsluiten en opnieuw opstarten. Start 
geregistreerde
toepassingen opnieuw nadat de computer opnieuw is 
opgestart.
/a Afsluiten van de computer afbreken.
Dit kan alleen tijdens de time-out worden 
gebruikt.
/p De lokale computer zonder time-out of waarschuwing 
afsmluiten.
Kan samen met de opties /d en /f worden gebruikt.
/h De lokale computer in de sluimerstand zetten.
Kan samen met /f worden gebruikt.
/e Geef een reden op voor de onverwachte afsluiting 
van de computer.
/m \\computer Geef de doelcomputer op.
/t xxx Stelt de time-outperiode voor afsluiten op xxx 
seconden in.
Het geldige bereik ligt tussen 0 en 600 met een
standaardwaarde van 30.
Als u /t xxx gebruikt, moet u ook de optie /f 
gebruiken.
/c "commentaar" Geef een commentaar bij de reden voor het 
opnieuw
opstarten of afsluiten op.
Maximaal 512 tekens toegestaan.
/f Hiermee worden actieve toepassingen geforceerd 
gesloten
zonder een waarschuwing aan de gebruikers.
/f wordt automatisch ingesteld, samen met /t xxx.
/d [p|u:]xx:yy
Geef de reden voor het opnieuw opstarten of 
afsluiten op.
'p' geeft aan dat het opnieuw opstarten of 
afsluiten is
gepland.
'u' geeft aan dat de reden door de gebruiker is 
opgegeven.
Als 'p' noch 'u' zijn opgegeven, is het opnieuw 
opstarten
of het afsluiten onverwacht gebeurd.
xx de primaire redencode opgegeven (positief 
geheel
getal kleiner dan 256).
yy de secundaire redencode opgegeven (positief 
geheel
getal kleiner dan 65536).

Redenen op deze computer:
Type: E = verwacht, U = onverwacht, P = gepland, C = opgegeven 
door gebruiker.
Hoog en laag geven de ernst van de gebeurtenissen aan.
De cijfers in de kolommen geven het aantal gebeurtenissen aan.

Type Hoog Laag Titel

U 0 0 Overige (niet gepland)
E 0 0 Overige (niet gepland)
E P 0 0 Overige (gepland)
U 0 5 Andere fout: systeem reageert niet
E 1 1 Hardware: onderhoud (niet gepland)
E P 1 1 Hardware: onderhoud (gepland)
E 1 2 Hardware: installatie (niet gepland)
E P 1 2 Hardware: installatie (gepland)
P 2 3 Besturingssysteem: upgrade (gepland)
E 2 4 Besturingssysteem: nieuwe configuratie (niet 
gepland)
E P 2 4 Besturingssysteem: nieuwe configuratie (gepland)
P 2 16 Besturingssysteem: servicepack (gepland)
2 17 Besturingssysteem: hotfix (niet gepland)
P 2 17 Besturingssysteem: hotfix (gepland)
2 18 Besturingssysteem: beveiligingsfix (niet gepland)
P 2 18 Besturingssysteem: beveiligingsfix (gepland)
E 4 1 Toepassing: onderhoud (niet gepland)
E P 4 1 Toepassing: onderhoud (gepland)
E P 4 2 Toepassing: installatie (gepland)
E 4 5 Toepassing: reageert niet
E 4 6 Toepassing: instabiel
U 5 15 Systeemfout: stopfout
E 5 19 Beveiligingsprobleem
U 5 19 Beveiligingsprobleem
E P 5 19 Beveiligingsprobleem
E 5 20 Netwerkverbindingen verbroken (niet gepland)
U 6 11 Stroomstoring: snoer niet aangesloten
U 6 12 Stroomstoring: omgeving
P 7 0 Afsluiten met oudere API

Belangrijke informatie, tips voor het "SHUTDOWN" commando

Bij gebruik van de`afsluiten`commando, zijn er enkele belangrijke punten waar u op moet letten om ongewenste effecten te voorkomen: 1. Remoties voor externe computers: - Als u de opdracht op een externe computer wilt uitvoeren, zorg er dan voor dat u over de benodigde machtigingen beschikt en dat de externe computer de opdracht accepteert. 2. Inzicht in de hybride opstartoptie: - Bij gebruik van de`/hybrid`optie, moet u er rekening mee houden dat hierdoor de computer niet volledig wordt afgesloten, maar in een snellere opstartmodus wordt gezet. Dit kan van invloed zijn op sommige systeemconfiguraties. 3. Systeemuptime weergeven: - Het voorbeeld voor het weergeven van de systeemuptime (`systeminfo | find "System Boot Time"`) werkt niet meer na het afsluiten, omdat de computer op dit moment niet langer toegankelijk is. 4. Windows-updates afsluiten en installeren: - Bij afsluiten met de optie`/d p:4:1`Voor Windows-updates moet u ervoor zorgen dat belangrijke updates zonder problemen kunnen worden geïnstalleerd. 5. Afsluiten of opnieuw opstarten annuleren: - Als u het afsluiten of opnieuw opstarten wilt annuleren, gebruikt u de parameter`/a`. Dit kan handig zijn als u per ongeluk een actie hebt gestart. 6. Beheerdersrechten: - De`afsluiten`opdracht vereist beheerdersrechten om correct te kunnen werken. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent. 7. Open sollicitaties: - Controleer voordat u de computer afsluit of opnieuw opstart of alle belangrijke applicaties en bestanden zijn opgeslagen, aangezien de opdracht alle actieve applicaties sluit. 8. Plan de afsluitacties zorgvuldig: - Als u over de`afsluiten`Als u een opdracht met een vertraging gebruikt, zorg er dan voor dat u voldoende tijd heeft om uw werk op te slaan en de computer af te sluiten voordat het proces is voltooid. Het is belangrijk om te benadrukken dat het afsluiten en opnieuw opstarten van de computer gevolgen heeft voor alle actieve processen en gebruikers. Het is daarom raadzaam om`afsluiten`-Commando moet zorgvuldig worden gebruikt en zorg ervoor dat u de juiste opties kiest voor uw specifieke gebruikscasus.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht SHUTDOWN - Een computer op een juiste manier lokaal of extern afsluiten.

HTTP: ... console/nl/156.htm
0.077
17836

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

Turn off the touchscreen on Windows 11, 10 and 8.1, how to disable?

Hilfe, warum kann ich nicht drucken an meinem Computer?

Was ist Dreiecke pro Sekunde für eine Angabe!

What is Minesweeper?

Is a Raspberry Pi 3, 4, 5 worth it ... is it a cheap system!(0)