SCHTASKS /Query /?: Maakt een beheerder om de geplande taken op het lokaal of op afstand.


... De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Query /?"
... "SCHTASKS /Query /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Query /?" commando

Het commando: "SCHTASKS /Query /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Query /?"

Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de opdracht`SCHTASKS /Query`om informatie op te vragen over geplande taken: Voorbeeld 1: Bekijk alle geplande taken op de lokale computer:

SCHTASKS /Query /FO LIST /V

Met deze opdracht wordt een lijst met alle geplande taken op de lokale computer weergegeven, inclusief gedetailleerde informatie (`/V`) en in lijstformaat (`/FO LIST`). Voorbeeld 2: Bekijk alle geplande taken op een externe computer:

SCHTASKS /Query /S "Computer op afstand" /U "Beheerder_Gebruiker" /P "Administrator wachtwoord" /FO TABLE

Hierdoor wordt een tabel weergegeven met informatie over alle geplande taken op de externe computer "RemoteComputer" met behulp van de opgegeven inloggegevens (`/U`En`/P`) weergegeven. Voorbeeld 3: Informatie ophalen over een specifieke geplande taak:

SCHTASKS /Query /TN "Mijn taak" /V

Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie afgedrukt over de geplande taak met de naam MyTask op de lokale computer. Voorbeeld 4: Informatie ophalen over een specifieke geplande taak op een externe computer:

SCHTASKS /Query /S "Computer op afstand" /U "Beheerder_Gebruiker" /P "Administrator wachtwoord" /TN "Mijn taak" /V

Hiermee wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de geplande taak met de naam "MyTask" op de externe computer "RemoteComputer" met behulp van de opgegeven inloggegevens. Hints: - De parameters`/U`En`/P`worden gebruikt om inloggegevens te verstrekken die op een externe computer kunnen worden uitgevoerd. - De parameter`/S`wordt gebruikt om de externe computer op te geven. Vervang "RemoteComputer" door de werkelijke naam of het IP-adres van de externe computer. - De parameter`/TN`wordt gebruikt om het taakpad of de taaknaam op te geven. Vervang "MijnTask" door de daadwerkelijke naam of het pad van uw geplande taak. - De parameter`/FO`wordt gebruikt om het formaat van de uitvoer te specificeren. In de voorbeelden wordt LIST en TABLE gebruikt, maar er zijn ook opties zoals TABLE, CSV en andere. gebruik`/FO ?`voor een lijst met beschikbare formaten. Deze voorbeelden moeten u een idee geven van hoe`SCHTASKS /Query`-Command kan in verschillende scenario's worden gebruikt. Afhankelijk van uw specifieke vereisten kunnen de parameters variëren. gebruik`SCHTASKS /?`voor een volledige lijst met opties en parameters. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van informatie over geplande taken geen invloed heeft op de uitvoering ervan.

"SCHTASKS /Query /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Query [/S computer [/U gebruikersnaam [/P 
[wachtwoord]]]
[/FO indeling| /XML] [/NH] [/V] [/TN taaknaam] [/?]

Beschrijving: 
Hiermee kan een beheerder de geplande taken op het lokale of 
het externe
systeem weergeven.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt 
gemaakt

/U gebruiker De gebruikerscontext waarin
de opdracht moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven 
gebruikers-
context. Invoer wordt gevraagd indien 
overgeslagen.

/FO indeling De indeling van de uitvoer.
Geldige waarden: TABLE, LIST, CSV.

/NH Geeft aan dat de koptekst van de kolom 
niet
moet worden weergegeven. Dit is
Alleen geldig voor de indelingen "TABLE" 
en "CSV".

/V Uitgebreide uitvoer van de taak 
weergeven.

/TN taaknaam Bepaalt de taak waarvoor de informatie 
moet
worden opgehaald; anders alle 
informatie.

/XML Taakdefinities in XML-indeling 
weergeven.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /Query 
SCHTASKS /Query /? 
SCHTASKS /Query /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S computer /U gebruiker /P 
wachtwoord
SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /V

Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Query /?" commando

Tijdens gebruik`SCHTASKS /Query`er zijn enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Omleiding en uitvoer: Als u de informatie naar een bestand omleidt, zorg er dan voor dat u het bestand in het juiste formaat opslaat om de leesbaarheid te garanderen. 2. Beheerdersrechten: Voor het opvragen van geplande taken zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent. 3. Documentatie: Documenteer de resultaten van uw vragen om een ​​duidelijk overzicht te houden van de configuratie van geplande taken. 4. Beveiligingsrichtlijnen: Let op wie toegang heeft tot de opdracht`SCHTASKS /Query`om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie niet op onrechtmatige wijze kan worden benaderd. 5. Remote Query: Wanneer u geplande taken opvraagt ​​op een externe computer (`/S`,`/U`,`/P`), zorg ervoor dat u over de juiste inloggegevens en vereiste machtigingen beschikt. 6. Formaat opgeven: Denk na over het formaat waarin u de informatie wilt ontvangen (`/FO`). De beschikbare formaten zijn LIST, TABLE, CSV en andere. gebruik`/FO ?`voor een lijst met beschikbare formaten. 7. Selectieve zoekopdracht: Gebruik parameter om een ​​specifieke geplande taak op te vragen`/TN`gevolgd door de naam of het pad van de taak. 8. Denk aan tijdzones: Houd er bij het opvragen van geplande taken die in verschillende tijdzones worden uitgevoerd rekening mee dat de tijden in die tijdzone kunnen verschijnen. 9. Controleer logboekregistratie: Controleer de logboeken van uw geplande taken na het opvragen om er zeker van te zijn dat de informatie correct is en dat er geen fouten of onverwachte problemen zijn. 10. Geplande taakmachtigingen: Zorg ervoor dat de gebruiker who`SCHTASKS /Query`beschikt over de benodigde machtigingen voor de geplande taak. Vooral bij het opvragen van geplande taken op een externe computer (`/S`,`/U`,`/P`), hebt u de juiste machtigingen nodig. Door op deze punten te letten, kunt u ervoor zorgen dat het opvragen van geplande taken soepel verloopt en nauwkeurige informatie oplevert.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht SCHTASKS /Query /? - Maakt een beheerder om de geplande taken op het lokaal of op afstand.

HTTP: ... console/nl/151.htm
0.124
19922

Funktioniert bei Windows 11 der Verzeichnis Ausdruck ohne Probleme?

Lokale Gruppenrichtlinien zurücksetzen unter Windows 11, 10, ... über cmd.exe!

Copy files excluding directory under Windows 11, 10, 8.1, ...!

How to edit registry on Windows 10 or 11!

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 / 11 or Server 2019, how to do?

Is my Windows 10 / 11 up to date, can I see?(0)