SCHTASKS /Delete /?: Verwijdert een of meer geplande taken.


... De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Delete /?"
... "SCHTASKS /Delete /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Delete /?" commando

Het commando: "SCHTASKS /Delete /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Delete /?"

Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de opdracht`SCHTASKS /Delete`een geplande taak verwijderen: Voorbeeld 1: Eenvoudige geplande taak verwijderen:

SCHTASKS /Delete /TN "Mijn taak"

Met deze opdracht wordt de geplande taak met de naam MyTask op de lokale computer verwijderd. Voorbeeld 2: Geplande taak op een externe computer verwijderen:

SCHTASKS /Delete /S "Computer op afstand" /U "Beheerder_Gebruiker" /P "Administrator wachtwoord" /TN "Mijn taak"

Hier wordt de geplande taak met de naam "MyTask" verwijderd op de externe computer "RemoteComputer". De inloggegevens (`/U`En`/P`) zijn opgegeven om op de externe computer te worden uitgevoerd. Voorbeeld 3: Geplande taak verwijderen en alle gerelateerde taken ontkoppelen:

SCHTASKS /Delete /TN "Mijn taak" /F

De parameter`/F`wordt gebruikt om de geplande taak geforceerd te verwijderen zonder een bevestiging te tonen. Dit is handig als u zeker weet dat u de taak wilt verwijderen. Hints: - De parameter`/TN`wordt gebruikt om het taakpad of de taaknaam op te geven. Vervang "MijnTask" door de daadwerkelijke naam of het pad van uw geplande taak. - De parameter`/S`wordt gebruikt om de externe computer op te geven. Vervang "RemoteComputer" door de werkelijke naam of het IP-adres van de externe computer. - De parameters`/U`En`/P`worden gebruikt om inloggegevens te verstrekken die op een externe computer kunnen worden uitgevoerd. Deze voorbeelden moeten u een idee geven van hoe`SCHTASKS /Delete`-Command kan in verschillende scenario's worden gebruikt. Afhankelijk van uw specifieke vereisten kunnen de parameters variëren. gebruik`SCHTASKS /?`voor een volledige lijst met opties en parameters. Houd er rekening mee dat het verwijderen van een geplande taak onmiddellijke gevolgen kan hebben, dus zorg ervoor dat de taak correct is geselecteerd.

"SCHTASKS /Delete /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Delete [/S computer [/U gebruikersnaam [/P 
[wachtwoord]]]
/TN taaknaam [/F]

Beschrijving:
Hiermee worden één of meer geplande taken verwijderd.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt 
gemaakt

/U gebruiker De gebruikerscontext waarin
schtasks.exe moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven 
context.
Invoer wordt gevraagd indien 
overgeslagen.

/TN taaknaam De naam van de geplande taak die moet 
worden
verwijderd. Het jokerteken * mag worden 
gebruikt
voor het verwijderen van alle taken.

/F Taak wordt verwijderd en waarschuwingen 
worden
onderdrukt als de opgegeven taak 
momenteel wordt
uitgevoerd.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Back-up en terugzetten"
SCHTASKS /Delete /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
/TN "Herstellen starten"
SCHTASKS /Delete /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
/TN "Back-up starten" /F

Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Delete /?" commando

Tijdens gebruik`SCHTASKS /Delete`er zijn enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Forceer verwijderen: De parameter`/F`wordt gebruikt om de geplande taak geforceerd te verwijderen zonder een bevestiging te tonen. gebruik`/F`wees voorzichtig, want dit zal ertoe leiden dat de taak zonder verdere waarschuwingen wordt verwijderd. 3. Controleer voordat u deze verwijdert: Controleer zorgvuldig of de taak echt moet worden verwijderd, vooral als het een kritieke of bedrijfskritische taak is. 3. Geplande taakmachtigingen: Zorg ervoor dat de gebruiker who`SCHTASKS /Delete`beschikt over de benodigde machtigingen voor de geplande taak. Dit geldt vooral als u geplande taken op een externe computer verwijdert (`/S`,`/U`,`/P`). 4. Op afstand verwijderen: Wanneer u geplande taken op een externe computer verwijdert (`/S`,`/U`,`/P`), zorg ervoor dat u over de juiste inloggegevens en vereiste machtigingen beschikt. 5. Back-up: Voordat u belangrijke geplande taken verwijdert of grote wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van de configuratie. Dit maakt herstel eenvoudiger in geval van onbedoelde verwijdering. 6. Beveiligingsrichtlijnen: Let op wie toegang heeft tot de opdracht`SCHTASKS /Delete`om ervoor te zorgen dat er geen misbruik van wordt gemaakt. 7. Huidige status: Voordat u een geplande taak verwijdert, controleert u of deze momenteel actief of actief is. Het onverwacht verwijderen van een actieve taak kan ongewenste gevolgen hebben. 8. Documentatie: Documentverwijdering van geplande taken om een ​​duidelijk overzicht van configuratiewijzigingen te behouden. 9. Controleer logboekregistratie: Controleer de logboeken van uw geplande taken na het verwijderen om er zeker van te zijn dat ze correct zijn verwijderd en dat er geen fouten of onverwachte problemen zijn opgetreden. 10. Beheerdersrechten: Voor het verwijderen van geplande taken zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent. Door op deze punten te letten, kunt u ervoor zorgen dat het verwijderen van geplande taken soepel en zonder ongewenste effecten gebeurt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht SCHTASKS /Delete /? - Verwijdert een of meer geplande taken.

HTTP: ... console/nl/150.htm
0.093
15044
Was bedeutet Meldung vor Standby bei xx Sek unter Windows 11, 10, 8.1, ...? Can I use the bugs commercially on my office PC? Formatting via the Command Prompt Windows 11, 10, 8.1 , ...! On my Windows 10,11, ... the CPU load from the aero desktop clock is high! Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10 / 11? How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)? All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)? Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to? How do I quickly create user accounts via command line? Virtuellen Computer / Server unter Windows mit Hyper-V Manager?(0)