route: manipuleert netwerk routing tabellen.


... De voorbeelden voor het commando "route"
... "route" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "route" commando

Het commando: "route" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "route"

Het routecommando wordt gebruikt om de routeringstabel van een Windows-computer te bekijken of te wijzigen. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de opdracht "route": ### Bekijk routeringstabel: Voorbeeld 1: Bekijk de volledige routeringstabel:

route print

Deze opdracht toont de volledige routeringstabel inclusief netwerkinterfaces, netwerkadressen, gateway-adressen en statistieken. Voorbeeld 2: Bekijk de routeringstabel voor een specifieke bestemmingshost:

route print -4 192.168.1.1

Deze opdracht toont de routeringstabel voor de specifieke bestemmingshost (hier 192.168.1.1). ### Routes toevoegen: Voorbeeld 3: Een statische route toevoegen:

route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1

Deze opdracht voegt een statische route toe voor netwerk 10.0.0.0 met subnetmasker 255.0.0.0 en gateway 192.168.1.1. Voorbeeld 4: Een permanente route toevoegen:

route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1

Deze opdracht voegt een persistente statische route toe voor netwerk 172.16.0.0 met subnetmasker 255.255.0.0 en gateway 192.168.1.1. De optie`-p`maakt de route persistent, zodat deze behouden blijft na een herstart. ### Routes verwijderen: Voorbeeld 5: Een statische route verwijderen:

route delete 10.0.0.0

Met deze opdracht wordt de statische route voor netwerk 10.0.0.0 verwijderd. Voorbeeld 6: Alle permanente routes verwijderen:

route -p delete *

Met deze opdracht worden alle persistente routes verwijderd. Zorg ervoor dat u dit met voorzichtigheid gebruikt, omdat eventuele hardnekkige routes hierdoor worden verwijderd. ### Meer opties: Voorbeeld 7: De metriek van een route wijzigen:

route change 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 metric 10

Met deze opdracht wordt de metriek van de route voor het 192.168.1.0-netwerk gewijzigd in 10. Deze voorbeelden zijn bedoeld om u een idee te geven hoe het commando "route" in verschillende scenario's kan worden gebruikt. Afhankelijk van uw specifieke behoeften en netwerkinstellingen kunnen de parameters variŰren. gebruik`route /?`voor een volledige lijst met opties en parameters.

"route" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Netwerkrouteringstabellen manipuleren.

ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] opdracht [bestemming]
[MASK netmasker] [gateway] [METRIC metric] [IF 
interface]

-f Wist alle gatewayvermeldingen uit de 
routeringtabellen.
Als deze optie wordt gebruikt met een van de 
opdrachten worden
de tabellen leeggemaakt voordat de opdracht wordt 
uitgevoerd.

-p Als deze optie samen met de opdracht ADD wordt 
gebruikt,
wordt de route permanent gemaakt, dat wil zeggen: 
de route
wordt niet verloren tijdens het herstarten van het 
systeem.
Standaard blijven routes namelijk niet behouden 
als het
systeem opnieuw wordt opgestart. Niet geldig voor 
alle andere
opdrachten, die altijd de specifieke permanente 
routes
be´nvloeden. Deze optie wordt niet ondersteund in 
Windows 95.

-4 IPv4 gebruiken.

-6 IPv6 gebruiken.

opdracht EÚn van vier mogelijke opdrachten:
PRINT Geeft een route weer
ADD Voegt een route toe
DELETE Verwijdert een route
CHANGE Wijzigt een bestaande route
Doel Bepaalt de host.
MASK Bepaalt dat de volgende parameter de waarde voor 
netmasker is.
netmask Bepaalt een subnetmaskerwaarde voor deze 
routevermelding. Als
de waarde niet is opgegeven, wordt 255.255.255.255 
gebruikt.
gateway Bepaalt de gateway.
interface Het interfacenummer voor de opgegeven route.
METRIC Bepaalt de metric (kosten) naar het doel.

Alle symbolische namen die voor bestemming worden gebruikt, 
worden opgezocht
in het netwerkdatabasebestand NETWORKS. De symbolische namen voor 
de gateway
worden opgezocht in het hostnamen-databasebestand HOSTS.

Als de opdracht PRINT of DELETE is, kunnen jokertekens worden 
gebruikt
(*) voor de parameters bestemming en gateway. U kunt ook 
eventueel de
gateway-parameter weglaten.

Als de parameter bestemming een * of ? bevat, wordt deze 
behandeld als een
shell-patroon en worden alleen overeenkomende routes weergegeven.
Het teken * staat voor een willekeurige tekenreeks en ? voor een 
willekeurig
teken. Bijvoorbeeld: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.

De overeenkomsten in patronen worden alleen toegestaan voor de 
opdracht PRINT.

Diagnostische gegevens:
Een ongeldige MASK zal een foutbericht genereren. Een MASK is 
ongeldig
wanneer (BESTEMMING & MASK) != BESTEMMING.

Voorbeeld> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 
1
Deze opdracht zal de volgende foutmelding geven:
Kan niet toevoegen aan de route: de opgegeven 
parameter voor
de mask is ongeldig.
(Bestemming & Mask) != Bestemming.

Voorbeelden:

> route PRINT
> route PRINT -4
> route PRINT -6
> route PRINT 157* .... alleen adressen met 157* 
afdrukken

> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 
2
bestemming^ ^masker ^gateway metric^ 
^

Interface^
Als IF niet is opgegeven, probeert de opdracht de beste 
interface voor
een opgegeven gateway te vinden.
> route ADD 3ffe::/32 3ffe::1

> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 
IF 2

CHANGE wordt gebruikt voor het aanpassen van alleen de 
gateway en/of
metric.

> route DELETE 157.0.0.0
> route DELETE 3ffe::/32

Belangrijke informatie, tips voor het "route" commando

Bij gebruik van de`route`commando, zijn er enkele belangrijke punten om op te merken, vooral met betrekking tot de beveiliging en netwerkconfiguratie: ### Beveiliging en authenticiteit: 1. Toegangsrechten: Houd er rekening mee dat voor het wijzigen van de routeringstabel beheerdersrechten vereist zijn. Voer de opdracht daarom uit met verhoogde rechten door de opdrachtprompt als beheerder te openen. 2. Persistente routes: Wanneer u permanente routes toevoegt of verwijdert (`route -p`), zorg ervoor dat u de impact op de netwerkconnectiviteit duidelijk begrijpt. Verkeerd geconfigureerde persistente routes kunnen netwerkproblemen veroorzaken, vooral na een herstart. ### Netwerk configuratie: 3. Correct gebruik van opties: Gebruik de juiste opties en parameters voor uw behoeften. Verkeerde configuraties kunnen tot verbindingsproblemen leiden. 4. Geldigheid van routes: Zorg ervoor dat de toegevoegde routes zinvol en geldig zijn. Onjuiste routeringsinvoer kan leiden tot netwerkconnectiviteitsfouten. ### Foutafhandeling en monitoring: 5. Logboekregistratie: Controleer bij het toevoegen of wijzigen van routes zorgvuldig de loggegevens om er zeker van te zijn dat de routes correct zijn geconfigureerd en dat er geen fouten zijn. 6. Netwerklatentiebewaking: Voor grotere netwerken of wijzigingen in de routeringstabel is het belangrijk om de netwerklatentie te bewaken om ervoor te zorgen dat de wijzigingen niet resulteren in aanzienlijke prestatieproblemen. ### Routeverwijdering: 7. Wees voorzichtig bij het verwijderen: Bij het verwijderen van routes (`route delete`) moet u ervoor zorgen dat u de juiste route verwijdert om netwerkproblemen te voorkomen. 8. Bestaande verbindingen: Houd er rekening mee dat het verwijderen van routes bestaande netwerkverbindingen kan be´nvloeden. Het is raadzaam dit buiten de productietijden te doen. ### Netwerk veiligheid: 9. Invloed op de firewall: Wijzigingen in de routeringstabel kunnen van invloed zijn op de firewallconfiguratie. Zorg ervoor dat de firewall op de juiste manier is geconfigureerd voor de nieuwe routes. ### Algemene Overwegingen: 10. Back-up: Voordat u grote wijzigingen aanbrengt in de routeringstabel, moet u een back-up maken van de huidige configuratie. Dit maakt een snel herstel mogelijk bij problemen. 11. Documentatie: Houd nauwkeurige documentatie bij van alle wijzigingen in de routeringstabel, zodat u deze kunt volgen en indien nodig kunt terugkeren naar de vorige configuratie. Deze punten zouden u moeten helpen`route`-Commando om veilig en effectief te gebruiken. Het wordt aanbevolen dat u zorgvuldig wijzigingen in de routeringstabel aanbrengt om netwerkproblemen te voorkomen.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht route - manipuleert netwerk routing tabellen.

HTTP: ... console/nl/144.htm
0.093
12937
With several Monitors make the Windows 11 or 10 desktop better to use! Die Anmeldeinformationsverwaltung 11, 10, ...? Check if an app is running as an admin on Windows 10/11? Auf fette Schrift bei Windows 10 / 11 Systemweit umstellen, aber wie DPI? How to restore download folder view in Windows 11 and 10! Mit ms-settings:sound den Sound einstellen unter Windows 10/11! Prozentsatz den jede Datei in ihrem Ordner belegt! Continue to use Windows 11, 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts! In Windows 10 installierte Schriftarten in der Vorschau anzeigen, wie geht dass? Does Windows 10 support the Cool'n'Quiet or power saving mode?(0)