reg IMPORT /?: Invoer register entrys uit het dossier XXXXXX.reg ....


... De voorbeelden voor het commando "reg IMPORT /?"
... "reg IMPORT /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg IMPORT /?" commando

Het commando: "reg IMPORT /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg IMPORT /?"

Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de`REG IMPORT`-Commando: Voorbeeld 1: Een volledige registervertakking importeren uit een REG-bestand:

REG IMPORT MyCoBackup.reg

- Importeert de volledige registertak van het MyCoBackup.reg-bestand naar het huidige register. De`.reg`bestand moet eerder bij zijn`REG EXPORT`zijn gecreëerd. Voorbeeld 2: Een specifieke waarde importeren uit een REG-bestand:

REG IMPORT AppVersionBackup.reg

- Importeert de waarde in het bestand AppVersionBackup.reg in het huidige register. De`.reg`bestand moet eerder bij zijn`REG EXPORT`zijn gecreëerd. Voorbeeld 3: Een registervertakking importeren met behulp van de 32-bits registerweergave:

REG IMPORT MyAppBackup.reg /reg:32

- Importeert de volledige registervertakking uit het MyAppBackup.reg-bestand met behulp van de 32-bits registerweergave. Voorbeeld 4: Een volledige registerboom importeren uit een REG-bestand:

REG IMPORT MyCoTreeBackup.reg

- Importeert de volledige registertak en alle onderliggende sleutels en waarden uit het MyCoTreeBackup.reg-bestand in het huidige register. Voorbeeld 5: Een registervertakking importeren op een externe computer:

REG IMPORT MyAppRemoteBackup.reg \\Computer op afstand\HKLM\Software\Mijn_App

- Importeert de volledige registervertakking uit het bestand "MyAppRemoteBackup.reg" op de externe computer met de naam "RemoteComputer" onder de sleutel "HKLM\Software\MyApp". De`REG IMPORT`-Commando's maken het mogelijk om eerder te gebruiken`REG EXPORT`Importeer gemaakte registerinhoud in het huidige register. Houd er rekening mee dat er bepaalde machtigingen en veiligheidsoverwegingen zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het importeren van registerinhoud.

"reg IMPORT /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG IMPORT bestandsnaam

bestandsnaam De naam van het schijfbestand waarnaar moet 
worden
geïmporteerd (alleen lokale computer)

Voorbeeld:

REG IMPORT AppBkUp.reg
Hiermee worden registervermeldingen uit het bestand 
AppBkUp.reg
geïmporteerd

Belangrijke informatie, tips voor het "reg IMPORT /?" commando

Ja, bij gebruik van de`REG IMPORT`commando, zijn er enkele belangrijke punten waar u op moet letten: 1. Verifieer de import: Controleer na het importeren het register om er zeker van te zijn dat de wijzigingen zijn aangebracht zoals verwacht. 2. Let op de registerweergave: Als u een 64-bits systeem gebruikt en het register importeert, zorg er dan voor dat u de juiste registerweergave gebruikt (`/reg:32`of`/reg:64`) om ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste locatie worden geïmporteerd. 3. Controleer de machtigingen: Zorg ervoor dat u voldoende machtigingen heeft om toegang te krijgen tot de registersleutels en waarden waarin u wilt importeren. Voor het importeren van registervermeldingen zijn doorgaans verhoogde machtigingen vereist. 4. Controleer het bestandspad: Zorg ervoor dat u het juiste pad naar het`.reg`-Geef het bestand op dat u wilt importeren. Gebruik aanhalingstekens als het pad spaties of speciale tekens bevat. 5. Maak een back-up: Voordat u wijzigingen aanbrengt in het register, vooral door te importeren`.reg`bestanden, maak een back-up van uw huidige register. Hierdoor kunt u de vorige toestand herstellen als er zich problemen voordoen. 6. Symbolen in de uitvoer begrijpen: Als u de`REG IMPORT`commando verschijnen symbolen aan het begin van elke regel in de uitvoer. Deze pictogrammen geven aan of de import succesvol was of dat er problemen waren. 7. Test in een veilige omgeving: Voordat u wijzigingen aanbrengt in het register in een productieomgeving, test u de import in een veilige omgeving om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht. 8. Foutafhandeling: Als het importeren mislukt, lees dan de foutmeldingen zorgvuldig door om vast te stellen wat het probleem heeft veroorzaakt. Fouten kunnen te wijten zijn aan toestemmingsproblemen of een onjuiste opmaak`.reg`bestanden of andere problemen. Door op deze punten te letten, zorgt u ervoor dat het importproces soepel verloopt en dat u over een betrouwbare back-up beschikt wanneer dat nodig is.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg IMPORT /? - Invoer register entrys uit het dossier XXXXXX.reg ....

HTTP: ... console/nl/141.htm
0.109
16938
In which programming language is the freeware written? Bilder Konvertieren ohne sie zu verkleinern? Difference between unencrypted and encrypted networks? Kann ich es auch am Windows 11 Desktop schneien lassen und weiter verwenden? How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe? Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64? The wrong language is set in Windows, what to do? Delete system data on Windows 11, 10, 8.1, ...! Should I rather use a large or small digital clock? Save as PDF document in Quad Explorer under Windows 10!(0)