reg RESTORE /?: Herinvoering van het bestand XXXXXX.hiv overschrijven van de belangrijkste XXXX. ....


 


... De voorbeelden voor het commando "reg RESTORE /?"
... "reg RESTORE /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg RESTORE /?" commando

Het commando: "reg RESTORE /?" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg RESTORE /?"

Het bevel`REG RESTORE`wordt gebruikt om een ​​eerder geback-upte registertak naar het Windows-register te herstellen. Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de`REG RESTORE`-Commando: Voorbeeld 1: een back-up van een registervertakking herstellen:

REG RESTORE HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Deze opdracht wordt gebruikt om een ​​eerder geback-upte registertak te herstellen. -`HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv`: het pad naar het registercomponentbestand waarvan een back-up is gemaakt (.hiv) dat moet worden hersteld. In dit voorbeeld wordt de registervork waarvan een back-up is gemaakt, hersteld vanuit het bestand RegBackup.hiv in de map HKLM\Software\Backup. Voorbeeld 2: Een registervertakking herstellen met aanhalingstekens in het pad:

REG RESTORE "HKCU\Backup\RegBackup.hiv"

-`REG RESTORE`: De opdracht om een ​​eerder geback-upte registertak te herstellen. -`"HKCU\Backup\RegBackup.hiv"`: Het pad naar het hiv-bestand waarvan een back-up is gemaakt (.hiv) dat moet worden hersteld, met aanhalingstekens in het pad. Hiermee wordt de registervertakking waarvan een back-up is gemaakt, hersteld vanuit het bestand RegBackup.hiv in de map HKCU\Backup. Door aanhalingstekens te gebruiken, kunnen paden die spaties of speciale tekens bevatten, correct worden verwerkt. Voorbeeld 3: Herstel een back-up van een registervertakking met een andere naam:

REG RESTORE HKCU\Backup\RegBackup.hiv NewKeyName

-`REG RESTORE`: Commando om een ​​eerder geback-upte registertak te herstellen. -`HKCU\Backup\RegBackup.hiv`: Pad naar het registercomponentbestand (.hiv) waarvan een back-up is gemaakt dat moet worden hersteld. -`NewKeyName`: De nieuwe naam voor de herstelde registervertakking. Hier wordt de geback-upte registervertakking van het bestand RegBackup.hiv in de map HKCU\Backup hersteld, maar met de nieuwe naam NewKeyName. Voorbeeld 4: Herstel een volledige registersleutel:

REG RESTORE HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Commando om een ​​eerder geback-upte registertak te herstellen. -`HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv`: Pad naar het beveiligde registercomponentbestand (.hiv), dat een volledige registersleutel bevat. Hiermee herstelt u een volledige registersleutel uit het bestand "FullKeyBackup.hiv" in de map "HKLM\Backup". Samenvatting: -`REG RESTORE`wordt gebruikt om geback-upte registervertakkingen te herstellen. - Voor de opdracht moet het pad naar het backupbestand van de registercomponent (.hiv) worden hersteld. - Het wordt aanbevolen voor gebruik`REG RESTORE`Maak back-ups en zorg ervoor dat de impact van herstel duidelijk wordt. Deze voorbeelden zijn bedoeld om u een uitgebreider beeld te geven van hoe de`REG RESTORE`-Command kan in verschillende scenario's worden gebruikt. Houd er rekening mee dat het herstellen van registervertakkingen met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren om ongewenste effecten op het systeem te voorkomen. Tijdens gebruik`REG RESTORE`Voorzichtigheid is geboden, aangezien het herstellen van registervertakkingen onomkeerbare gevolgen voor het systeem kan hebben. Het wordt aanbevolen dat u eerdere back-ups maakt en ervoor zorgt dat u precies begrijpt welke impact het herstel zal hebben.

"reg RESTORE /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG RESTORE naam_sleutel bestandsnaam

naam_sleutel HOOFDSLEUTEL\Subsleutel (alleen lokale 
computer)
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Subsleutel De volledige naam van een registersleutel 
waarin het
componentbestand moet worden teruggezet.
De bestaande waarden en subsleutels van de 
sleutel worden
overschreven
bestandsnaam De naam van het componentbestand dat moet 
worden hersteld
U moet REG SAVE gebruiken om dit bestand te 
maken

Voorbeeld:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKBkUp.hiv
Hiermee wordt het bestand NTRKBkUp.hiv hersteld en wordt de 
sleutel ResKit
overschreven

Belangrijke informatie, tips voor het "reg RESTORE /?" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke punten waar u op moet letten bij het gebruik van de`REG RESTORE`-Gebruik commando: 1. Let op bij het herstellen: Het herstellen van registervertakkingen is een cruciale operatie omdat dit een grote impact op het systeem kan hebben. Zorg ervoor dat u precies begrijpt welke registertak u wilt herstellen. 2. Back-up maken: Voordat u`REG RESTORE`zorg ervoor dat u een actuele back-up maakt van uw gehele register of de betreffende registertak. Hierdoor kunt u bij problemen terugkeren naar de vorige status. 3. Gegevens overschrijven: Zorg ervoor dat de registervertakking die moet worden hersteld geen actieve of belangrijke gegevens bevat die kunnen worden overschreven. Bij het herstel wordt de huidige status van de registervertakking vervangen door de status in het Hive-bestand waarvan een back-up is gemaakt. 4. Paden die spaties of speciale tekens bevatten: Als het pad naar het Hive-bestand of de doel-RegKey spaties of speciale tekens bevat, gebruikt u aanhalingstekens om ervoor te zorgen dat het pad correct wordt geïnterpreteerd. 5. Vermijd naamconflicten: Als u de herstelde registervertakking een andere naam geeft (`NewKeyName`in het voorbeeld), zorg ervoor dat de nieuwe naam geen naamconflicten of problemen op het systeem veroorzaakt. 6. Let op privilegebeperkingen: Controleer de machtigingen voor de registertak die u wilt herstellen om er zeker van te zijn dat u over de benodigde rechten beschikt om te herstellen. 7. Systeemstatus controleren: Na het herstel is het raadzaam om de systeemgezondheid te controleren om er zeker van te zijn dat het herstel is uitgevoerd zoals verwacht en geen onverwachte problemen heeft veroorzaakt. 8. Let op bij gebruik in scripts: Als u`REG RESTORE`in scripts moet u ervoor zorgen dat alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn om onbedoelde gevolgen te voorkomen. Over het algemeen is het belangrijk bij gebruik`REG RESTORE`Wees uiterst voorzichtig, want onjuiste toepassingen kunnen ernstige problemen op uw systeem veroorzaken.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg RESTORE /? - Herinvoering van het bestand XXXXXX.hiv overschrijven van de belangrijkste XXXX. ....

HTTP: ... console/nl/138.htm
0.202
21290
Bildschirmschoner Passwort bei Windows-10 aktivieren, deaktivieren? Start a program at the command prompt via the command line! Missing attachments in Microsoft Outlook! Can I use the Windows 10, 8.1, 7, ... Explorer.exe in XP? Bei Windows 10/11 habe ich ein Programm heruntergeladen und kann es nicht finden? Can I print all lists and folder contents from the Explorer view on Windows 11, 10, ...? Windows 10 / 11 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message? Kann ich meine eigenen APPs auf Windows 10 / 11 entwickeln und testen? Windows-10 deaktivieren der automatischen Verbindungen zu WiFi / WLAN? Windows-10 deaktivieren der automatischen Verbindungen zu WiFi / WLAN?(0)