NET HELP SHARE: NET maakt een server ter beschikking staande middelen aan gebruikers van het netwerk. Wanneer gebruikt zonder opties, en geeft i ...


... "NET HELP SHARE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... De voorbeelden voor het commando "NET HELP SHARE"
... Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP SHARE" commando

Het commando: "NET HELP SHARE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

"NET HELP SHARE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De syntaxis van deze opdracht is:

NET SHARE
sharenaam
sharenaam=station:pad [/GRANT:gebruiker,[READ | CHANGE 
| FULL]]
[/USERS:aantal | /UNLIMITED]
[/REMARK:"tekst"]
[/CACHE:Manual | Documents| 
Programs | None ]
sharenaam [/USERS:aantal | /UNLIMITED]
[/REMARK:"tekst"]
[/CACHE:Manual | Documents | Programs | None]
{sharenaam | apparaatnaam | station:pad} /DELETE

NET SHARE stelt netwerkbronnen op een server beschikbaar voor
netwerkgebruikers. Als u dit opgeeft zonder opties, wordt 
informatie
weergegeven over alle gedeelde netwerkbronnen op de computer. 
Voor elke
netwerkbron worden de apparaatnaam(namen) of padnaam(namen) en 
een
bijbehorende beschrijving vermeld.

sharename De netwerknaam van de gedeelde netwerkbron. 
Geef bij
NET SHARE alleen een sharenaam op als u 
informatie
over de share wilt weergeven.
station:pad Het absolute pad van de map die u wilt delen.
/GRANT:gebruiker,machtiging De share maken met een security 
descriptor die
de gevraagde machtigingen aan de opgegeven 
gebruiker
toekent. Deze optie kan meer dan eens worden 
gebruikt om
machtigingen met meerdere gebruikers te delen.
/USERS:aantal Het maximum aantal gebruikers dat 
tegelijkertijd
toegang kan hebben tot de gedeelde 
netwerkbron.
/UNLIMITED Bepalen dat een onbeperkt aantal gebruikers
tegelijkertijd toegang kan hebben tot de 
gedeelde
netwerkbron.
/REMARK:"tekst" Een beschrijving van de netwerkbron.
Geef de tekst op tussen aanhalingstekens.
apparaatnaam Eén of meer printers (LPT1: tot en met LPT9:)
die onder een sharenaam worden gedeeld.
/DELETE Het delen van de netwerkbron beëindigen.
/CACHE:Manual Handmatige clientcaching inschakelen van 
programma's
en documenten van deze share.
/CACHE:Documents Automatische caching van documenten van deze 
share
inschakelen.
/CACHE:Programs Automatische caching van documenten en 
programma's
van deze share inschakelen.
/CACHE:None Caching van deze share uitschakelen.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm 
weer.

De voorbeelden voor het commando "NET HELP SHARE"

De`NET SHARE`opdracht op de Windows-opdrachtregel wordt gebruikt om informatie over gedeelde bronnen op een computer weer te geven of om gedeelde bronnen te maken en te beheren. Hier zijn voorbeelden van het gebruik van deze opdracht: Voorbeeld 1: Bekijk alle gedeelde bronnen op de computer

net share

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een lijst weergegeven met alle bronnen die op de lokale computer worden gedeeld, inclusief gedeelde namen en paden. Voorbeeld 2: Informatie bekijken over een specifieke gedeelde bron

net share deel_naam

Beschrijving: Hiermee wordt meer gedetailleerde informatie weergegeven over een specifieke gedeelde bron met de naam "ShareName", inclusief het gedeelde pad en de toegangsrechten. Voorbeeld 3: Een directory delen

net share deel_naam=C:\map /grant:Gebruikersnaam,Volledige toegang

Beschrijving: Met deze opdracht wordt een nieuwe share gemaakt met de naam "ShareName" en wordt deze gekoppeld aan de map "C:\Directory". De gebruiker 'Gebruikersnaam' krijgt volledige controlemachtigingen voor deze share. Voorbeeld 4: Een gedeelde bron verwijderen

net share deel_naam /delete

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de share met de naam 'ShareName' verwijderd. Houd er rekening mee dat hierdoor het delen van en de toegang tot de bijbehorende bron wordt verwijderd. Voorbeeld 5: Deel maken en commentaar toevoegen

net share deel_naam=C:\map /remark:"Dit is een voorbeeld-Uitgave"

Beschrijving: Hier wordt een share met de naam "ShareName" aangemaakt en gekoppeld aan de directory "C:\Directory". Er is een opmerking toegevoegd om aanvullende informatie te geven. Voorbeeld 6: Informatie over gedeelde printers bekijken

net share

Beschrijving: Met deze opdracht wordt informatie weergegeven over gedeelde printers op de lokale computer, inclusief gedeelde namen en bijbehorende printers. Houd er rekening mee dat de exacte opdrachtopties kunnen variëren, afhankelijk van uw systeemconfiguratie. gebruik`NET SHARE /?`in de opdrachtprompt om de specifieke opties en syntaxisdetails voor uw versie van Windows te controleren.

Belangrijke informatie, tips voor het "NET HELP SHARE" commando

Bij gebruik van de`NET SHARE`opdracht in de Windows-opdrachtregel, moet u een paar belangrijke punten noteren: 1. Beheerdersrechten: De`NET SHARE`-Opdracht vereist beheerdersrechten. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent om de deelinformatie correct te bekijken of te wijzigen. 2. Beveiligingsoverwegingen: Het delen van bronnen kan beveiligingsrisico's met zich meebrengen, vooral als ongeautoriseerde gebruikers toegang krijgen. Zorg ervoor dat u het delen en de machtigingen zorgvuldig configureert om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 3. Toegangsrechten: Controleer de toegangsrechten voor gedeelde bronnen. Het bevel`NET SHARE`geeft informatie over de sharenamen en paden, maar gebruik voor gedetailleerde machtigingen aanvullende tools zoals`cacls`of`icacls`. 4. Bekijk de opties voor delen: Wanneer u nieuwe shares maakt, controleert u de beschikbare opties, inclusief toegangsrechten, opmerkingen en andere instellingen, om er zeker van te zijn dat deze aan uw behoeften voldoen. 5. Versiecompatibiliteit: Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van bepaalde opties en het gedrag van de opdracht kan variëren, afhankelijk van de versie van Windows. Zorg ervoor dat uw opdrachten compatibel zijn met de specifieke versie van het besturingssysteem. 6. Gebruik in scripts: Als je`NET SHARE`Zorg ervoor dat uw script in scripts controles en logboekregistratie bevat om ongewenste effecten te minimaliseren. 7. Aandelen zorgvuldig verwijderen: Aandelen verwijderen met`NET SHARE ... /DELETE`verwijdert het delen en toegang tot de overeenkomstige bron. Zorg ervoor dat u geen belangrijke gegevens verwijdert. 8. Netwerkconnectiviteit: Wanneer u met shares op externe computers werkt, zorg er dan voor dat de netwerkconnectiviteit betrouwbaar is. 9. Afdrukversies: Houd er rekening mee dat`NET SHARE`toont niet alleen bestands- en mapshares, maar ook printershares. Controleer de uitvoer zorgvuldig om aandelen van verschillende typen te identificeren. 10. Logboekregistratie: Indien nodig kunt u acties vastleggen, zoals het maken of verwijderen van shares, om wijzigingen bij te houden en deze beschikbaar te maken voor latere beoordeling. Door op deze punten te letten, kunt u dat doen`NET SHARE`-Gebruik commando's veilig en effectief in uw omgeving.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht NET HELP SHARE - NET maakt een server ter beschikking staande middelen aan gebruikers van het netwerk. Wanneer gebruikt zonder opties, en geeft informatie over alle middelen worden gedeeld op de computer. Voor elke bron, Windows verslagen van de apparaatNaam (s) of de padnaam (s) en een beschrijvend commentaar aan verbonden.

HTTP: ... console/nl/119.htm
0.124
42122

Export Vorderseiten PDF und Export Rückseiten PDF!

Speicherverbrauch durch Dienste in Windows 10/11 erkennen!

Simply switch from the administrator to the standard user in the program!

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

Brauche ein Programm zum sicheren Löschen von Speicherkarten!

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!(0)