ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP PAUSE
De syntaxis van deze opdracht is:

NET PAUSE
service

NET PAUSE onderbreekt een service of bron van Windows. Als u een
service
onderbreekt, wordt deze tijdelijk niet uitgevoerd.

service De service die u wilt onderbreken.
Bijvoorbeeld een van deze services:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.
C:\WINDOWS>NET HELP PRINT
De syntaxis van deze opdracht is:

NET PRINT
\\computernaam\sharenaam
[\\computernaam] taaknummer [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT geeft afdruktaken en gedeelde afdrukwachtrijen weer.
Voor elke wachtrij worden de taken met de grootte en de status
van
elke taak en de status van de wachtrij weergegeven.

\\computernaam De naam van de computer waarop de
afdrukwachtrij(en)
worden gedeeld.
sharenaam De naam van de gedeelde afdrukwachtrij.
taaknummer Het identificatienummer dat aan een
afdruktaak is
toegewezen. Op een computer met n of
meer
afdrukwachtrijen wordt aan elke
afdruktaak een
uniek nummer toegewezen.
/HOLD Voorkomen dat een taak in een wachtrij
wordt
afgedrukt. De taak blijft echter in de
wachtrij
staan. Andere taken worden afgedrukt
totdat de
opgegeven taak wordt vrijgegeven.
/RELEASE Een taak vrijgeven die is geblokkeerd.
/DELETE Een taak uit een wachtrij verwijderen.

NET HELP opdracht | MORE geeft Help-informatie scherm voor scherm
weer.
C:\WINDOWS>NET HELP SERVICES
De syntaxis van deze opdracht is:

SERVICES
NET START kan worden gebruikt om services te starten, zoals:

NET START BROWSER
NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE
NET START CLIPBOOK
NET START DHCP CLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NET LOGON
NET START NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
NET START PLUG AND PLAY
NET START REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND REMOTE ACCESS
NET START RPCLOCATOR
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Servicenamen met twee of meer woorden moeten tussen
aanhalingstekens worden
opgegeven op de opdrachtprompt. Bijvoorbeeld: NET START "NET
LOGON" start
de Net Logon-service.... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht NET HELP PAUSE - schorst een Windows-service of bron. Pauzeren een dienst voert op 'hold'.

HTTP: ... console/nl/114.htm
0.14
20055

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10/11!

 /

Bei Windows 10/11 habe ich einen Programm heruntergeladen und kann es nicht finden?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Talking about digitization is politicians business, acting is yours!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Is CannaPower illegal?

 /

Is a Raspberry Pi 3, 4, 5 worth it ... is it a cheap system!

 /

Ist Windows 10 besser und schneller als Windows 7?

 /

Befehl um lokale Ordner als Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben zuzuweisen!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (11,10,8.1,7)?

 /