msg: Stuur een bericht naar een gebruiker.


... De voorbeelden voor het commando "msg"
... "msg" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "msg" commando

Het commando: "msg" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "msg"

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`msg`-Commando in opdrachtprompt (CMD): Voorbeeld 1: Stuur een bericht naar een specifieke gebruiker:

msg Gebruikersnaam "Hallo! Dit is een testbericht."

Met deze opdracht wordt het bericht "Hallo! Dit is een testbericht" weergegeven. verzonden naar de opgegeven gebruiker met de gebruikersnaam. Voorbeeld 2: Stuur een bericht naar alle gebruikers op de computer:

msg * "belangrijk bericht: De Server wordt in 10 Minuten afsluiten."

Deze verklaring verzendt het bericht "Belangrijke mededeling: de server wordt over 10 minuten afgesloten." voor alle gebruikers op de computer. Voorbeeld 3: bericht verzenden naar een externe machine:

msg /server:Computer naam "Dit bericht gaat naar een afstandsbediening-Computer."

Hier het bericht "Dit bericht gaat naar een externe computer." verzonden naar een computer met de opgegeven naam. Voorbeeld 4: Bericht verzenden met titel:

msg Gebruikersnaam /time:30 "Kennisgeving" "Uw afspraak begint in 30 minuten."

Met deze opdracht wordt een bericht met de titel 'Opmerking' naar de opgegeven gebruiker verzonden en de tekst 'Uw afspraak begint over 30 minuten' opgenomen. Voorbeeld 5: Bericht naar een sessie sturen:

msg Gebruikersnaam /v /w "Dit bericht vereist uw aandacht!"

Hier is een belangrijk bericht met de schakelaar`/w`verzonden, wat betekent dat het bericht wacht tot de sessie van de gebruiker wordt weergegeven. De balie`/v`geeft ook gedetailleerde informatie over het bericht weer. Opmerking: Houd er rekening mee dat het daadwerkelijke gebruik van de`msg`De opdracht kan variëren afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van het systeem, en in nieuwere versies van Windows kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van deze opdracht.

"msg" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Stuur een bericht naar een gebruiker. 


MSG   [/SERVER:servername] [/TIME:seconds] [/V] [/W] [message]

 username      Identifies the specified username.
 sessionname     The name of the session.
 sessionid      The ID of the session.
 @filename      Identifies a file containing a list of usernames,
           sessionnames, and sessionids to send the message to.
 *          Send message to all sessions on specified server.
 /SERVER:servername server to contact (default is current).
 /TIME:seconds    Time delay to wait for receiver to acknowledge msg.
 /V         Display information about actions being performed.
 /W         Wait for response from user, useful with /V.
 message       Message to send. If none specified, prompts for it
           or reads from stdin.
           

<s>msg wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "msg" commando

Ja, er zijn enkele belangrijke aspecten waarmee u rekening moet houden als u...`msg`opdracht op de Windows-opdrachtregel: 1. Beheerdersrechten: De`msg`-Opdracht vereist beheerdersrechten. U moet de opdrachtprompt als beheerder uitvoeren om de opdracht te kunnen gebruiken. 2. Gebruikersinteractie: De`msg`-Command communiceert met de gebruikersinterface en kan berichten op het scherm weergeven. Dit kan ongewenst zijn als u gebruikers wilt storen. 3. Firewall- en netwerkinstellingen: Aan`msg`Om meldingen op afstand te kunnen gebruiken, moeten de firewall-instellingen correct zijn geconfigureerd. Berichten kunnen ook worden geblokkeerd door netwerkbeleid of antivirusprogramma's. 4. Systeembeleid: In nieuwere versies van Windows, vooral in bedrijfsomgevingen, vereist Groepsbeleid of Beveiligingsbeleid mogelijk het gebruik van`msg`beperken of uitschakelen. 5. Niet voor Home Editions: The`msg`opdracht is mogelijk niet beschikbaar in Home Editions van Windows. 6. Beperkte ondersteuning: In nieuwere versies van Windows`msg`beschouwd als een verouderde of verouderde methode om gebruikers op de hoogte te stellen. In plaats daarvan wordt de voorkeur gegeven aan alternatieve methoden, zoals Toast-meldingen of PowerShell-scripts. 7. Gebruikersnaam versus sessienaam: Bij gebruik van de`msg`commando, moet u mogelijk de gebruikersnaam of het sessienummer correct opgeven. Er kunnen fouten optreden als de gebruiker niet bestaat of verkeerd is opgegeven. 8. Beveiligingsproblemen: Berichten verzenden naar alle gebruikers (`msg *`) kan als een veiligheidsrisico worden beschouwd en moet met voorzichtigheid worden gebruikt. 9. Systeemdiensten: De`msg`commando werkt mogelijk niet met bepaalde systeemservices of in bepaalde contexten, vooral als het om meldingen gaat. Het is belangrijk om met deze aspecten rekening te houden om het gebruik ervan te garanderen`msg`voldoet aan de eisen en beveiligingsrichtlijnen van uw systeem. In veel gevallen kunnen modernere benaderingen, zoals PowerShell-scripts of andere meldingsmethoden, raadzaamer zijn.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht msg - Stuur een bericht naar een gebruiker.

HTTP: ... console/nl/099.htm
0.108
12100

Delete partition with Diskpart under Windows 11, 10, ... and MS Server!

For what, I am an expert and I know what I am doing?

Commando line to see the WLAN info on Windows 10/11!

What version of MS Office do I have?

Command to restart programs via command prompt?

Anpassen der pagefile.sys in Windows 10/11 (Auslagerungsdatei, virtueller Arbeitsspeicher)?(0)