mrinfo: Display numerieke IP-adressen in formaat ....


 


... De voorbeelden voor het commando "mrinfo"
... "mrinfo" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "mrinfo" commando

Het commando: "mrinfo" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "mrinfo"

Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van mrinfo mogelijk niet langer wordt ondersteund in moderne versies van Windows. `mrinfo`is een opdrachtregelhulpprogramma dat op Windows-systemen wordt gebruikt om informatie te geven over de status van multicast-routers en hosts in een netwerk. Hier is de hulp daarvoor`mrinfo`-Commando:

mrinfo -A IPAddress [-s SourceIPAddress] [-n] [-p UDPport] [-d] [-v] [-h]

Argumenten: -`-A IPAddress`: het IPv4- of IPv6-adres van de multicast-router van bestemming. -`-s SourceIPAddress`: het IPv4- of IPv6-adres van de bronhost. Deze parameter is optioneel. -`-n`: Geeft de resultaten in numerieke vorm weer. -`-p UDPport`: specificeert de UDP-poort waarop het verzoek naar de multicast-router van bestemming wordt verzonden. -`-d`: Schakelt de foutopsporingsmodus in. -`-v`: Voert gedetailleerde informatie uit. -`-h`: Hulp weergeven. Voorbeeld:

mrinfo -A 239.1.1.1 -s 192.168.1.2 -p 9876

In dit voorbeeld`mrinfo`gebruikt om informatie te verstrekken over de multicast-router met het adres`239.1.1.1`ophalen. Het verzoek wordt verzonden vanaf het bron-IP-adres`192.168.1.2`verzonden en de UDP-poort is open`9876`set. Houd er rekening mee dat`mrinfo`meestal gebruikt om multicast-problemen in netwerken te diagnosticeren.

"mrinfo" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Syntaxis: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sec.] [-r pogingen] doel

-n IP-adres in numerieke indeling weergeven
-i adres Adres van lokale interface om query aan te 
verzenden
-t sec. Time-out in seconden voor IGMP-query's (standaard = 
3 sec.) 
-r pogingen Aantal extra pogingen om de SNMP-query's te 
verzenden
(standaard = 0) 
-? Help afdrukken
doel Adres of naam van doel

Belangrijke informatie, tips voor het "mrinfo" commando

Bij gebruik van de`mrinfo`commando, zijn er enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Permissies : Afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruiker die`mrinfo`heeft mogelijk bepaalde machtigingen om multicast-informatie te verkrijgen. Zorg ervoor dat de gebruiker over de benodigde rechten beschikt. 2. Firewallinstellingen : Controleer de firewallinstellingen om er zeker van te zijn dat de UDP-poort wordt gebruikt`mrinfo`wordt gebruikt, is niet geblokkeerd.`mrinfo`gebruikt meestal UDP voor communicatie. 3. Multicast-routeringsconfiguratie : zorg ervoor dat de multicast-routeringsconfiguratie correct is ingesteld op uw netwerk. Als`mrinfo`geen informatie retourneert, kan dit duiden op problemen met multicast-routering. 4. IP-adressen en poorten : Controleer of de opgegeven IP-adressen en UDP-poorten correct zijn. Onjuiste adressen of poorten kunnen dit veroorzaken`mrinfo`kan geen informatie ophalen. 5. Firewalluitzonderingen toevoegen : als u een firewall op uw systeem gebruikt, voegt u een uitzondering toe voor de UDP-poort die wordt gebruikt`mrinfo`is gebruikt. Dit kan communicatieproblemen helpen voorkomen. 6. Gebruik debug-modus : Indien nodig kunt u debug-modus inschakelen (`-d`) voor meer gedetailleerde informatie tijdens de uitvoering`mrinfo`verkrijgen. Dit kan handig zijn bij het oplossen van problemen. 7. Versiecompatibiliteit : Zorg ervoor dat de versie van`mrinfo`op uw systeem compatibel is met de gebruikte netwerkinfrastructuur. Incompatibiliteit kan tot onverwacht gedrag leiden. 8. Begrijp de netwerktopologie : Begrijp de topologie van uw netwerk en de locatie van de multicast-router. Dit is belangrijk om de juiste IP-adressen en poort voor het verzoek te gebruiken. Als u het niet zeker weet, is het raadzaam de documentatie en hulp van uw netwerk te raadplegen`mrinfo`consulteren.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht mrinfo - Display numerieke IP-adressen in formaat ....

HTTP: ... console/nl/098.htm
0.14
13985
Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box! Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account! How can I align the Door Note, for example left-justified? Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types? Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10! How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64? Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)! Navigationsbereich, eg Verzeichnisstruktur im Explorer bei Windows 8.1 wieder anzeigen! Hide Amazon orders ... this is how it works in 2020! How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?(0)