mqbkup: Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...


... De voorbeelden voor het commando "mqbkup"
... "mqbkup" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "mqbkup" commando

Het commando: "mqbkup" staat aan Windows 11, 10, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "mqbkup"

Geleverd met behulp van de Microsoft Message Queue Backup\Restore Utility (MQBKUP) op een systeem met Windows XP. Dit hulpprogramma wordt gebruikt voor het maken van back-ups en het herstellen van berichtenwachtrijen op Windows-systemen. - Gebruik : de algemene syntaxis voor het gebruik van de`mqbkup`opdracht is`mqbkup [-b | -r] [-y] backup_path`. - Argumenten : -`-b`: geeft aan dat er een back-up moet worden gemaakt. -`-r`: geeft aan dat er een herstelbewerking moet worden uitgevoerd. -`-y`: Deze schakelaar wordt gebruikt om zoekopdrachten te onderdrukken. Dit betekent dat het hulpprogramma niet om bevestiging vraagt ​​en doorgaat met de standaardactie. -`backup_path`: specificeert het pad waarnaar de back-up moet worden opgeslagen of waarvandaan moet worden hersteld. - Voorbeelden : - Om een ​​back-up uit te voeren:`mqbkup -b C:\BackupOrdner` - Om een ​​herstel uit te voeren:`mqbkup -r C:\BackupOrdner` - Om een ​​back-up zonder vragen uit te voeren:`mqbkup -b -y C:\BackupOrdner` - Hulp tonen : de optie`-?`wordt gebruikt om de helpinformatie weer te geven zoals weergegeven in uw invoer. Houd er rekening mee dat deze informatie specifiek geldt voor versie 3.00 van het Message Queue Backup\Restore-hulpprogramma op Windows XP. Soortgelijke hulpprogramma's of opdrachten hebben mogelijk andere opties in andere versies van Windows. Heeft u specifieke vragen of wilt u iets anders weten, stel ze gerust!

"mqbkup" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Microsoft (R) Message Queue Backup\Restore Utility Version 3.00
Copyright (C) Microsoft 1997-2001. All rights reserved.

Usage:mqbkup [-b | -r] [-y] backup_path

Argumenten:
-bbackup   te backup_path 
-rrestore  uit backup_path 
-ydon't    prompt (ja op alle vragen) 
-?print    deze hulp<s>mqbkup wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "mqbkup" commando

Bij gebruik van de`mqbkup`hulpprogramma, zijn er enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Machtigingen : Zorg ervoor dat de gebruiker dat is`mqbkup`hulpprogramma beschikt over de vereiste machtigingen. Hiervoor kan beheerderstoegang nodig zijn om toegang te krijgen tot de benodigde bronnen en om back-ups uit te voeren. 2. Pad voor back-ups : het pad dat u opgeeft voor back-up moet geldig zijn en voldoende schijfruimte hebben. Controleer of het opgegeven pad bestaat en of de gebruiker er schrijftoegang toe heeft. 3. Voorzichtig bij herstelbewerkingen : Wees bijzonder voorzichtig bij het herstellen van berichtenwachtrijen, aangezien hierdoor bestaande gegevens kunnen worden overschreven. Zorg ervoor dat u precies begrijpt wat het herstel inhoudt en bevestig alle stappen zorgvuldig. 4. Back-upfrequentie : Afhankelijk van de behoeften van uw toepassing, moet u overwegen hoe vaak u back-ups maakt. Dit is afhankelijk van de frequentie van wijzigingen en de kritieke aard van de gegevens waarvan u een back-up maakt. 5. Versiecompatibiliteit : Controleer of dit het geval is`mqbkup`hulpprogramma en de versie van de Message Queue-software op uw systeem zijn volledig compatibel. Incompatibiliteitsproblemen kunnen leiden tot back-up- en herstelproblemen. 6. Controleer documentatie : Raadpleeg hiervoor de officiële documentatie van Microsoft`mqbkup`hulpprogramma voor gedetailleerde instructies en mogelijke valkuilen. De documentatie kan instructies bevatten die specifiek zijn voor uw versie van het hulpprogramma en uw besturingssysteem. 7. Gebruik een testomgeving : Voer indien mogelijk eerst back-up- en herstelbewerkingen uit in een testomgeving om er zeker van te zijn dat het proces werkt zoals verwacht en geen ongewenste gevolgen heeft voor de productieomgeving. Er moeten specifieke overwegingen zijn voor uw individuele systeemconfiguratie. Het is altijd raadzaam om best practices en officiële documentatie te volgen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...

HTTP: ... console/nl/097.htm
0.093
15994

Would you like to display the title window in the Windows 11 taskbar?

Rename printer on Windows 11 and 10?

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

Vermisse in der Screenshot-Funktion Speichern als JPG, PNG, BMP, GIF oder TIFF! 

Windows 11 PowerShell, Command Prompt or Terminal?

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?(0)