mem: Geeft de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen in uw systeem.


... De voorbeelden voor het commando "mem"
... "mem" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "mem" commando

Het commando: "mem" staat aan Windows 11, 10, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "mem"

De`mem`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om informatie over het beschikbare geheugen weer te geven. Merk op dat dit in moderne versies van Windows het geval is`mem`is mogelijk niet zo uitgebreid als in oudere versies. Hier is een eenvoudig voorbeeld: Voorbeeld: opslaginformatie bekijken:

mem

Met deze opdracht wordt basisinformatie weergegeven over het beschikbare geheugen, inclusief het totale geheugen en het beschikbare geheugen. Optionele parameters: -`/C`: geeft informatie weer over het cachegeheugen. -`/D`: Toont informatie over de diskettecontroller. -`/P`: geeft informatie weer over de poorten en adapters. -`/S`: Toont informatie over het systeem. -`/T`: Toont de huidige tijd. Voorbeeld met optionele parameters: Geheugen- en systeeminformatie tonen:

mem /S

Met deze opdracht wordt geheugen- en systeeminformatie weergegeven, inclusief het totale geheugen, het beschikbare geheugen en andere relevante informatie. Opmerking: Houd er rekening mee dat de opdracht`mem`is mogelijk niet in alle versies van Windows beschikbaar of is mogelijk niet zo uitgebreid als andere hulpmiddelen voor opslaginformatie. Nieuwere versies van Windows maken vaak gebruik van PowerShell of andere hulpmiddelen voor het monitoren van bronnen. Als u meer specifieke informatie over opslag nodig heeft, kunt u ook PowerShell gebruiken.

"mem" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Geeft de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen in uw systeem. 
<s>Displays the amount of used and free memory in your system.</s>

MEM [/PROGRAM | /DEBUG | /CLASSIFY]

 /PROGRAM or /P  Geeft de status van programma's die momenteel 
          in het geheugen geladen. 
 /DEBUG or /D   Geeft de status van programma's, interne bestuurders 
          en andere
 /CLASSIFY or /C classificeert's door geheugengebruik. 
          Geeft een overzicht van de omvang van programma's, 
          geeft een samenvatting van het geheugen 
          in gebruik, en lijsten

<s>mem wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "mem" commando

De`mem`opdracht in de Windows-opdrachtprompt is in moderne versies van Windows mogelijk niet zo uitgebreid als in oudere versies. Daarom is het belangrijk op te merken dat andere tools en methoden meestal geschikter zijn voor het verkrijgen van gedetailleerde geheugeninformatie in de huidige versies van Windows. Hier zijn enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Beperkte informatie: De`mem`opdracht in de opdrachtprompt retourneert basisinformatie over het beschikbare geheugen, maar niet zo gedetailleerd als moderne tools of PowerShell-opdrachten. 2. Alternatieve tools: Voor meer gedetailleerde geheugeninformatie is het raadzaam om tools zoals Resource Monitor (`resmon`), gebruik Taakbeheer of PowerShell. Resource Monitor biedt een gedetailleerd, realtime overzicht van het gebruik en de beschikbaarheid van bronnen. 3. Gebruik PowerShell: PowerShell biedt uitgebreide geheugenbewakingsfunctionaliteit. U kunt bijvoorbeeld de opdracht gebruiken`Get-Process`Gebruik dit om informatie te krijgen over het geheugengebruik van processen.

Get-Process | Sort-Object Werkset -Descending | Select-Object -First 5

4. Valuta van de informatie: Houd er rekening mee dat de informatie afkomstig is van`mem`-Opdracht is mogelijk niet de meest actuele of nauwkeurige. Actuelere tools bieden gedetailleerdere en nauwkeurigere inzichten. 5. Beheerdersrechten: Als gedetailleerde systeeminformatie nodig is, kan het nodig zijn om de opdrachtprompt of PowerShell als beheerder uit te voeren om toegang te krijgen tot specifieke informatie. Om meer specifieke en actuele informatie over opslag te krijgen, raad ik aan moderne tools of PowerShell-opdrachten te gebruiken, die specifieker en krachtiger zijn dan de verouderde.`mem`-Commando.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht mem - Geeft de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen in uw systeem.

HTTP: ... console/nl/095.htm
0.093
16624

Wie kann ich in Windows die GrŲŖe des Vorschaufensters šndern?

How to use the password reset disk in Windows 7?

Rename Default operating system†Name†at System startup in Windows-7, how to?

Was ist ein Timer?

What are spreadsheets?

What is a cortana?(0)