getmac: Deze command line tool maakt het mogelijk een beheerder voor het weergeven van het MAC-adres voor een of meer netwerkadapters op ...


... De voorbeelden voor het commando "getmac"
... "getmac" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "getmac" commando

Het commando: "getmac" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "getmac"

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`getmac`opdracht in de Windows-opdrachtprompt (cmd): Voorbeeld 1: Toon alle MAC-adressen:

getmac

Met deze opdracht worden alle fysieke netwerkadapters op uw computer en de bijbehorende MAC-adressen weergegeven. Voorbeeld 2: Toon MAC-adres voor een specifieke adapter:

getmac /v /fo list /nh /fi "Connection_Name eq Ethernet"

Met deze opdracht wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de netwerkadapter met de naam "Ethernet", inclusief het MAC-adres. U kunt de adapternaam dienovereenkomstig aanpassen. Voorbeeld 3: Toon alleen de fysieke MAC-adressen:

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"

Met deze opdracht worden alleen de fysieke MAC-adressen uitgefilterd en weergegeven. Voorbeeld 4: MAC-adres weergeven voor een externe computer:

getmac /s Computer op afstand /u Gebruikersnaam /p wachtwoord

Vervang "RemoteComputer", "Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" door de juiste waarden. Met deze opdracht worden de MAC-adressen voor netwerkadapters op een externe computer weergegeven. Voorbeeld 5: MAC-adres weergeven voor alle computers in het netwerk:

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

Deze opdracht doorloopt alle ARP-tabelgegevens (Address Resolution Protocol) en geeft de MAC-adressen weer voor de gevonden IP-adressen. Opmerking: Voor sommige voorbeelden zijn mogelijk beheerdersrechten of specifieke machtigingen vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt indien nodig als beheerder uitvoert en dat u over de juiste toegangsrechten beschikt.

"getmac" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


GETMAC [/S systeem [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]] [/FO 
indeling]
[/NH] [/V]

Beschrijving:
Met dit hulpprogramma kan een beheerder het MAC-adres
van netwerkadapters op een systeem weergeven.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt 
gemaakt.

/U [domein\] gebruiker Bepaalt de 
gebruikerscontext waarin
de opdracht moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven 
gebruikers-
context. Invoer wordt gevraagd 
indien
overgeslagen.

/FO indeling Bepaalt de indeling waarin de 
uitvoer
wordt weergegeven.
Geldige waarden: 
"TABLE","LIST","CSV".

/NH Bepaalt dat de kolomkop niet in de 
uitvoer moet
worden weergegeven. Alleen geldig 
voor de
Alleen geldig voor de indelingen 
"TABLE" en
"CSV".

/V Uitgebreide uitvoer weergeven.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
GETMAC /? 
GETMAC /FO csv 
GETMAC /S computer /NH /V
GETMAC /S computer /U gebruiker
GETMAC /S computer /U domein\gebruiker /P wachtwoord /FO 
lijst /V
GETMAC /S computer /U domein\gebruiker /P wachtwoord /FO 
tabel /NH

Belangrijke informatie, tips voor het "getmac" commando

Bij gebruik van de`getmac`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar punten waar u rekening mee moet houden: 1. Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert om alle benodigde machtigingen voor de`getmac`-Om de leiding te hebben. Voor sommige informatie zijn verhoogde rechten vereist.

Klik met de rechtermuisknop -> "Als Administrator uitvoeren"

2. Nauwkeurigheid van netwerkadapternamen: Correct gebruik van de opdracht hangt af van de exacte spelling van de naam van de netwerkadapter. U kunt de beschikbare netwerkadapters gebruiken`ipconfig /all`rekening. 3. Toegang tot externe computers: Als u de MAC-adressen van externe computers wilt verkrijgen, zorg er dan voor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot die computers. Gebruik de opties`/s`,`/u`En`/p`om een ​​externe computer, gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

getmac /s Computer op afstand /u Gebruikersnaam /p wachtwoord

4. Informatie filteren: U kunt de opdracht gebruiken met andere opdrachten, zoals`findstr`combineren om alleen specifieke informatie weer te geven. Zorg ervoor dat de filters correct worden toegepast.

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"
 
5. Privacyproblemen: Houd er rekening mee dat het weergeven van MAC-adressen op een netwerk privacyproblemen kan veroorzaken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u toestemming heeft om toegang te krijgen tot deze informatie en dat u verantwoord met deze gegevens omgaat. 6. ARP-tabel en netwerkomgeving: Als u de MAC-adressen van alle computers op het netwerk wilt bekijken, kunt u de ARP-tabel gebruiken. Houd er echter rekening mee dat deze methode niet altijd 100% betrouwbaar is.

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

Zorg ervoor dat u deze punten in overweging neemt om er zeker van te zijn dat u over de juiste informatie beschikt`getmac`-Gebruikt commando's effectief en verantwoord.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht getmac - Deze command line tool maakt het mogelijk een beheerder voor het weergeven van het MAC-adres voor een of meer netwerkadapters op een systeem.

HTTP: ... console/nl/087.htm
0.108
25005

Download a free Sonic Game to play on Windows!

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

The calculator button is no longer on the desktop from Windows 11/10!

How to Fix Bad Desktop Icons in Windows 10/11?

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (11, 10, 8.1, ...)!

Windows 10 / 11 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!(0)