finger: Finger: connect:: Verbinding geweigerd


... De voorbeelden voor het commando "finger"
... "finger" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "finger" commando

Het commando: "finger" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "finger"

De`FINGER`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt zelden meer gebruikt. De`FINGER`commando is relevanter in Unix-achtige besturingssystemen zoals Linux of BSD. Het wordt doorgaans gebruikt om informatie over gebruikers op een systeem weer te geven. Voorbeeld 1: NET USER voor gebruikersinformatie

NET USER Gebruikersnaam

Met deze opdracht wordt informatie over een specifieke gebruiker weergegeven. Voorbeeld 2: WHOAMI voor huidige gebruikersinformatie

WHOAMI

Met deze opdracht wordt informatie afgedrukt over de huidige gebruiker op het systeem. Voorbeeld 3: SYSTEEMINFO voor algemene systeeminformatie

SYSTEMINFO

Deze opdracht retourneert gedetailleerde informatie over het systeem, inclusief gebruikersaccounts.

"finger" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Gegevens weergeven over een gebruiker op een systeem waar de 
service Finger
wordt uitgevoerd. De uitvoer hangt af van het externe systeem.

FINGER [-l] [gebruiker]@host [...]

-l Geeft informatie weer in lange-lijstindeling.
gebruiker Geeft de gebruiker aan waarover u gegevens wilt 
ontvangen.
Laat de parameter gebruiker weg om gegevens over 
alle 
gebruikers op de geselecteerde host te ontvangen.
@host Geeft de server aan op het externe systeem over 
wiens 
gebruikers u informatie wilt ontvangen.

Belangrijke informatie, tips voor het "finger" commando

Wanneer u de bovenstaande opdrachten in de Windows-opdrachtprompt gebruikt, zijn er een paar dingen waar u op moet letten: 1. Beheerdersrechten: Zorg ervoor dat u over voldoende beheerdersrechten beschikt om bepaalde opdrachten uit te voeren, vooral als het gaat om gebruikersinformatie of systeemdetails. 2. Juiste syntaxis: Controleer de exacte syntaxis van de opdrachten in uw specifieke versie van Windows. Sommige opdrachten kunnen verschillende opties of parameters hebben, afhankelijk van de versie. 3. Beveiligingsoverwegingen: Wees voorzichtig bij het omgaan met gebruikersinformatie en systeemdetails. Zorg ervoor dat u toestemming heeft om specifieke opdrachten uit te voeren en dat u op verantwoorde wijze met gevoelige informatie omgaat. 4. Correcte spelling van gebruikersnamen: Als u de`NET USER`opdracht, zorg ervoor dat u de gebruikersnaam correct spelt om de gewenste informatie te krijgen. 5. Open de opdrachtprompt als beheerder: Voor sommige opdrachten moet u mogelijk de opdrachtprompt als beheerder openen om toegang te krijgen tot bepaalde systeeminformatie. Klik met de rechtermuisknop op het opdrachtpromptpictogram en selecteer 'Als administrator uitvoeren'. 6. Firewall- en beveiligingssoftware: Zorg ervoor dat de firewall of andere beveiligingssoftware de uitvoering van opdrachten niet blokkeert. 7. Juist pad: Zorg ervoor dat de paden naar bestanden of mappen correct zijn opgegeven, vooral als ze spaties bevatten. Om problemen te voorkomen, gebruikt u indien nodig aanhalingstekens. 8. Back-up: Voordat u opdrachten uitvoert die van invloed kunnen zijn op het systeem, moet u een back-up maken van belangrijke gegevens, zodat u deze kunt herstellen in geval van problemen. Deze punten zouden u moeten helpen de opdrachten veilig en effectief te gebruiken in de Windows-opdrachtprompt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht finger - Finger: connect:: Verbinding geweigerd

HTTP: ... console/nl/084.htm
0.093
12986

I'm having problems at installing of the CPU query Tool!

Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)?

Create a Windows 8 and 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

Wie kann ich über den Windows Explorer die Office Dokument Bilder auflisten?

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

Delete Amazon article "last viewed in history"!(0)