ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Hulpprogramma voor uitpakken van bestanden Versie
6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

En of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.

EXPAND [-r] Bron Doel
EXPAND -r Bron [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel

-r Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
-D Lijst met bestanden in bron weergeven.
Bron Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
-F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten
worden
uitgepakt.
Doel Het doelbestand | -pad.
Doel mag een map zijn.
Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet
is opgegeven, moet Doel een map zijn.C:\WINDOWS>FINGER /?

Gegevens weergeven over een gebruiker op een systeem waar de
service Finger
wordt uitgevoerd. De uitvoer hangt af van het externe systeem.

FINGER [-l] [gebruiker]@host [...]

-l Geeft informatie weer in lange-lijstindeling.
gebruiker Geeft de gebruiker aan waarover u gegevens wilt
ontvangen.
Laat de parameter gebruiker weg om gegevens over
alle
gebruikers op de geselecteerde host te ontvangen.
@host Geeft de server aan op het externe systeem over
wiens
gebruikers u informatie wilt ontvangen.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.

GOTO : FSUTIL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht expand - Breidt de uitbreiding van een of meer gecomprimeerde bestanden.

HTTP: ... console/nl/083.htm
0.218
17699

What are time zones?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 or 11 be damaged by the tiny insects?

 /

Can I use and share this 3D desktop CLOCK commercially?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Was Sind Kennwortrichtlinien?

 /

Die Mausrad Einstellungen Windows 11, 10, ... usw!

 /

What does total memory mean information like physical memory, ...?

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 11/10 Task Manager!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows 11, 10, ... Desktops!

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

View printer properties on all Windows Desktop and Server!

 /