EVENTTRIGGERS /Delete /?: Verwijderen van een evenement Trigger van het systeem door het ID.


... De voorbeelden voor het commando "EVENTTRIGGERS /Delete /?"
... "EVENTTRIGGERS /Delete /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "EVENTTRIGGERS /Delete /?" commando

Het commando: "EVENTTRIGGERS /Delete /?" staat aan Windows 11, 10, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "EVENTTRIGGERS /Delete /?"

In moderne Windows-systemen worden gebeurtenistriggers niet langer gebruikt op de opdrachtregel. In plaats daarvan wordt Event Viewer gebruikt

"EVENTTRIGGERS /Delete /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

EVENTTRIGGERS /Delete [/S system [/U username [/P [password]]]]
           /TID id [/TID id1 [...[/TID idn]]]

Beschrijving: 
Verwijderen van een evenement Trigger van het systeem door het ID. 
  
Parameter Lijst: 
  /S   system      geeft u de afstandsbediening systeem 
               om verbinding te 
  
  /U   [domain\]user  Specifies the user context under which the
               command should execute.

  /P   [password]    Specifies the password for the given user
               context. Prompts for input if omitted.

  /TID  id        Specifies the Event Trigger to be deleted
               by "Event Trigger ID". The "*" wildcard
               may be used.

  /?            Displays this help/usage.

Voorbeelden: 
  EVENTTRIGGERS /Delete /?
  EVENTTRIGGERS /Delete /TID 1 /TID 2 /TID 4 /TID 6
  EVENTTRIGGERS /Delete /S system /U domain\user /TID *
  EVENTTRIGGERS /Delete /S system /U username /P password /TID 1

<s>EVENTTRIGGERS wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "EVENTTRIGGERS /Delete /?" commando

In moderne Windows-systemen worden gebeurtenistriggers niet langer gebruikt op de opdrachtregel. In plaats daarvan wordt Event Viewer gebruikt om gebeurtenissen te controleren en te verwerken. Om Logboeken te gebruiken, opent u deze vanuit het Start-menu. Vervolgens kunt u de gebeurtenissen filteren op type, bron, gebeurtenis-ID en andere criteria. Er is ook de mogelijkheid om gebeurtenissen op te slaan voor latere analyse.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht EVENTTRIGGERS /Delete /? - Verwijderen van een evenement Trigger van het systeem door het ID.

HTTP: ... console/nl/080.htm
0.078
21342

Texts with short individual additions via copy_text!

Windows-10: Eigenes Konto-Bild fürs Login ändern?

Find Advanced display Settings on Windows 10 / 11 and server!

Can I find desktop directorys from all users on Windows 11 / 10?

Activate automatic driver downloads under Windows 11 and 10!

Activate offline files on Windows 10/11!(0)