VOL: De volumenaam en serienummer van een schijf weergeven.


... "VOL" Fragment uit Microsoft Windows Help
... De voorbeelden voor het commando "VOL"
... Belangrijke informatie, tips voor het "VOL" commando

Het commando: "VOL" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

"VOL" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De volumenaam en het volumenummer van een schijf weergeven, 
indien aanwezig.

VOL [station:]

De voorbeelden voor het commando "VOL"

De`VOL`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de naam van de schijf (volume) weer te geven. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: De volumenaam van de huidige schijf weergeven:

VOL

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de volumenaam van de huidige schijf weergegeven. Voorbeeld 2: Geef de schijfnaam weer voor een specifiek station (bijvoorbeeld station C:):

VOL C:

Beschrijving: Hier wordt de naam van de gegevensdrager voor de C:-schijf weergegeven. Opmerkingen: 1. De`VOL`commando voert doorgaans een eenvoudige tekenreeks uit die de naam van de schijf vertegenwoordigt. De uitvoer kan bijvoorbeeld 'Volume in station C: is Windows' zijn. 2. De uitvoer van`VOL`hangt af van het bestandssysteem van de schijf. Verschillende schijven kunnen verschillende informatie weergeven. 3.`VOL`is handig voor het weergeven van de naam van een station op de opdrachtregel. Het wordt vaak gebruikt in batchbestanden of scripts om informatie over de huidige schijf te extraheren. 4. Als het huidige station niet is opgegeven, wordt de volumenaam voor de huidige werkmap weergegeven. Voorbeeld 3: Gebruik in een batchscript:

@ECHO OFF
VOL
REM Rest van Batch-scripts

Beschrijving: In dit voorbeeld wordt de schijfnaam weergegeven aan het begin van een batchscript. Voorbeeld 4: Gebruik met een variabele in een batchscript:

@ECHO OFF
SET drijfveer=C
VOL %drijfveer%:
REM Rest van Batch-scripts

Beschrijving: Hier wordt de volumenaam voor station C: weergegeven in een batchbestand met een variabele. Het is belangrijk om in acht te nemen dat`VOL`wordt doorgaans alleen gebruikt om informatie over schijven weer te geven en brengt geen wijzigingen aan in het systeem.

Belangrijke informatie, tips voor het "VOL" commando

Bij gebruik van de`VOL`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar punten waar u rekening mee moet houden: 1. Gemakkelijke weergave van schijfnaam: The`VOL`opdracht drukt de naam af van het volume voor het opgegeven station. De uitvoer kan een eenvoudige tekenreeks zijn die de naam vertegenwoordigt.

VOL C:

Er wordt bijvoorbeeld "Volume in station C: is Windows" weergegeven. 2. Driveletter vereist: Aan`VOL`Om dit te gebruiken, moet u een stationsletter als argument opgeven. Anders wordt standaard de huidige werkmap gebruikt.

VOL D:

3. Geen wijzigingen aan het systeem: `VOL`is een opdracht die informatie weergeeft maar geen wijzigingen aanbrengt in het bestandssysteem of de schijf. Het is veilig om het te gebruiken om de naam van een schijf weer te geven. 4. Gebruik in scripts en batchbestanden: `VOL`vaak gebruikt in scripts en batchbestanden om de naam van de huidige schijf te extraheren en op basis daarvan acties uit te voeren.

@ECHO OFF
SET drijfveer=C
VOL %drijfveer%:
REM Rest van Batch-scripts

Hier wordt de schijfnaam voor station C: weergegeven in een batchbestand met een variabele. 5. Kan variëren afhankelijk van het systeem: De exacte uitvoer van`VOL`kan variëren afhankelijk van het gebruikte Windows-systeem en het bestandssysteem van de schijf. Het kan ook afhangen van de machtigingen die de gebruiker op de schijf heeft. 6. Onderdeel van Windows-besturingssystemen: `VOL`is een ingebouwde opdracht in de meeste Windows-besturingssystemen en vereist doorgaans geen extra software-installatie. 7. Retourneert de huidige schijfnaam: Als er geen stationsletter is opgegeven, wordt weergegeven`VOL`de naam van de schijf voor de huidige werkmap.

VOL

De volumenaam voor de huidige schijf wordt hier weergegeven. Het is belangrijk om dat te benadrukken`VOL`is over het algemeen veilig in gebruik en is bedoeld om informatie weer te geven. Er worden geen acties uitgevoerd die van invloed zijn op het bestandssysteem of de schijf.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht VOL - De volumenaam en serienummer van een schijf weergeven.

HTTP: ... console/nl/070.htm
0.093
15443

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

MS Shell folder menus and right-click function in Q-Dir!

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

Formatting or Quick Formatting?

Kann ich es auch am Windows 11 Desktop schneien lassen und weiter verwenden?(0)