ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

Opmerking: u kunt geen nieuw station of pad opgeven voor uw
doelbestand.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Bestanden vervangen.

REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[station1:][pad1]bestandsnaam
Bronbestand(en).
[station2:][pad2] De map waarin de bestanden moeten worden
geplaatst.
/A Voegt nieuwe bestanden toe aan de doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakelopties
/S en /U.
/P Vraagt om bevestiging voordat een
doelbestand wordt
vervangen of een bronbestand wordt
toegevoegd.
/R Vervangt naast onbeveiligde bestanden ook
alleen-
lezenbestanden.
/S Vervangt bestanden in alle submappen van de
doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakeloptie
/A.
/W Wacht totdat u een diskette in het station
plaatst.
/U Vervangt alleen bestanden die ouder zijn dan
bron-
bestanden. Kan niet worden gebruikt met
schakeloptie /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /S
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht RENAME - De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

HTTP: ... console/nl/055.htm
0.14
14234

Windows 10/11 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows 11, 10, ... !

 /

Help for Explorer in Windows-11/10!

 /

How to print as PDF in Windows 11, 10!

 /

Download a free Sonic Game to play on Windows!

 /

Prevent (turn off) shutdown in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Kann ich die Desktop-Pixel-Abfrageanwendung unter Windows 11 verwenden?

 /

Add File-Types / Extensions for search indexing service (Windows 11, 10)!

 /

Enabling drive compression on Windows 10, 8.1 or MS Server!

 /

How does the exact CPU frequency query work on MS Windows OS?

 /