RD: Een map verwijderen.


 


... De voorbeelden voor het commando "RD"
... "RD" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "RD" commando

Het commando: "RD" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "RD"

De`RD`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om een ​​map te verwijderen (verwijderen). Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`RD`-Commando: Voorbeeld 1: map verwijderen:

RD C:\Voorbeeld

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de map C:\Example verwijderd. Houd er rekening mee dat de map leeg moet zijn om succesvol te kunnen worden verwijderd. Voorbeeld 2: map verwijderen met /S en /Q:

RD /S /Q C:\Voorbeeld

Beschrijving: Hier worden de directory "C:\Example" en al zijn submappen en bestanden recursief en zonder vragen verwijderd. Let op: Met deze opdracht wordt alles in de opgegeven map verwijderd. Voorbeeld 3: map met jokertekens verwijderen:

RD /S /Q "C:\map\*.*"

Beschrijving: Met jokertekens kunnen alle bestanden in de map worden verwijderd voordat de map zelf wordt verwijderd. Voorbeeld 4: map met relatieve paden verwijderen:

RD /S /Q ..\Voorbeeld

Beschrijving: Hier wordt een map verwijderd via een relatief pad (hier "..\Voorbeeld"). Voorbeeld 5: map verwijderen en fouten negeren:

RD C:\Niet-bestaande_map 2>NUL

Beschrijving: Er wordt geprobeerd de directory "C:\NonExistingDirectory" te verwijderen. Als deze niet bestaat, wordt de fout genegeerd en wordt er geen bericht weergegeven. Opmerking: Het gebruik van`RD`is krachtig en moet met voorzichtigheid worden gedaan, vooral bij het overwegen van opties`/S`(recursief) en`/Q`(zonder vragen). De verwijderingsbewerking is onomkeerbaar en gegevens kunnen onherstelbaar verloren gaan. Zorg ervoor dat u de implicaties begrijpt voordat u deze opdracht gebruikt.

"RD" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het 
verwijderen van
mapstructuur met /S

Belangrijke informatie, tips voor het "RD" commando

Bij gebruik van de`RD`(Remove Directory) in de Windows-opdrachtprompt, zijn er enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Map leeg: De te verwijderen map moet leeg zijn. Anders wordt er een foutmelding weergegeven, tenzij deze optie is ingeschakeld`/S`(recursief) wordt samen gebruikt met`/Q`gebruikt (zonder overleg). 2. Recursief verwijderen: de optie`/S`zorgt ervoor dat de opdracht recursief werkt, wat betekent dat de opgegeven map en alle submappen en bestanden ervan worden verwijderd. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot gegevensverlies als het niet zorgvuldig wordt gebruikt. 3. Ontbrekende mappen: Als de te verwijderen map niet bestaat, wordt er een foutmelding weergegeven. Je kunt dit doen met`2>NUL`omzeil het om foutmeldingen te onderdrukken. 4. Machtigingen: Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om de map te verwijderen. U hebt schrijftoegang tot de bovenliggende map nodig. 5. Optie`/Q`(Stille modus): De optie`/Q`zorgt ervoor dat er geen bevestiging wordt gevraagd voor het verwijderen van bestanden en mappen. Dit kan gevaarlijk zijn omdat bestanden en mappen worden verwijderd zonder dat u hierom wordt gevraagd. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik`RD`: Voorbeeld 1: Standaardverwijdering:

RD C:\Voorbeeld

Voorbeeld 2: Recursieve verwijdering zonder query:

RD /S /Q C:\Voorbeeld

Voorbeeld 3: Recursieve verwijdering met relatieve paden:

RD /S /Q ..\Voorbeeld

Voorbeeld 4: Fout negeren als map niet bestaat:

RD C:\Niet-bestaande_map 2>NUL

Opmerking: Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik`RD`, vooral als u de recursieve opties gebruikt`/S`En`/Q`gebruik. Controleer altijd of u de juiste map opgeeft om ongewenst gegevensverlies te voorkomen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht RD - Een map verwijderen.

HTTP: ... console/nl/051.htm
0.077
8672
MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows 11, 10, ... Desktops! Here's Bitte.Wenden (Please Turn Around) in action on an Android device! Digitale Desktop Uhr für Windows 11, 10, ... und MS Server mit Optionen! Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer! Deletion of data excluding file extension in all sub-directorys! Berühren Sie ihren Touchscreen mit einem oder mehreren Fingern Berühren Sie ihren Touchscreen mit einem oder mehreren Fingern A clock developed for Windows 11 as Gif Animation Demo? Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe! You can also use the Office Document Filter and optional for images!(0)