ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

pad Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw
gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht PUSHD - De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen.

HTTP: ... console/nl/050.htm
0.14
14327

Can I compress any 1GB of data to 10MB with KGB Archiver 2?

 /

So geben Sie Emoji mit der Touch-Tastatur (Bildschirmtastatur) ein auf Windows 10!

 /

Ist Windows 10 besser und schneller als Windows 7?

 /

Select directory from List View enable, turn off?

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /

What is a pixel?

 /

New versions of Windows 11 are released once a year!

 /

How do I customize the logon screen background from Windows 10/11?

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

Countdown einstellen um den PC zur bestimmten Zeit herunterzufahren!

 /