ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

pad Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw
gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht PUSHD - De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen.

HTTP: ... console/nl/050.htm
0.14
14327

Desktop Shortcut for Drives Safely Remove and Eject!

 /

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Sollte man auf Windows 10 warten, oder Win 8.1, 7, bzw. Vista kaufen?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

What is a programming language?

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7, 8.1, 10 achten?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

What is adjustment?

 /