PROMPT: De opdrachtprompt van Windows wijzigen.


 


... De voorbeelden voor het commando "PROMPT"
... "PROMPT" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "PROMPT" commando

Het commando: "PROMPT" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "PROMPT"

Het lijkt erop dat er een typefout zit in de term "PROMP" en dat u waarschijnlijk "PROMPT" bedoelt. De`PROMPT`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om het uiterlijk van de opdrachtregel (prompt) te wijzigen. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`PROMPT`-Commando: Voorbeeld 1: Standaardprompt herstellen:

PROMPT $P$G

Beschrijving: Deze opdracht voorziet de standaardprompt van padinformatie en`>`pictogram herstellen. Voorbeeld 2: Aangepaste prompt zonder pad:

PROMPT $G

Beschrijving: Hier kunt u een aangepaste prompt instellen zonder pad, alleen de`>`-Symbool. Voorbeeld 3: huidige datum weergeven in prompt:

PROMPT $D $T$_$P$G

Beschrijving: Met deze opdracht worden de huidige datum, tijd en pad weergegeven in de prompt. Voorbeeld 4: Aanpassing van de prompt met tekst:

PROMPT Voer een opdracht in: $G

Beschrijving: Hier is de prompt met een aangepaste tekst ("Voer een opdracht in:") en de`>`icoon aangepast. Voorbeeld 5: Er wordt geen pad weergegeven in de prompt:

PROMPT $$ $G

Beschrijving: Deze opdracht laat precies dat zien`>`pictogram, zonder het huidige pad. Voorbeeld 6: Weergave van de gebruikersnaam in de prompt:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Beschrijving: In dit voorbeeld worden ANSI-kleurreeksen gebruikt (`$E[32m`voor groen,`$E[34m`voor blauw) en toont de gebruikersnaam, het pad en de`>`pictogram in de prompt. Opmerking: De afzonderlijke onderdelen in`PROMPT`-Command zijn speciale tijdelijke aanduidingen: -`$P`: Huidige pad. -`$G`:`>`opdrachtregelpictogram. -`$D`: Huidige datum. -`$T`: Huidige tijd. -`$E[...]`: ANSI-kleurreeksen. U kunt deze tijdelijke aanduidingen combineren om de prompt naar wens te ontwerpen. Houd er rekening mee dat de exacte functionaliteit van de`PROMPT`opdracht is afhankelijk van de versie van de opdrachtprompt en het besturingssysteem.

"PROMPT" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De opdrachtprompt cmd.exe wijzigen.

PROMPT [tekst]

tekst Bepaalt een nieuwe prompt.

De prompt kan uit gewone tekens en uit de volgende codes bestaan:

$A & (en-teken)
$B | (sluissymbool)
$C ( (Haakje openen)
$D Huidige datum
$E Escape-teken (ASCII-code 27)
$F ) (Haakje sluiten)
$G > ('groter dan'-teken)
$H Backspace (wist voorgaand teken)
$L < ('kleiner dan'-teken)
$N Huidig station
$P Huidig station en pad
$Q = ('is gelijk'-teken)
$S (spatie)
$T Huidige tijd
$V Windows-versienummer
$_ Naar begin volgende regel
$$ $ (dollarteken)

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de opdracht
PROMPT de volgende extra indelingstekens:

$+ nul of meer plustekens (+), afhankelijk van de diepte van 
de
PUSHD-mapstack. Een teken voor elk niveau dat wordt
gepushed.

$M Geeft de externe naam weer die is gekoppeld aan de huidige
stationsletter of de lege tekenreeks als het huidige 
station
geen netwerkstation is.

Belangrijke informatie, tips voor het "PROMPT" commando

Bij gebruik van de`PROMPT`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. ANSI-kleurvolgordebeschikbaarheid: The`PROMPT`opdracht ondersteunt ANSI-kleurreeksen in nieuwere versies van Windows, waardoor kleuren en opmaak in de prompt mogelijk zijn. Houd er rekening mee dat dit niet in alle versies en terminals wordt ondersteund. 2. Pas tijdelijke aanduidingen aan voor de prompt: U kunt verschillende tijdelijke aanduidingen gebruiken in de`PROMPT`-Gebruik de opdracht om de prompt naar wens aan te passen. Enkele veel voorkomende jokertekens zijn`$P`voor het huidige pad,`$G`voor de`>`-Symbool en`$D`voor de huidige datum. 3. Problemen met te lange prompts: Een te lange prompt kan ervoor zorgen dat de opdrachtregel moeilijk leesbaar is, vooral als het pad erg lang is. Zorg ervoor dat de aangepaste prompt de leesbaarheid niet beïnvloedt. 4. Wildcards in ANSI-kleurreeksen: Als u ANSI-kleurreeksen in uw prompt gebruikt, zorg er dan voor dat de escape-reeksen goed zijn gesloten om te voorkomen dat de opdrachtregel onjuist wordt weergegeven. 5. Beheerdersrechten: Voor sommige wijzigingen aan de prompt zijn beheerdersrechten vereist. Als u problemen ondervindt bij het wijzigen van de prompt, kunt u proberen de opdrachtprompt als beheerder te openen. 6. Wildcard-combinaties: U kunt verschillende wildcards combineren om de prompt gedetailleerder te maken. Experimenteer met verschillende combinaties om de beste prompt voor u te creëren. Hier zijn enkele voorbeelden waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande punten: - Standaardprompt herstellen:

PROMPT $P$G

- Huidige datum weergeven in prompt:

PROMPT $D $G

- Aangepaste prompt met ANSI-kleurreeksen:

PROMPT $E[32m$P$_$E[34m$G$E[0m

Zorg ervoor dat de wijzigingen die u in de prompt aanbrengt de leesbaarheid en bruikbaarheid verbeteren, en overweeg functieondersteuning afhankelijk van de exacte versie van de prompt en terminal die u gebruikt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht PROMPT - De opdrachtprompt van Windows wijzigen.

HTTP: ... console/nl/049.htm
0.093
13495
Use random color for a desktop note on Windows 11, 10, 8.1, ...! Set the standard paper feed tray on the printer! Wenn die Symbole / Icons falsch angezeigt werden im Windows Explorer! Switch MS Windows energy options via keyboard shortcuts! Power options changes in Windows 11 / 10! IIS Web Server on Windows 10 / 11! Temporäre Dateien und andere automatisch löschen unter Windows 10 löschen! After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why? The cursor in text editors is too wide in Windows 10/11, why? Als Administrator Programm ausführen unter Windows 10/11, gefährlich?(0)