PRINT: Een tekstbestand afdrukken.


... De voorbeelden voor het commando "PRINT"
... "PRINT" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "PRINT" commando

Het commando: "PRINT" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "PRINT"

In moderne versies van Windows wordt de`PRINT`opdracht niet langer gebruikt om rechtstreeks vanaf de opdrachtprompt af te drukken. In plaats daarvan worden doorgaans gespecialiseerde afdrukopdrachten of -hulpmiddelen gebruikt. Hier zijn enkele alternatieven en voorbeelden voor afdrukken via de opdrachtprompt: Voorbeeld 1: gebruik van de`Notepad`-Commando voor afdrukken:

Notepad /P "C:\pad\naar\Tekstbestand.txt"

*Beschrijving van`Notepad`-Commando kan worden gebruikt met de optie`/P`kan worden gebruikt om een ​​tekstdocument af te drukken. Hij opent het document in Kladblok en voert de afdrukopties uit. Voorbeeld 2: gebruik van de`PrintUI`-Commando om een ​​printer toe te voegen:

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\computer naam /n\\naam van de afdrukserver\printername

*Beschrijving van`PrintUI`commando kan worden gebruikt om printers toe te voegen. Houd er rekening mee dat hiervoor mogelijk beheerdersrechten nodig zijn. Voorbeeld 3: PowerShell gebruiken om een ​​document af te drukken:

Start-Process -FilePath "C:\pad\naar\bestand.pdf" -Verb Print

Beschrijving: Dit maakt gebruik van PowerShell om het afdrukken van een bestand te starten. De`Start-Process`opdracht met de optie`-Verb Print`start het standaard afdrukproces. Voorbeeld 4: Gebruik van`TYPE`En`COPY`met LPT1 (historisch):

TYPE "C:\pad\naar\Tekstbestand.txt" > LPT1

Beschrijving: Historisch gezien was de`LPT1`poort die wordt gebruikt om rechtstreeks naar een aangesloten printer af te drukken.`TYPE`wordt gebruikt om de inhoud weer te geven`LPT1`versturen. Houd er rekening mee dat voorbeelden kunnen variëren, afhankelijk van uw specifieke printerconfiguratie. Moderne toepassingen maken doorgaans gebruik van gespecialiseerde afdrukopdrachten of afdruk-API's, en rechtstreeks uitvoeren naar een printer via de opdrachtprompt komt minder vaak voor. Als u specifieke vereisten of hulpmiddelen voor afdrukken heeft, kan het handig zijn om deze te kennen, zodat u een specifieker voorbeeld kunt geven.

"PRINT" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een tekstbestand afdrukken.

PRINT [/D:apparaat] [[station:][pad]bestandsnaam[...]]

/D:apparaat Een afdrukapparaat.

Belangrijke informatie, tips voor het "PRINT" commando

In moderne versies van Windows is er geen directe`PRINT`-Command meer in de opdrachtprompt voor het afdrukken van bestanden. In plaats daarvan worden gespecialiseerde afdrukopdrachten of -hulpmiddelen gebruikt. Hier volgen enkele overwegingen en tips: 1. Printerstuurprogramma's en installatie: Zorg ervoor dat de printer die u wilt gebruiken correct is geïnstalleerd en ingesteld. Windows maakt doorgaans gebruik van standaardprinterstuurprogramma's, maar voor specifieke functies of printermodellen zijn mogelijk specifieke stuurprogramma's vereist. 2. Afdrukopdrachten of hulpmiddelen: In plaats van de verouderde versie`PRINT`Tegenwoordig worden gespecialiseerde afdrukopdrachten of -hulpmiddelen gebruikt. voorbeelden hiervoor zijn`Notepad /P`,`PrintUI`,`PowerShell`of gespecialiseerde software van derden. 3. Bestandsformaat: Controleer het bestandsformaat dat u wilt afdrukken. Sommige printers ondersteunen bepaalde formaten beter dan andere. PDF-bestanden kunnen bijvoorbeeld door veel printers gemakkelijk worden verwerkt. 4. Printerwachtrij: Houd er rekening mee dat afdruktaken in een wachtrij worden bewaard voordat ze worden afgedrukt. Zorg ervoor dat de afdrukwachtrij in orde is en dat er geen geblokkeerde taken zijn. 5. Beheerdersrechten: Voor sommige afdrukbewerkingen zijn beheerdersrechten vereist, vooral als u printers wilt toevoegen of verwijderen. Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt. Hier zijn enkele voorbeelden van alternatieve afdrukopdrachten: - Kladblokopdracht:

Notepad /P "C:\pad\naar\Tekstbestand.txt"

- PowerShell-opdracht:

Start-Process -FilePath "C:\pad\naar\bestand.pdf" -Verb Print

- PrintUI-opdracht (voor het toevoegen van een printer):

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\computer naam /n\\naam van de afdrukserver\printername

Het is belangrijk op te merken dat de exacte stappen en opdrachten kunnen variëren, afhankelijk van uw specifieke printersoftware, printermodel en besturingssysteem. Het is altijd een goed idee om de documentatie van uw printer of Windows Help te raadplegen voor specifieke instructies.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht PRINT - Een tekstbestand afdrukken.

HTTP: ... console/nl/048.htm
0.124
10844

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

My external USB hard drive doesn't work on the USB HUB, why?

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

Farbfilter für Dateien und Ordner in den Explorer Ansichten z.B. MP3, aber wie?

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?(0)