ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Schakelt naar de map die is opgeslagen met de opdracht PUSHD.

POPD


Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, zal de opdracht POPD
elke tijdelijke stationsletter verwijderen die is gemaakt
met PUSHD als u met POPD dat station van de pushed-mapstack
verwijdert.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Een tekstbestand afdrukken.

PRINT [/D:apparaat] [[station:][pad]bestandsnaam[...]]

/D:apparaat Een afdrukapparaat.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
De opdrachtprompt cmd.exe wijzigen.

PROMPT [tekst]

tekst Bepaalt een nieuwe prompt.

De prompt kan uit gewone tekens en uit de volgende codes bestaan:

$A & (en-teken)
$B | (sluissymbool)
$C ( (Haakje openen)
$D Huidige datum
$E Escape-teken (ASCII-code 27)
$F ) (Haakje sluiten)
$G > ('groter dan'-teken)
$H Backspace (wist voorgaand teken)
$L < ('kleiner dan'-teken)
$N Huidig station
$P Huidig station en pad
$Q = ('is gelijk'-teken)
$S (spatie)
$T Huidige tijd
$V Windows-versienummer
$_ Naar begin volgende regel
$$ $ (dollarteken)

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de opdracht
PROMPT de volgende extra indelingstekens:

$+ nul of meer plustekens (+), afhankelijk van de diepte van
de
PUSHD-mapstack. Een teken voor elk niveau dat wordt
gepushed.

$M Geeft de externe naam weer die is gekoppeld aan de huidige
stationsletter of de lege tekenreeks als het huidige
station
geen netwerkstation is.
GOTO : HELP PUSHD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht POPD - De vorige waarde van de huidige map herstellen die is opgeslagen met PUSHD.

HTTP: ... console/nl/047.htm
0.14
18303

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows 11, 10, ... !

 /

Help for Explorer in Windows-11/10!

 /

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

 /

Can I use the Aero Desktop Clock on Windows 11?

 /

Internet Explorer 11 und Cookies Einstellungen anpassen!

 /

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen?

 /

KO Timer zum Beenden der Windows Apps und Programme!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

What are print jobs?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /