PAUSE: De verwerking van een batchbestand onderbreken en een bericht weergeven.


... De voorbeelden voor het commando "PAUSE"
... "PAUSE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "PAUSE" commando

Het commando: "PAUSE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "PAUSE"

De`PAUSE`De opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de uitvoering van een batchscript te onderbreken en te wachten op gebruikersinvoer. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`PAUSE`-Commando: Voorbeeld 1: Eenvoudig gebruik van PAUSE:

ECHO Dit is een bericht eerder PAUSE
PAUSE
ECHO Dit is een bericht na PAUSE

Beschrijving: Het script drukt een bericht af en wordt vervolgens uitgevoerd`PAUSE`en wacht tot de gebruiker op een toets drukt voordat hij doorgaat naar het volgende bericht. Voorbeeld 2: Gebruiksvriendelijk bericht met PAUZE:

ECHO Welkom bij Batch-script!
PAUSE

Beschrijving: Geeft een vriendelijk welkomstbericht weer en wacht tot de gebruiker op een toets drukt om door te gaan. Voorbeeld 3: PAUSE in een lus gebruiken:

FOR /L %%G IN (1,1,5) DO (
  ECHO lus passeren Nr. %%G
  PAUSE
)

Beschrijving: Voert een lus uit en geeft voor elke iteratie een bericht weer. Wacht tot de gebruiker op een toets drukt voordat hij doorgaat naar de volgende doorgang. Voorbeeld 4: PAUZE in een conditieblok:

IF EXIST bestand.txt (
  ECHO Het bestand bestaat.
) ELSE (
  ECHO Het bestand bestaat niet.
)
PAUSE

Beschrijving: Controleert of het bestand "File.txt" bestaat, drukt de juiste berichten af ​​en wacht tot de gebruiker op een toets drukt. Voorbeeld 5: Meerdere PAUSE-opdrachten:

ECHO Eerste stap
PAUSE
ECHO Tweede stap
PAUSE
ECHO Derde stap
PAUSE

Beschrijving: Voert en gebruikt meerdere stappen`PAUSE`tussen elke stap om de uitvoering te pauzeren en te wachten op gebruikersinvoer. Voorbeeld 6: PAUZE met bericht en time-out:

ECHO Het script zal in 5 seconden voortgezet.
TIME-OUT /T 5 /NOBREAK
ECHO Vervolg van het script.

Beschrijving: Geeft een bericht weer en gebruikt de`TIME-OUT`-Commando om een ​​vertraging van 5 seconden in te stellen met de optie`/NOBREAK`toevoegen. De gebruiker kan de wachttijd echter annuleren door op een knop te drukken. Deze voorbeelden illustreren verschillende toepassingen van de`PAUSE`opdracht in batchscripts. Let daar op`PAUSE`is vooral handig om de uitvoering van een script te onderbreken en de gebruiker de mogelijkheid te geven de uitvoer te bekijken voordat hij doorgaat met het script.

"PAUSE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De uitvoering van een batchbestand uitstellen en de volgende 
melding 
weergeven:
Druk op een toets om verder te gaan . . . 

Belangrijke informatie, tips voor het "PAUSE" commando

De`PAUSE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt is eenvoudig te gebruiken, maar er zijn enkele belangrijke overwegingen: 1. Gebruikersinteractie: `PAUSE`is ontworpen om gebruikersinteractie mogelijk te maken. Het pauzeert de uitvoering van een batchscript totdat de gebruiker op een toets drukt. Dit is vooral handig als u wilt dat de gebruiker de voortgang van het script controleert of bevestigt. 2. Het script breken: Merk dat op`PAUSE`het script pauzeert en wacht tot de gebruiker op een toets drukt. Dit kan handig zijn om gebruikersinteractie mogelijk te maken, maar moet worden vermeden als u een script maakt dat volledig automatisch en zonder gebruikersinteractie moet worden uitgevoerd. 3. Gebruik TIMEOUT: In sommige gevallen kan het zinvoller zijn om de`TIME-OUT`commando dat u kunt gebruiken als u een getimede vertraging wilt voordat het script doorgaat.`PAUSE`wacht voor onbepaalde tijd op een gebruikersactie terwijl`TIME-OUT`gaat na een bepaalde tijd door.

TIME-OUT /T 10 /NOBREAK

Met deze opdracht wordt het script gedurende 10 seconden onderbroken en vervolgens hervat. 4. Opmerking van fouten: `PAUSE`kan in scripts worden gebruikt om de uitvoering te vertragen, zodat gebruikers mogelijke foutmeldingen of problemen kunnen bekijken. Dit is vooral handig tijdens de ontwikkeling van batchscripts. 5. Toetsenbordinvoer: Houd er rekening mee dat`PAUSE`wachten op toetsenbordinvoer. De gebruiker moet op een toets drukken om door te gaan met het script. Dit kan een probleem blijken te zijn bij geautomatiseerde processen. 6. TIME-OUT waarbij de gebruiker afbreekt: Als u`TIME-OUT`met`/NOBREAK`Hierdoor kan de gebruiker de vertraging annuleren door op een knop te drukken. Dit kan nuttig zijn om flexibiliteit in de gebruikersinteractie te bieden.

TIME-OUT /T 5 /NOBREAK

Hier gaat het script na 5 seconden verder, tenzij de gebruiker vooraf een toets indrukt. 7. Batch-scriptontwikkeling: Bij het ontwikkelen van batch-scripts is het vaak nuttig om`PAUSE`om de uitvoering te onderbreken voor inspectie of foutopsporing. Zorg ervoor dat je`PAUSE`in een context die het meest geschikt is voor uw specifieke scenario. Het is met name handig voor scenario's waarin u bevestiging van de gebruiker wilt ontvangen of fouten wilt controleren. Probeer echter, indien mogelijk, de voorkeur te geven aan geautomatiseerde oplossingen zonder gebruikersinteractie om de uitvoering van scripts te optimaliseren.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht PAUSE - De verwerking van een batchbestand onderbreken en een bericht weergeven.

HTTP: ... console/nl/046.htm
0.077
18468

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

Windows protected your PC on MS Desktops, Server and Mobile?

What are Windows 11, 10, ... etc. Services?

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

Ist es möglich, nur zwei Ordner und nicht 4 Explorer für Windows zu öffnen?(0)