MORE: Uitvoer scherm voor scherm weergeven.


 


... De voorbeelden voor het commando "MORE"
... "MORE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "MORE" commando

Het commando: "MORE" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "MORE"

De`MORE`opdracht in Windows Command Prompt wordt gebruikt om de inhoud van tekstbestanden pagina voor pagina weer te geven. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`MORE`-Commando: Voorbeeld 1: De inhoud van een tekstbestand weergeven:

MORE bestandsnaam.txt

Beschrijving: Toont de inhoud van het tekstbestand "Bestandsnaam.txt" pagina voor pagina. U kunt door de pagina's bladeren door op de spatiebalk te drukken. Druk op "Q" om het scherm te verlaten. Voorbeeld 2: Weergave van de inhoud van een tekstbestand met regelnummers:

MORE +10 bestandsnaam.txt

Beschrijving: Toont de inhoud van het tekstbestand "Bestandsnaam.txt", beginnend op regel 10. U kunt op het lijnnummer zoeken`+`wijzigen om vanaf een andere regel te beginnen. Voorbeeld 3: De inhoud van een tekstbestand bekijken en naar een patroon zoeken:

MORE bestandsnaam.txt | FIND "Zoekpatroon"

Beschrijving: Toont de inhoud van het tekstbestand "Bestandsnaam.txt" pagina voor pagina, filterend volgens het opgegeven zoekpatroon`FIND`-Commando. Voorbeeld 4: Tekst weergeven die is gegenereerd door een ander commando:

DIR /B | MORE

Beschrijving: Toont de uitvoer van het`DIR`commando (lijst met bestanden en mappen) pagina voor pagina. Voorbeeld 5: De helpinhoud van een opdracht weergeven:

HELP | MORE

Beschrijving: Toont de helpinhoud van de`HELP`opdracht pagina voor pagina. Voorbeeld 6: De inhoud van meerdere bestanden bekijken:

MORE bestand1.txt bestand2.txt

Beschrijving: Toont de inhoud van meerdere tekstbestanden pagina voor pagina, zodat u door de pagina's kunt bladeren. Voorbeeld 7: De inhoud van een tekstbestand weergeven en na elk scherm pauzeren:

MORE /P bestandsnaam.txt

Beschrijving: Toont de inhoud van het tekstbestand "Bestandsnaam.txt" en pauzeert na elke schermpagina. U kunt doorgaan met scrollen met de spatiebalk of eindigen met "Q". Deze voorbeelden laten verschillende gebruiksscenario's zien voor de`MORE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt. Je kan dat doen`MORE`-Combineer opties om de opdracht af te stemmen op uw specifieke behoeften. Houd er rekening mee dat sommige functies kunnen variëren, afhankelijk van de versie van Windows. U kunt de hulp krijgen van de`MORE`-opdracht met`MORE /?`om meer opties te zien.

"MORE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Uitvoer scherm voor scherm weergeven.

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [station:][pad]bestandsnaam
opdrachtnaam | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [bestanden]

[station:][pad]bestandsnaam Geeft een bestand op dat scherm 
voor
scherm moet worden weergegeven.

opdrachtnaam Een opdracht waarvan de
uitvoer wordt weergegeven.

/E Schakelt uitgebreide kenmerken in
/C Wist scherm voordat pagina wordt weergegeven
/P Breidt FormFeedtekens uit
/S Van meerdere witregels wordt één regel gemaakt
/Tn Breidt tabs uit tot n spaties (standaard 8)

U kunt schakelopties opgeven in de 
omgevingsvariabele
MORE.

+n Geef het eerste bestand weer op regel n

bestanden Lijst van bestanden die moeten worden 
weergegeven.
Bestanden in de lijst worden door witruimtes 
gescheiden.

Als uitgebreide kenmerken zijn ingeschakeld, zijn de volgende
extra opdrachten toegestaan:

P n Geeft volgende n regels weer
S n Slaat volgende n regels over
F Geeft volgende bestand weer
Q Stoppen
= Geeft regelnummer weer
? Geeft Help-regel weer
<spatiebalk> Geeft volgende pagina weer
<enter> Geeft volgende regel weer

Belangrijke informatie, tips voor het "MORE" commando

Bij gebruik van de`MORE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar punten waar u rekening mee moet houden: 1. Sneltoetsen: De`MORE`-Command ondersteunt verschillende sneltoetsen om door de weergegeven tekst te navigeren. Normaal gesproken worden de pijltjestoetsen gebruikt om te scrollen en de spatiebalk om tussen pagina's te navigeren. Door op "Q" te drukken wordt de weergave beëindigd. 2. Pijp met andere commando's: `MORE`kan worden gebruikt in combinatie met andere opdrachten met behulp van de uitvoeroperator (`|`) wordt gebruikt. Bijvoorbeeld`DIR /B | MORE`toont de inhoud van de huidige directory pagina voor pagina. 3. Aantal pagina's per scherm: In sommige versies van`MORE`kan het aantal regels per schermpagina instellen met behulp van de omgevingsvariabele`ROWS`wees aangepast. Bijvoorbeeld:`SET ROWS=40`stelt het aantal regels in op 40. 4. Optie`/P`: Als jij`/P`-Gebruik schakelaar (`MORE /P`), pauzeerde`MORE`na elke schermpagina en wacht tot de gebruiker op een toets drukt om door te gaan. Dit kan handig zijn om de tekst stap voor stap te bekijken. 5. Verschillende versies: De functionaliteit van`MORE`kan variëren afhankelijk van de versie van Windows die u gebruikt. Met name in oudere versies van Windows kan de ondersteuning beperkter zijn dan in nieuwere versies. 6. Meerdere bestanden: `MORE`kan ook meerdere bestanden tegelijk weergeven als u meerdere bestandsnamen als argumenten opgeeft. U kunt tussen bestanden wisselen met "N" (volgend bestand) en "P" (vorig bestand). 7. Tekensset: `MORE`geeft de tekst weer op basis van de huidige tekenset van de console. Als de tekst niet goed wordt weergegeven, kan dit te wijten zijn aan een ongepaste tekenset. 8. Alternatieve opdrachten: In moderne versies van Windows wordt de`less`commando dat wordt gebruikt om tekst pagina voor pagina weer te geven omdat het meer functies biedt. De`less`De opdracht is echter standaard niet beschikbaar in de opdrachtprompt. 9. Help tonen: Om een ​​lijst met beschikbare opties en sneltoetsen voor te zien`MORE`je kunt de opdracht gebruiken`MORE /?`gebruik. Houd rekening met deze punten wanneer u`MORE`in de Windows-opdrachtprompt om ervoor te zorgen dat u de functies ervan effectief kunt gebruiken. Merk ook op dat er alternatieve tools zijn die geavanceerde mogelijkheden bieden voor het bekijken van tekstbestanden.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht MORE - Uitvoer scherm voor scherm weergeven.

HTTP: ... console/nl/043.htm
0.108
12581
For what Different Performances in the Desktop Snow? Difference between 16-bit, 24-bit and 32-bit colors? Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer! Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt? Bei zwei Monitoren, springt der Zeiger auf der rechten Seite um 6-7 Zentimeter nach links! Download 7Zip or WinRar! Diverse Windows Service Packs! What is the difference $ / GB: between CD, DVD, BluRay and USB! The mouse wheel settings Windows 11, 10, ... etc! Wozu Immer Maus Rad unter Windows (11, 10, 8.1, 7) ?(0)