MODE: Een systeemapparaat configureren.


... De voorbeelden voor het commando "MODE"
... "MODE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "MODE" commando

Het commando: "MODE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "MODE"

De`MODE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om systeemapparaten en instellingen te configureren. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`MODE`-Commando: Voorbeeld 1: COM-poortinstellingen tonen:

MODE COM1

Beschrijving: Toont de huidige instellingen voor de COM1-poort, zoals de baudrate, pariteit en databits. Voorbeeld 2: COM-poortinstellingen wijzigen:

MODE COM2:9600,N,8,1

Beschrijving: Verandert de COM2-poortinstellingen naar een baudrate van 9600, geen pariteit, 8 databits en 1 stopbit. Voorbeeld 3: LPT-poortinstellingen weergeven:

MODE LPT1

Beschrijving: Toont de huidige instellingen voor de LPT1-poort, zoals printermodus en papierformaat. Voorbeeld 4: LPT-poortinstellingen wijzigen:

MODE LPT2:COMPAT

Beschrijving: Verandert de LPT2-poortinstellingen naar de compatibiliteitsmodus. Voorbeeld 5: SeriŽle muis in-/uitschakelen:

MODE COM1: BAUD=1200 PARITY=N DATA=8 STOP=1

Beschrijving: Schakelt de seriŽle muis op de COM1-poort in of uit door de baudrate, pariteit, databits en stopbits in te stellen. Voorbeeld 6: Weergave van actieve verbindingen:

MODE

Beschrijving: Toont een lijst met actieve apparaten en hun instellingen. Voorbeeld 7: De codetabel wijzigen:

MODE CON CP PREP=((850) CON)

Beschrijving: Verandert de lay-out van de consolecodepagina naar 850. Houd er rekening mee dat de exacte opties en hun beschikbaarheid kunnen variŽren, afhankelijk van de versie van Windows. Het is raadzaam om de hulp in te roepen van`MODE`opdracht om opties te controleren die specifiek zijn voor uw versie van Windows. Om hulp weer te geven, kunt u de volgende opdracht gebruiken:

MODE /?

Het gebruik van`MODE`vereist doorgaans beheerdersrechten, vooral als het gaat om het wijzigen van poortinstellingen of soortgelijke configuraties.

"MODE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Systeemapparaten configureren.

SeriŽle poort: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] 
[STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] 
[odsr=on|off]
[octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] 
[idsr=on|off]

Apparaatstatus: MODE [apparaat] [/STATUS]

Afdrukken herleiden: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Codetabel selecteren: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Status codetabel: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Weergavemodus: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Typematic-ratio: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Belangrijke informatie, tips voor het "MODE" commando

Bij gebruik van de`MODE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Beheerdersrechten: Veel`MODE`-Voor opdrachten zijn beheerdersrechten vereist, vooral bij toegang tot systeemapparaten of instellingen. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder uitvoert als u instellingen wilt wijzigen waarvoor beheerdersrechten vereist zijn. 2. Windows-versie: De beschikbare opties en hun functionaliteiten kunnen variŽren, afhankelijk van de Windows-versie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de opties die u wilt gebruiken, worden ondersteund door de specifieke versie van Windows. U kunt dit controleren met behulp van de help`MODE /?`je belt. 3. COM-poortinstellingen: Wanneer u de COM-poortinstellingen wijzigt, moet u ervoor zorgen dat de instellingen die u kiest overeenkomen met de behoeften van uw apparaat of toepassing. Dit omvat parameters zoals baudrate, pariteit, databits en stopbits. 4. LPT-poortinstellingen: Net als bij COM-poorten moeten wijzigingen in de LPT-poortinstellingen rekening houden met de behoeften van uw printer of andere aangesloten apparaten. 5. Wijzigingen in de codepagina: Het wijzigen van de codepagina heeft invloed op de manier waarop tekens worden weergegeven in de opdrachtprompt. Zorg ervoor dat de codepagina die u selecteert, overeenkomt met de taal- of tekenvereisten van uw toepassing. 6. Standaardmuis in-/uitschakelen: De`MODE`commando kan ook worden gebruikt om seriŽle muizen in of uit te schakelen. Houd er rekening mee dat dit mogelijk niet relevant is in moderne systemen, aangezien seriŽle muizen niet langer wijdverbreid worden gebruikt. 7. Algemene syntaxis: De algemene syntaxis van de`MODE`opdracht is`MODE [Geršt] [Einstellungen]`. De exacte syntaxis en beschikbare opties kunnen variŽren. Gebruik de opdracht om de opties te controleren die specifiek zijn voor uw versie van Windows`MODE /?`. 8. Beveiliging: Wees voorzichtig bij het wijzigen van instellingen, vooral op systeemniveau. Zorg ervoor dat u de impact van de wijzigingen begrijpt en wijzig beveiligingsgerelateerde instellingen niet zonder reden. 9. Test: Voordat u uitgebreide wijzigingen aanbrengt met de`MODE`commando, is het raadzaam om de wijzigingen eerst in een testomgeving te verifiŽren om ongewenste effecten op het systeem te voorkomen. 10. Documentatie: Als u`MODE`in scripts of configuratiebestanden is het belangrijk om de gebruikte opties en wijzigingen te documenteren om de onderhoudbaarheid en het begrip te vergemakkelijken. Het gebruik van`MODE`vereist een bepaald niveau van begrip van de specifieke configuraties die u wilt maken, evenals voorzichtigheid over de mogelijke impact op uw systeem.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht MODE - Een systeemapparaat configureren.

HTTP: ... console/nl/042.htm
0.109
11886
Ton Wiedergabe bei Feststell-, Num-, Rollen-Taste? Unterschied zwischen Windows und Windows Server? How do I update drivers on Windows? The correct size of the paging file in Windows 10/11? Command line CMD background customize color, but how, with example? Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do? Install fonts via Microsoft Store Windows 10 / 11! Open MS Office documents when the computer starts, but how? The best desktop clocks for Windows? Command to restart programs via command prompt?(0)