ERASE: Eén of meer bestanden verwijderen.


... De voorbeelden voor het commando "ERASE"
... "ERASE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "ERASE" commando

Het commando: "ERASE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "ERASE"

De`ERASE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om bestanden te verwijderen. Hier zijn enkele voorbeelden: Voorbeeld 1: Eén bestand verwijderen:

ERASE Voorbeeld.txt

Beschrijving: Verwijdert het bestand met de naam "Example.txt" in de huidige map. Voorbeeld 2: Meerdere bestanden verwijderen:

ERASE bestand1.txt bestand2.txt bestand3.txt

Beschrijving: Verwijdert de opgegeven bestanden in de huidige map. Voorbeeld 3: Verwijder alle bestanden met een specifieke extensie:

ERASE *.log

Beschrijving: Verwijdert alle bestanden met de extensie ".log" in de huidige map. Voorbeeld 4: bestanden in een andere map verwijderen:

ERASE "C:\pad\naar\bestanden\*.txt"

Beschrijving: Verwijdert alle bestanden met de extensie ".txt" in de opgegeven map. Voorbeeld 5: verwijder alle bestanden in de huidige map:

ERASE *.*

Beschrijving: Verwijdert alle bestanden in de huidige map. Voorbeeld 6: Verwijderen met bevestigingsvraag:

ERASE /P *.tmp

Beschrijving: Vraagt ​​om bevestiging voordat elk bestand wordt verwijderd. De gebruiker wordt gevraagd om "ja" of "nee" te antwoorden. Voorbeeld 7: Bestanden verwijderen in een map en zijn submappen:

ERASE /S "C:\pad\naar\bestanden\*.bak"

Beschrijving: Verwijdert alle bestanden met de extensie ".bak" in de opgegeven map en alle submappen. Voorbeeld 8: Sierlijk wissen met hersteloptie:

ERASE /P /S /A:H "C:\pad\naar\bestanden\*.doc"

Beschrijving: Verwijdert alle verborgen bestanden met de extensie ".doc" in de opgegeven map en alle submappen, waarbij voor elke verwijdering om bevestiging wordt gevraagd. Opmerking: Houd er rekening mee dat de`ERASE`-Command verwijdert bestanden onherroepelijk. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en ervoor te zorgen dat u de juiste bestanden verwijdert, aangezien verwijderde bestanden doorgaans niet gemakkelijk kunnen worden hersteld. Gebruik deze opdracht zorgvuldig.

"ERASE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Eén of meer bestanden verwijderen.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen

namen Een lijst met één of meer bestanden of mappen. Joker-
tekens kunnen worden gebruikt om meerdere bestanden 
te
verwijderen. Als een map is opgegeven, worden alle 
bestanden
in die map verwijderd.

/P Vraagt om bevestiging voordat een bestand wordt 
verwijderd.
/F Forceert verwijdering van alleen-lezenbestanden.
/S Verwijdert de opgegeven bestanden uit alle submappen.
/Q Stille modus: vraagt bij gebruik van jokertekens niet 
om
bevestiging.
/A Selecteert de te verwijderen bestanden op basis van 
kenmerken.
kenmerken R Alleen-lezenbestanden S 
Systeembestanden
H Verborgen bestanden A 
Archiveringsbestanden
I Bestanden zonder geïndexeerde inhoud L 
Reparsepunten
- Voorvoegsel met betekenis 'niet'

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, veranderen DEL en ERASE 
als volgt:

De weergave van schakeloptie /S worden omgekeerd zodat alleen de 
bestanden
worden weergegeven die zijn verwijderd en niet de bestanden die 
niet zijn
gevonden.

Belangrijke informatie, tips voor het "ERASE" commando

Bij gebruik van de`ERASE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Onherroepelijke verwijdering: De`ERASE`-Command verwijdert bestanden permanent. Verwijderde bestanden kunnen meestal niet gemakkelijk worden hersteld. Zorg ervoor dat u de juiste bestanden verwijdert en wees voorzichtig, vooral wanneer u de opdracht in scripts of batchbestanden gebruikt. 2. Gebruik van jokertekens: Als u jokertekens gebruikt (bijv.`*`of`?`) met`ERASE`gebruik, wees bijzonder voorzichtig. Er kunnen meer bestanden worden verwijderd dan de bedoeling was. Een bevestigingsvraag (`/P`) kan onbedoelde verwijdering helpen voorkomen. 3. Paden met spaties: Als de paden of bestandsnamen spaties bevatten, moet u deze tussen aanhalingstekens plaatsen om er zeker van te zijn dat ze correct worden geïnterpreteerd.

ERASE "C:\Pad met spaties\Voorbeeld bestand.txt"

4. Verwijderen met bevestiging (/P): Het gebruik van de optie`/P`(Prompt) vereist bevestiging voordat elk bestand wordt verwijderd. Dit kan onbedoelde verwijderingen helpen voorkomen.

ERASE /P bestand.txt

5. Alleen-lezen bestanden verwijderen (/F): Als u alleen-lezen bestanden wilt verwijderen, gebruikt u de optie`/F`.

ERASE /F Alleen-lezen_bestand.txt

6. Alleen-lezen en verborgen bestanden verwijderen (/A:H, /A:S): De opties`/A:H`(Verborgen) en`/A:S`Met (Systeem) kunt u verborgen en door het systeem beveiligde bestanden verwijderen.

ERASE /A:H /A:S Verborgen_en_systeem_bestand.txt

7. Bestanden in submappen verwijderen (/S): De optie`/S`staat het verwijderen van bestanden in submappen toe.

ERASE /S "C:\pad\naar\bestanden\*.tmp"

8. Alleen-lezen bestanden overslaan (/I): De optie`/I`kan worden gebruikt om alleen-lezen bestanden over te slaan zonder om bevestiging te vragen.

ERASE /I Alleen-lezen_bestand.txt

9. Bestanden met een specifieke extensie verwijderen: Als u alleen bestanden met een specifieke extensie wilt verwijderen, kunt u jokertekens gebruiken.

ERASE *.log

Het is belangrijk op te merken dat de`ERASE`-Command maakt geen gebruik van de Prullenbak en de verwijderde bestanden kunnen normaal gesproken niet worden hersteld. Zorg er daarom voor dat u alleen bestanden verwijdert als u zeker weet dat dit nodig is.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht ERASE - Eén of meer bestanden verwijderen.

HTTP: ... console/nl/027.htm
0.092
12231

What is a virtual keyboard?

Win-7 nutzt angeblich auch die Grafikkarte, um irgendwelche Prozesse zwischenzuspeichern?

What is an ISO file?

Bei der Umstellung auf Windows 7 die Programme behalten?

Was ist eine Vektorgrafik?

What is a timer?(0)