ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Beëindigt lokalisatie van omgevingsvariabelen in een
batchbestand.
Omgevingswijzigingen gemaakt na ENDLOCAL zijn niet alleen geldig
binnen
het batchbestand, maar ook nadat het batchbestand is beëindigd.


ENDLOCAL

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert ENDLOCAL als
volgt:

Als bijbehorende SETLOCAL opdrachtextensies in- of uitschakelt
via
de nieuwe opties ENABLEEXTENSIONS of DISABLEEXTENSIONS, wordt na
de
opdracht ENDLOCAL de ingeschakelde/uitgeschakelde toestand van
opdrachtextensies teruggezet naar de toestand voor uitvoering van
bijbehorende opdracht SETLOCAL.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Eén of meer bestanden verwijderen.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen

namen Een lijst met één of meer bestanden of mappen. Joker-
tekens kunnen worden gebruikt om meerdere bestanden
te
verwijderen. Als een map is opgegeven, worden alle
bestanden
in die map verwijderd.

/P Vraagt om bevestiging voordat een bestand wordt
verwijderd.
/F Forceert verwijdering van alleen-lezenbestanden.
/S Verwijdert de opgegeven bestanden uit alle submappen.
/Q Stille modus: vraagt bij gebruik van jokertekens niet
om
bevestiging.
/A Selecteert de te verwijderen bestanden op basis van
kenmerken.
kenmerken R Alleen-lezenbestanden S
Systeembestanden
H Verborgen bestanden A
Archiveringsbestanden
I Bestanden zonder geïndexeerde inhoud L
Reparsepunten
- Voorvoegsel met betekenis 'niet'

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, veranderen DEL en ERASE
als volgt:

De weergave van schakeloptie /S worden omgekeerd zodat alleen de
bestanden
worden weergegeven die zijn verwijderd en niet de bestanden die
niet zijn
gevonden.C:\WINDOWS>HELP EXIT
Het programma CMD.EXE (opdrachtinterpreter) of het actieve
batchscript
sluiten.

EXIT [/B] [exitCode]

/B bepaalt of het actieve batchscript wordt afgesloten
in plaats
van CMD.EXE. Indien niet uitgevoerd vanuit een
batchscript,
wordt CMD.EXE afgesloten.

exitCode bepaalt een numeriek nummer. Als /B is opgegeven,
krijgt
ERRORLEVEL dat nummer. Als CMD.EXE wordt gesloten,
krijgt
de exitcode van het proces dat nummer.
GOTO : HELP FC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht ECHO - Berichten weergeven of opdrachtecho's in-of uitschakelen.

HTTP: ... console/nl/026.htm
0.156
16238

How do I remove 3D desktop images from my Microsoft Windows OS?

 /

Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1 or 10?

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Wie eingescannte Seite zu PDF A4, A3, A2, A1 auf Windows 11, 10, 8.1, ... machen!

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10/11 and Windows 7 Background!

 /

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Fehler, gelegentliche Falschberechnung und Zentrierung vom Text (DT_CENTER)!

 /

When time-out select between hibernation and standby for your Windows OS!

 /