DATE: Datum instellen of weergeven.


... De voorbeelden voor het commando "DATE"
... "DATE" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "DATE" commando

Het commando: "DATE" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "DATE"

Het bevel`DATE`meestal gebruikt om de huidige datum weer te geven of de systeemdatum te wijzigen. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Toon huidige datum:

DATE

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de huidige systeemdatum weergegeven. Voorbeeld 2: Vraag gebruiker om nieuwe datum:

DATE /T

Beschrijving: De parameter`/T`zorgt ervoor dat de gebruiker wordt gevraagd een nieuwe datum in te voeren. Het commando zou er dan als volgt uit kunnen zien:

Voer de nieuwe datum in (TT-MM-JJJJ):

Voorbeeld 3: huidige datum wijzigen (gebruikersinvoer):

DATE 28-11-2023

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de systeemdatum gewijzigd in 28 november 2023. Houd er rekening mee dat het formaat DD-MM-JJJJ wordt gebruikt. Voorbeeld 4: Wijzig huidige datum met variabele datumdelen:

DATE 28/11/23

Beschrijving: In dit voorbeeld wordt de systeemdatum gewijzigd in 28 november 2023. Houd er rekening mee dat het formaat DD/MM/JJ wordt gebruikt. Voorbeeld 5: Hulp tonen:

DATE /?

Beschrijving: Met deze opdracht wordt hulp en informatie weergegeven over de beschikbare opties voor de`DATE`-commando. Het is belangrijk op te merken dat de opdracht`DATE`kan verschillende resultaten opleveren, afhankelijk van het systeem. In moderne versies van Windows kan dit commando mogelijk niet meer worden gebruikt om de systeemdatum te wijzigen, omdat de machtigingen hiervoor doorgaans hoger zijn. In zulke gevallen zal de`DATE`commando dat wordt gebruikt om de datum weer te geven in plaats van te wijzigen. Het wijzigen van de systeemdatum vereist vaak beheerdersrechten en het is raadzaam om de grafische gebruikersinterface of PowerShell te gebruiken.

"DATE" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De datum weergeven of deze instellen.

DATE [/T | datum]

DATE zonder parameters geeft de huidige datum weer en vraagt u 
een nieuwe
datum in te voeren. Druk op ENTER om de huidige datum te 
behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht DATE de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige datum weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
datum.

Belangrijke informatie, tips voor het "DATE" commando

Bij gebruik van de`DATE`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waar u rekening mee moet houden: 1. Machtigingen: Voor het wijzigen van de systeemdatum zijn doorgaans beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om de systeemdatum te wijzigen. Anders wordt de opdracht mogelijk niet succesvol uitgevoerd. 2. Datumformaat: De`DATE`-Command kan verschillende datumformaten accepteren, afhankelijk van de regionale instellingen van het systeem. Zorg ervoor dat u het juiste datumformaat gebruikt om ervoor te zorgen dat de datum correct wordt geïnterpreteerd. U kunt bijvoorbeeld het formaat "DD-MM-JJJJ" of "DD/MM/JJJJ" gebruiken. 3. Datumvalidatie: Het systeem voert doorgaans een validatie uit op de ingevoerde datum. Als de door u ingevoerde datum niet het juiste formaat heeft of ongeldig is, ontvangt u mogelijk een foutmelding. 4. Beperkingen van moderne versies van Windows: In moderne versies van Windows (bijv. Windows 10)`DATE`opdracht kan beperkt zijn, vooral als het gaat om het wijzigen van de systeemdatum. Beheerders nemen vaak hun toevlucht tot grafische gebruikersinterfacetools of PowerShell om de systeemdatum te wijzigen. 5. Gebruikersinvoer: Als u de`/T`Als u parameters gebruikt om de gebruiker om een ​​nieuwe datum te vragen, wees er dan op voorbereid dat de gebruikersinvoer correct is. Onjuiste invoer kan leiden tot fouten of ongewenste wijzigingen. 6. Hulp tonen: Gebruik de`DATE /?`opdracht om hulp en informatie over beschikbare opties weer te geven. Dit kan u helpen de juiste syntaxis en beschikbare parameters te begrijpen. Hier zijn enkele voorbeelden daarvan`DATE`-Commando om de huidige datum weer te geven of te wijzigen: -`DATE`: huidige datum weergeven. -`DATE /T`: Vraagt ​​gebruiker om nieuwe datum in te voeren. -`DATE 28-11-2023`: Wijzig de huidige datum naar 28 november 2023. -`DATE 28/11/23`: Wijzig de huidige datum naar 28 november 2023. Over het algemeen is het belangrijk`DATE`-Command moet met voorzichtigheid worden gebruikt en ervoor zorgen dat u de vereiste machtigingen en het juiste datumformaat respecteert.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht DATE - Datum instellen of weergeven.

HTTP: ... console/nl/019.htm
0.155
10890
How long does it take to install Windows 11? Open mouse wheel settings in Windows 11! Hello, how does it work Auto Words in MS Office Word? Can I initiate a full scan on Windows 11 for malware? What is the file time, or the directory time? Can I use the Computer Virus Game as a portable application? What does WOW64 mean for Windows 11, 10, 8.1, ... the MS operating systems? Open control panel in Windows 11? How can I activate / deactivate the mouse trails in Windows 11? Open control panel in Windows 11?(0)