CD: Naam van huidige map weergeven of map wijzigen.


 


... De voorbeelden voor het commando "CD"
... "CD" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "CD" commando

Het commando: "CD" staat aan Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "CD"

De`CD`opdracht in de Windows-opdrachtprompt wordt gebruikt om de huidige werkmap te wijzigen. Hier zijn enkele voorbeelden met commentaar: Voorbeeld 1: Ga naar een specifieke map:

CD C:\Voorbeeld\map

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de huidige werkmap gewijzigd in "C:\Example\Directory". Voorbeeld 2: Ga naar de bovenliggende map:

CD ..

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de huidige werkmap gewijzigd in de bovenliggende map. Voorbeeld 3: Terugschakelen naar gebruikersdirectory:

CD %HOMEPATH%

Beschrijving: Hiermee wordt de huidige werkmap opnieuw ingesteld op de gebruikersmap, ongeacht op welk station de gebruikersmap zich bevindt. Voorbeeld 4: Bewaar de huidige werkmap in een variabele:

SET oude_map=%CD%

Beschrijving: Met deze opdracht wordt de huidige werkmap opgeslagen in de omgevingsvariabele`%oude_map%`. Voorbeeld 5: Ga naar de vorige werkmap:

CD /D %oude_map%

Beschrijving: Eerder opgeslagen bestanden worden hier opgeslagen`%oude_map%`gebruikt om terug te keren naar de vorige werkmap. De parameter`/D`Hiermee kunt u ook de schijf wijzigen. Voorbeeld 6: Werkmap wijzigen en bestaande schijfverbindingen verbreken:

CD /D C:\Nieuw\map

Omschrijving: Met`/D`de aandrijving kan worden gewijzigd. Hier wordt de huidige werkmap gewijzigd in "C:\Nieuw\Directory" en worden bestaande netwerkschijfverbindingen verbroken. De`CD`opdrachten zijn vooral handig bij het navigeren door mappen op de opdrachtregel of bij het wijzigen van de werkmap binnen batchscripts. Let daar op`CD`Er zijn geen stationsletters nodig als u zich op dezelfde schijf bevindt waar u de werkmap wilt wijzigen.

"CD" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

De naam van de actieve map weergeven of de actieve map wijzigen.

CHDIR [/D] [station:][pad]
CHDIR [..]
CD [/D] [station:][pad]
CD [..]

.. Geeft aan dat u naar de bovenliggende map wilt gaan.

Typ CD <stationsletter> (bijv. CD E:) om de actieve map in het 
opgegeven
station weer te geven. Als u CD zonder parameters typt, worden 
het actieve
station en de actieve map weergegeven.

Gebruik de schakeloptie /D als u zowel het actieve station als de 
actieve
map voor een station wilt wijzigen.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert CHDIR als 
volgt:

De actieve maptekenreeks wordt aangepast (qua hoofd-/kleine 
lettergebruik)
aan de namen op de schijf. Dus CD C:\TEMP stelt de
actieve map in op C:\Temp als dat ook het geval is op schijf.

De opdracht CHDIR ziet spaties niet als scheidingstekens, zodat 
het
mogelijk is om CD te gebruiken naar een submapnaam die een spatie
bevat, zonder de naam te omgeven met aanhalingstekens. 
Bijvoorbeeld:

cd \winnt\profiles\username\programs\start menu

is hetzelfde als:

cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.

Belangrijke informatie, tips voor het "CD" commando

Bij gebruik van de`CD`opdracht in de Windows-opdrachtprompt, zijn er een paar belangrijke punten waarmee u rekening moet houden: 1. Geef het pad correct op: Zorg ervoor dat u het volledige of relatieve pad naar de doelmap correct opgeeft. Fouten in de padspecificatie kunnen tot onverwacht gedrag leiden.

CD C:\Voorbeeld\map

2. Aandacht voor spaties: Als het pad spaties bevat, moet het tussen aanhalingstekens worden geplaatst om ervoor te zorgen dat het correct wordt geïnterpreteerd.

CD "C:\Directory met spaties"

3. Oudermap: Het pad "`..`" vertegenwoordigt de bovenliggende map. U kunt deze gebruiken om een ​​map omhoog te gaan.

CD ..

4. Speciale mappen: Er zijn speciale mappen zoals`%HOMEPATH%`voor de gebruikersmap. U kunt het gebruiken om de map te wijzigen zonder het pad expliciet op te geven.

CD %HOMEPATH%

5. Station wijzigen: Als u het station wilt wijzigen, voegt u de stationsletter toe of gebruikt u deze met het pad`/D`-Schakelaar.

CD /D E:\A\Ander\map

6. Gebruik een variabele: U kunt een variabele gebruiken om de huidige werkmap op te slaan en deze later te openen.

SET oude_map=%CD%
CD C:\Nieuw\map
REM ... doe iets in de nieuwe map
CD /D %oude_map%

7. UNC-paden en netwerkstations: The`CD`De opdracht kan ook worden gebruikt met Universal Naming Convention (UNC)-paden voor netwerkbronnen.

CD \\Server\Uitgave

8. Foutafhandeling: Controleer het retourgedrag van de`CD`commando, vooral als je het in een script gebruikt. Een mislukte wijziging van de directory kan tot onverwacht gedrag leiden.

CD onbekende_map
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Fout bij wijzigen van map.
)

Zorg ervoor dat u de bovenstaande punten in overweging neemt om het gewenste gedrag te bereiken bij het gebruik van de`CD`opdracht in de Windows-opdrachtprompt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht CD - Naam van huidige map weergeven of map wijzigen.

HTTP: ... console/nl/007.htm
0.093
13647
A clock developed for Windows 11 as Gif Animation Demo? Drag your favorite site to the bookmark bar? gl_FragDepth Manipulation, Täuschung und Effekte! DirPrintOK - Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 11, 10, ...! The performance index of 8.1 / 10 / 11 Windows is back! The created file can not be compressed! Berühren Sie ihren Touchscreen mit einem oder mehreren Fingern If the network drive disappears after restart or update! V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual PC / CPU testen! If the network drive disappears after restart or update!(0)