ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>VSSADMIN /?
vssadmin 1.1 - Aseman tilannevedospalvelun komentorivityökalu
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Tuetut komennot ----

List Providers - näyttää rekisteröidyt aseman
tilannevedosten toimittajat
List Shadows - näyttää olemassa olevat aseman
tilannevedokset
List ShadowStorage - näyttää aseman tilannevedosten
säilökytkennät
List Volumes - näyttää tilannevedoksille valittavissa
olevat asemat
List Writers - näyttää tilatut aseman tilannevedosten
kirjoitustoiminnot
Resize ShadowStorage - muuttaa aseman tilannevedosten
säilökytkennän koonC:\WINDOWS>W32TM /?
w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - tämä ohje.
register - Palveluna suoritettava rekisteri, joka lisää
oletuskokoonpanon rekisteriin.
unregister - Poistaa palvelun rekisterin ja poistaa kaikki
kokoonpanotiedot rekisteristä.

w32tm /monitor [/domain:<toimialue>]
[/computers:<nimi>[,<nimi>[,<nimi>...]]]
[/threads:<luku>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - Määrittää valvottavan toimialueen. Jos toimialueen
nimeä
ei anneta eikä toimialue- tai tietokoneasetusta ole
määritetty,
käytetään oletustoimialuetta. Tätä asetusta voi käyttää
monta kertaa.
computers - Valvoo annettua tietokoneiden luetteloa.
Tietokoneiden nimet on erotettu pilkuilla (ei välilyöntejä).
Jos nimen
etuliite on *, kyseessä on ensisijainen AD-toimialueen
ohjauskone.
Tätä asetusta voi käyttää monta kertaa.
threads - Samanaikaisesti analysoitavien tietokoneiden määrä.
Oletusarvo on 3. Sallitut arvot ovat 1 - 50.
ipprotocol - määrittää käytettävän IP-protokollan.
Oletusarvoisesti
käytetään sitä, mikä on käytettävissä.
nowarn - ohittaa varoitusilmoituksen.

w32tm /ntte <NT-aikakausi>
Muuntaa NT:n järjestelmäajan 10^-7 sekunnin välein alkaen
ajasta 0:00
1.1.1601 luettavaan muotoon.

w32tm /ntpte <NTP-aikakausi>
Muuntaa NTP-ajan 2^-32 sekunnin välein alkaen ajasta 0:00
1.1.1900
luettavaan muotoon.

w32tm /resync [/computer:<tietokone>] [/nowait] [/rediscover]
[/soft]
Kertoo tietokoneelle, että sen tulisi synkronoida kello
uudelleen
mahdollisimman pian poistaen kaikki virhetilastot.
computer:<tietokone> - Uudelleensynkronoitava tietokone. Jos
tätä ei
määritetä, paikallinen tietokone synkronoidaan uudelleen.
nowait - Ei odota uudelleensynkronointia vaan palauttaa heti.
Muussa tapauksessa odotetaan uudelleensynkronoinnin
päättymistä
ennen palauttamista.
rediscover - Tunnistaa verkon kokoonpanon ja verkkolähteet
uudelleen.
Tämän jälkeen suoritetaan uudelleensynkronointi.
soft - Uudelleensynkronointi käyttää aiempia virhetilastoja.
Ei tarpeellinen, mukana yhteensopivuussyistä.

w32tm /stripchart /computer:<kohde> [/period:<päivitys>]
[/dataonly] [/samples:<määrä>] [/packetinfo]
[/ipprotocol:<4|6>]
Näyttää¤ kaavion tämän tietokoneen ja toisen tietokoneen
välisestä
poikkeamasta.
computer:<kohde> - Tietokone, johon verrattuna poikkeama
lasketaan.
period:<päivitys> - Näytteiden välinen aika sekunteina.
Oletusarvo
on kaksi sekuntia.
dataonly - Näyttää vain tiedot, ei grafiikkaa.
samples:<määrä> - Kerää <määrä> näytettä ja pysähtyy. Jos tätä
ei
määritetä, näytteitä kerätään, kunnes käyttäjä painaa Ctrl-C.
packetinfo - Tulostaa NTP-paketin vastaussanoman.
ipprotocol - Määrittää käytettävän IP-protokollan.
Oletusarvoisesti
käytetään mitä tahansa käytettävissä olevaa protokollaa.

w32tm /config [/computer:<kohde>] [/update]
[/manualpeerlist:<vertaiskoneet>] [/syncfromflags:<lähde>]
[/LocalClockDispersion:<sekunnit>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<millisekunnit>]
computer:<kohde> - Määrittää valitsimen <kohde> kokoonpanon.
Jos sitä ei määritetä, oletusarvo on paikallinen tietokone.
update - Ilmoittaa aikapalvelulle, että kokoonpano on
muuttunut.
Tällöin muutokset tulevat voimaan.
manualpeerlist:<vertaiskoneet> - Määrittää manuaalisen
vertaisluettelon
arvoksi <vertaiskoneet>. Tämä on välilyönneillä erotettu DNS-
ja IP-
osoitteita sisältävä luettelo. Määritettäessä useita
vertaiskoneita tämä
valitsin on oltava lainausmerkkien sisällä.
syncfromflags:<lähde> - Määrittää lähteet, jotka NTP-asiakas
synkronoi.
<Lähde> on pilkuilla erotettu luettelo, joka sisältää vain
seuraavia
avainsanoja (kirjainkoolla ei ole merkitystä:
MANUAL - Synkronoi vertaiskoneet manuaalisesta
vertaisluettelosta
DOMHIER - Synkronoi toimialuehierarkian Active Directory -
toimialueen
ohjauskoneesta
NO - Ei synkronoi kummastakaan
ALL - Synkronoi sekä manuaalisesta että toimialueen
vertaisluettelosta
LocalClockDispersion:<sekuntia> - Määrittää tarkkuuden
sisäiselle kellolle,
jota w32time käyttää, kun aikaa ei voi selvittää määritetystä
lähteestä.
reliable:(YES|NO) - Määrittää, onko tietokone luotettava
aikalähde.
Asetuksella on merkitystä vain toimialueen ohjauskoneissa.
YES - Tietokone on luotettava aikapalvelu
NO - Tietokone ei ole luotettava aikapalvelu
largephaseoffset:<millisekuntia> - Asettaa paikallisen ajan ja
verkkoajan
välisen eron, jonka w32time tulkitsee piikiksi.

w32tm /tz
Näyttää nykyiset aikavyöhykeasetukset.

w32tm /dumpreg [/subkey:<avain>] [/computer:<kohde>]
Näyttää rekisteriavaimeen liittyvät arvot.
Oletusavain on HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(aikapalvelun pääavain).
subkey:<avain> - Näyttää oletusavaimen aliavaimeen <avain>
liittyvät
arvot.
computer:<kohde> - Kysyy tietokoneen <kohde>
rekisteriasetuksia.

w32tm /query [/computer:<kohde>]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
Näyttää tietokoneen Windows-aikapalvelun tiedot.
computer:<kohde> - Kysyy tietokoneen <kohde> tietoja. Jos tätä
ei määritetä,
oletuksena on paikallinen tietokone.
source: Näyttää aikalähteen.
configuration: Näyttää suorituksenaikaisen kokoonpanon ja
sijainnin,
josta asetus tulee. Sanallisessa tilassa näytetään myös
määrittämättömät
tai käyttämättömät asetukset.
peers: Näyttää luettelon vertaiskoneista ja niiden tilasta.
status: Näyttää Windows-aikapalvelun tilan.
verbose: Asettaa sanallisen tilan näyttämään lisää tietoja.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<nimi> /size:<tavut>
/entries:<arvo>
[/truncate]}}
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä paikallisen tietokoneen
Windows-aikapalvelun yksityisen lokin.
disable: Poistaa käytöstä yksityisen lokin.
enable: Ottaa käyttöön yksityisen lokin.
file:<nimi> - Määrittää absoluuttisen tiedostonimen.
size:<tavut> - Määrittää kehäkirjautumisen enimmäiskoon.
entries:<arvo> - Sisältää luettelon numeron perusteella
määritetyistä ja
pilkulla erotetuista lipuista, jotka määrittävät, minkä
tyyppisiä
tietoja kirjataan. Kelvollisia numeroita ovat 0 - 300.
Yksittäisten
numeroiden lisäksi kelpaa myös numeroalue, esimerkiksi 0-
100,103,106.
Arvo 0-300 tarkoittaa, että kaikki tiedot kirjataan.
truncate: Katkaisee tiedoston, jos se on olemassa.


GOTO : HELP ASSOC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento vssadmin - vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service hallinnolliset command-line-työkalu (C) Copyright 2001 Microsoft Corp.

HTTP: ... console/fi/172.htm
0.171
21969

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Problem with new symbols that were created after the Save Icon Layout!

 /

The TV reception and the picture quality have suddenly deteriorated?

 /

Eine transparente Desktop Uhr für Windows OS mit diversen Einstellungen!

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

What are unprintable characters?

 /

Short notes for the door, car, notes, parking, ...! 

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

In Windows 11 weitere Windows-Features aktivieren / deaktivieren!

 /

Lieblings Notizen Speichern und immer Wieder Verwenden!

 /