ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.14
6767

The system restore or the restore process takes a long time, why?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

Benutzeranfragen, die ich nicht vergessen sollte -)!

 /

In Firefox navigation between tabs are Ctrl-PageUp and Ctrl-PageDn!

 /

The Stop Watch and Countdown Timer for Windows 11, 10, ... all MS OS!

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (11, 10, 8.1)!

 /

Where is the Note-Pad in Windows 10 or 11, can I open the Pad?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Wie kann ich in Q-Dir die Bildervorschau aktivieren?

 /

Schutz vor Viren, Trojanern und Schadsoftware auf Windows 10, aber wie?

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Der Virenscanner findet nie was, brauche ich sowas überhaupt unter Windows 10?

 /