ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/fi/164.htm
0.233
6982

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

The optimization of the drives under Windows 11!

 /

Pixel color queries with the help of program argument!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC!

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Warum sind manche Datei- bzw. Ordnergrößen unterstreichen? Ich möchte es deaktivieren!

 /

Scannen Sie die Dokumente direkt ein und speichern Sie sie als PDF!

 /

Bildschirm Bereiche unter Windows 10 / 11 als Bild speichern!

 /

Get old printers up and running on Windows 11 or 10 (Setup)!

 /