ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /CHANGE /?

SCHTASKS /Change [/S järjestelmä [/U käyttäjä [/P [salasana]]]]
/TN tehtävänimi
{ [/RU suorittaja] [/RP suoritussalasana] [/TR ohjelma] [/ST
aloitusaika]
[/RI toistoväli] [ {/ET lopetusaika | /DU kesto} [/K] ]
[/SD aloituspäivä] [/ED lopetuspäivä] [/ENABLE | /DISABLE]
[/IT] [/Z] }

Kuvaus:
Muuttaa ajoitetun tehtävän suorittaman ohjelman tai sen
käyttämän käyttäjätilin ja salasanan.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhdistetään.

/U käyttäjänimi Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
schtasks.exe
tulee suorittaa.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille.
Salasanaa pyydetään, jos sitä ei anneta.

/TN tehtävänimi Määrittää, mitä ajoitettua tehtävää
muutetaan.

/RU käyttäjänimi Muuttaa käyttäjänimeä
(käyttäjäkontekstia),
jossa ajoitettu tehtävä
suoritetaan.
kelvollisia arvoja ovat "", "NT
AUTHORITY\SYSTEM" tai "SYSTEM".
Version 2 tehtävissä ovat käytettävissä
myös "NT AUTHORITY\LOCALSERVICE" ja
"NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE", samoin
kuin
kaikkien kolmen tunnetut SID-tunnukset.
/RP salasana Määrittää uuden salasanan aiemmin
luodulle
uuden käyttäjätilin konteksti tai
salasana.
Tämä salasana ohitetaan, jos kyseessä on
järjestelmätili.

/TR ohjelma Määrittää uuden ohjelman, jonka ajoitettu
tehtävä suorittaa.

/ST aloitusaika Määrittää ajan, jolloin tehtävän
suorittaminen aloitetaan. Ajan
muoto on HH:mm (24 tunnin kello),
esimerkiksi 14:30
(2:30 PM).

/RI toistoväli Määrittää toistovälin
minuutteina. Kelvollinen alue: 1 -
599940 minuuttia.

/ET lopetusaika Määrittää tehtävän suorituksen
lopetusajan. Ajan
muoto on HH:mm (24 tunnin kello),
esimerkiksi 14:50
(2:50 PM).

/DU kesto Määrittää tehtävän suorituksen keston.
Ajan
muoto on HH:mm. Valitsinta ei voi
käyttää yhdessä valitsimen /ET kanssa.

/K Lopettaa tehtävän lopetusaikana tai
keston määrittämän ajan kuluttua.

/SD aloituspvm Määrittää tehtävän ensimmäisen
suorituskerran päivämäärän.
Muoto on pp.kk.vvvv.

/ED lopetuspvm Määrittää tehtävän viimeisen
suorituskerran päivämäärän.
Muoto on pp.kk.vvvv.

/IT Määrittää, että tehtävä suoritetaan
vuorovaikutteisesti vain, jos
/RU käyttäjä on kirjautuneena aikana,
jolloin tehtävä
suoritetaan. Tämä tehtävä suoritetaan
ainoastaan, jos käyttäjä on kirjautuneena.

/RL taso Asettaa työlle käynnistystilan.
Kelvollisia arvoja ovat:
LIMITED ja HIGHEST. Oletusasetus on
näkyvissä.

/ENABLE Ottaa ajoitetun tehtävän käyttöön.

/DISABLE Poistaa ajoitetun tehtävän käytöstä.

/Z Merkitsee tehtävän poistettavaksi sen
viimeisen suorituskerran jälkeen.

/DELAY viive Määrittää ajan, jonka verran tehtävän
suorittamista viivytetään
käynnistimen käynnistymisen jälkeen.
Ajan muoto on
mmmm:ss. Tätä valitsinta voi käyttää
ainoastaan aikataululajeille
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /Change /RP salasana /TN "Varmuuskopiointi ja
palautus"
SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Aloita palautus"
SCHTASKS /Change /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana /RU
uusikäyttäjä
/TN "Käynnistä varmuuskopiointi" /ITC:\WINDOWS>SETVER /?
setver ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>SFC /?

Microsoft (R) Windows (R) Resource Checker 6.0
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään.

Tutkii kaikki suojatut järjestelmätiedostot ja korvaa
virheelliset versiot
oikeilla Microsoft-versioilla.

SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<tiedosto>]
[/VERIFYFILE=<tiedosto>]
[/OFFWINDIR=<offline-Windows-kansio> /OFFBOOTDIR=<offline-
käynnistyskansio>]

/SCANNOW Tutkii suojattujen järjestelmätiedostojen
aitouden ja korjaa
ongelmalliset tiedostot, jos se vain on
mahdollista.
/VERIFYONLY Tutkii kaikki suojatut järjestelmätiedostot mutta
ei korjaa
niitä.
/SCANFILE Tutkii tiedoston aitouden ja korjaa tunnistetut
ongelmat.
Määritä täydellinen polku <tiedosto>-kohtaan.
/VERIFYFILE Tarkistaa tiedoston aitouden. Määritä täydellinen
polku
<tiedosto>-kohtaan. Korjaustoimia ei tehdä.
/OFFBOOTDIR Jos korjaus tehdään offline-tilassa, määritä
offline-
käynnistyskansion sijainti.
/OFFWINDIR Jos korjaus tehdään offline-tilassa, määritä
offline-Windows-
kansion sijainti.

Esimerkkejä:

sfc /SCANNOW
sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll
sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll
/OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows
sfc /VERIFYONLY
GOTO : SHADOW /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento SCHTASKS /Change /? - Muutokset ohjelman ajaa, tai käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttää ajoitettu tehtävä.

HTTP: ... console/fi/152.htm
0.155
23411

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

What is an exclusion list?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Watch second hand on Windows 11, 10, 8.1, 7 desktop!

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

IRQ conflict, what is that please?

 /

Doppelklicken auf eine freie Stelle, eine Ebene nach oben navigieren!

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Sei mein Sponsor auf SoftwareOK!

 /

PM und AM in der digitalen Desktop Uhr unter Windows aktivieren!

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /