ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /QUERY /?

SCHTASKS /Query [/S järjestelmä [/U käyttäjänimi [/P
[salasana]]]]
[/FO muoto | /XML] [/NH] [/V] [/TN tehtävän nimi] [/?]

Kuvaus:
Tämän avulla järjestelmänvalvoja voi tuoda näyttöön ajoitetut
tehtävät
paikallinen - tai etäjärjestelmä.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhteys
muodostetaan.

/U käyttäjä Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
schtasks.exe suoritetaan.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille. Salasana
kysytään tarvittaessa.

/FO muoto Määrittää tulostusmuodon, joka
tuodaan näyttöön. Kelvolliset arvot:
TABLE,
LIST, CSV.

/NH Määrittää, että "Sarakkeen otsikko"
tulee
jättää näyttämättä tuloksissa.
Kelvollinen
vain TABLE- ja CSV-muodoille.

/V Näyttää yksityiskohtaiset tiedot.

/TN tehtävänimi Määrittää tehtävän nimen, johon
liittyvät
tiedot haetaan. Muuten haetaan kaikki
tehtävät.

/XML Näyttää tehtävien määrityksen XML-
muodossa.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /Query
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Query /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana
SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S system /U user /P password
SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /VC:\WINDOWS>SCHTASKS /CHANGE /?

SCHTASKS /Change [/S järjestelmä [/U käyttäjä [/P [salasana]]]]
/TN tehtävänimi
{ [/RU suorittaja] [/RP suoritussalasana] [/TR ohjelma] [/ST
aloitusaika]
[/RI toistoväli] [ {/ET lopetusaika | /DU kesto} [/K] ]
[/SD aloituspäivä] [/ED lopetuspäivä] [/ENABLE | /DISABLE]
[/IT] [/Z] }

Kuvaus:
Muuttaa ajoitetun tehtävän suorittaman ohjelman tai sen
käyttämän käyttäjätilin ja salasanan.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhdistetään.

/U käyttäjänimi Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
schtasks.exe
tulee suorittaa.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille.
Salasanaa pyydetään, jos sitä ei anneta.

/TN tehtävänimi Määrittää, mitä ajoitettua tehtävää
muutetaan.

/RU käyttäjänimi Muuttaa käyttäjänimeä
(käyttäjäkontekstia),
jossa ajoitettu tehtävä
suoritetaan.
kelvollisia arvoja ovat "", "NT
AUTHORITY\SYSTEM" tai "SYSTEM".
Version 2 tehtävissä ovat käytettävissä
myös "NT AUTHORITY\LOCALSERVICE" ja
"NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE", samoin
kuin
kaikkien kolmen tunnetut SID-tunnukset.
/RP salasana Määrittää uuden salasanan aiemmin
luodulle
uuden käyttäjätilin konteksti tai
salasana.
Tämä salasana ohitetaan, jos kyseessä on
järjestelmätili.

/TR ohjelma Määrittää uuden ohjelman, jonka ajoitettu
tehtävä suorittaa.

/ST aloitusaika Määrittää ajan, jolloin tehtävän
suorittaminen aloitetaan. Ajan
muoto on HH:mm (24 tunnin kello),
esimerkiksi 14:30
(2:30 PM).

/RI toistoväli Määrittää toistovälin
minuutteina. Kelvollinen alue: 1 -
599940 minuuttia.

/ET lopetusaika Määrittää tehtävän suorituksen
lopetusajan. Ajan
muoto on HH:mm (24 tunnin kello),
esimerkiksi 14:50
(2:50 PM).

/DU kesto Määrittää tehtävän suorituksen keston.
Ajan
muoto on HH:mm. Valitsinta ei voi
käyttää yhdessä valitsimen /ET kanssa.

/K Lopettaa tehtävän lopetusaikana tai
keston määrittämän ajan kuluttua.

/SD aloituspvm Määrittää tehtävän ensimmäisen
suorituskerran päivämäärän.
Muoto on pp.kk.vvvv.

/ED lopetuspvm Määrittää tehtävän viimeisen
suorituskerran päivämäärän.
Muoto on pp.kk.vvvv.

/IT Määrittää, että tehtävä suoritetaan
vuorovaikutteisesti vain, jos
/RU käyttäjä on kirjautuneena aikana,
jolloin tehtävä
suoritetaan. Tämä tehtävä suoritetaan
ainoastaan, jos käyttäjä on kirjautuneena.

/RL taso Asettaa työlle käynnistystilan.
Kelvollisia arvoja ovat:
LIMITED ja HIGHEST. Oletusasetus on
näkyvissä.

/ENABLE Ottaa ajoitetun tehtävän käyttöön.

/DISABLE Poistaa ajoitetun tehtävän käytöstä.

/Z Merkitsee tehtävän poistettavaksi sen
viimeisen suorituskerran jälkeen.

/DELAY viive Määrittää ajan, jonka verran tehtävän
suorittamista viivytetään
käynnistimen käynnistymisen jälkeen.
Ajan muoto on
mmmm:ss. Tätä valitsinta voi käyttää
ainoastaan aikataululajeille
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /Change /RP salasana /TN "Varmuuskopiointi ja
palautus"
SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Aloita palautus"
SCHTASKS /Change /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana /RU
uusikäyttäjä
/TN "Käynnistä varmuuskopiointi" /ITC:\WINDOWS>SETVER /?
setver ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : SFC /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento SCHTASKS /Query /? - Mahdollistaa järjestelmänvalvojan näyttää luokiteltujen tehtäviä paikallis-tai kauko-järjestelmä.

HTTP: ... console/fi/151.htm
0.14
25495

Start Long-Term Memory RAM-Test and wait for incorrect accesses!

 /

Wie kann man Dokumente als pdf in Windows 8 scannen (Win 7, 8.1, 10)?

 /

What is a vector graphic?

 /

Computer Mouse Tips To Know About Using Your Mouse!

 /

Kann ich Short Note unter Windows 11, 10 oder 8.1 deinstallieren?

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Free Download msvcp140.dll!

 /

Take a screenshot with Paint in Windows 10/11!

 /

Hinzufügen und Beibehalten von benutzerdefinierten Spalten im Datei-Explorer!

 /

Was ist der Unterschiede zwischen WLAN und WiFi?

 /

Open the current energy plan in Windows!

 /

Overclocked systems?

 /